مدیریت شهری
 
وبلاگ دانشجویان مدیریت شهری دانشگاه علامه طباطبایی تهران
شناسایی ابعاد و راهکارهای تحقق مدیریت یکپارچه شهری با روش فراتلفیق

نويسندگان : دکتر غلامرضا کاظميان و زهره ميرعابديني

انتشار يافته در چهارمين کنفرانس مديريت و برنامه ريزي شهري مشهد (1391)- حجم فايل زيپ 773 کيلوبايت

چکيده :

فراتلفیق روشی برای ایجاد تفسیری خلاقانه و یکپارچه از یافته¬های کیفی است که نتایجی فراتر از آن چه که در تحقیقات و مطالعات فردی آشکار شده است به دنبال دارد. مدیریت یکپارچه شهری نیز مفهومی سهل و ممتنع در راستای ایجاد هماهنگی در فرایند و محتوای مدیریت شهر است. در این مقاله مهمترین مطالعاتی که به مدیریت یکپارچه شهری اشاره کرده و یا پرداخته¬اند معرفی شده¬اند و بر اساس متغیرهایی که اهمیت آنان در تحقق مدیریت یکپارچه شهری در تهران با روش پیمایش تائید شده است مورد بازخوانی قرارگرفته¬اند. مهمترین عوامل موثر بر عدم تحقق مدیریت یکپارچه شهری و پیشنهاداتی برای رفع آنها از دید پژوهشگران در دو دهه گذشته جمع¬بندی شده است. نتیجه فراتلفیق موید این امر است که بیشتر پژوهشگران اصلاح ساختار سازمانی و روابط عناصر ذیربط در مدیریت شهری و اصلاح بسترها و ابزارهای مرتبط با مدیریت شهری شامل قوانین و مقررات و توانمندی مالی شهرداری¬ها را در تحقق مدیریت یکپارچه شهری موثر دانسته¬اند.

کلمات کليدي : مدیریت شهری، مدیریت یکپارچه شهری، فراتلفیق، تهران


نوشته شده در تاريخ ۹۱/۱۲/۱۹ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
تحليل الگوي مديريتي شهر تهران

انتشار يافته در پژوهشهاي جغرافياي انساني (دوره: ۸۱، شماره: ۸۱ پاييز ۱۳۹۱)- حجم فايل زيپ 487 کيلوبايت

نويسندگان : اصغر نظريان و محمد رحيمي

انتخاب نوع مدل مديريت شهري،‏ بازتابنده‎ي نگرش حاكم بر تنظيم روابط شورا و شهرداري و مهم‌تر از همه،‏ بيانگر ميزان مشارکت و قدرت اجرايي است. يکي از گفتمان‎هاي مهم در تعيين مدل مديريتي برتر،‏ تعيين چگونگي اداره‎ي شهر و قرارگيري قدرت در دست مديران شهري است. از سوي ديگر،‏ مدل اداره‎ي شهر رابطه‎ي نزديکي با حل يا ايجاد مسائل شهري دارد. از بررسي مدل مديريت شهري در کلان‎شهر تهران چنين برداشت مي‎شود كه نوع مدل مديريت شهري در ايران،‏ مدل شورا ـ مدير شهر است. تحليل الگوي مديريتي تهران و ويژگي‎هاي اين نوع مدل در ايران،‏ به‎ويژه انتصابي بودن شهردار،‏ سبب وابستگي شديد عناصر مدل مديريت شهري به ساختار کلان قدرت شده و اين روند به‎نوبه‎ي خود فقدان و کمبود نهادهاي مدني و مشارکت مردمي را تشديد کرده و موجب تبديل شدن عرصه‎ي مديريت شهري به يک عرصه‎ي تجديد قدرت براي گروه‎هاي قدرت سياسي در سطح ملّي شده است. بنابراين مدل شورا ـ شهردار قوي،‏ به‎عنوان الگوي مناسب توصيه مي‌شود تا با بهره‌گيري از اين الگو،‏ به‎دليل دارا بودن رويکرد جمع-گرايانه و مشارکتي که در حلّ مسايل شهري دارد،‏ در سطوح فراملّي با تأکيد بر کاهش نقش دولت مرکزي و در سطوح محلّي،‏ تقويت جايگاه و نقش مديريت محلّي و مشارکت اجتماع محلّي،‏ حاكميّتي چند سطحي و چند عاملي را براي مديريت شهري کارآمد و اثربخش توصيه کند و همچنين اين مدل با استفاده از معيارهاي منتج از مباني نظري حكمروايي شهري و برخي از معيارهاي مرتبط ديگر،‏ سبب تقويت شاخص‎هاي حكمروايي شهري (مشاركت شهروندان،‏ مسئوليت‎پذيري و پاسخ‎گويي و عدالت) و نيز ارتقاي برخي ديگر از شاخص‎هاي مورد توجّه،‏ چون اقتدار مجموعه مديريت شهري،‏ قدرت و اقتدار شهردار،‏ هماهنگي و همكاري بين شورا ـ شهرداري،‏ تخصّص‎گرايي در بدنه‎ي شهرداري،‏ قدرت نظارتي و قانون‎گذاري شورا و ثبات در مديريت شهري خواهد شد و وابستگي به عناصر قدرت سياسي سطح ملّي را کاهش يا از بين مي‌برد. بدين ترتيب مدل شورا ـ شهردار قوي،‏ به‎طوركلّي براي تقويت نهاد مديريت شهرتهران ارزيابي شده است.


نوشته شده در تاريخ ۹۱/۰۹/۰۲ توسط 87- جناب آقاي شفیعا

ارزيابي و شناسايي کنشگران توسعه ناپايدار محلات غيررسمي: نمونه موردي محله غيررسمي شميران نو

نويسندگان : غلامرضا کاظميان / وجه الله قرباني زاده / سعيد شفيعا

انتشار يافته در نشريه علمي پژوهشي نامه معماری و شهرسازی - شماره هشتم

چکیده :

در طول تاريخ شهرنشيني، ساخت  و سازهاي غيررسمي بخشي از حيات ناپايدار شهري بوده اند. اين محلات به واسطه تامين تقاضاي سرپناه اقشار کم درآمد، محل تجمع گونه هاي مختلف اقشار و طبقات اجتماعي فرودست هستند. تقاضا و تجمعي که شاکله ناپايداري حيات شهري اين محله‌ها را شکل داده‌اند. اين مقاله، مردم نگاري سکونت گاه غيررسمي شميران نو واقع در منطقه 4 شهرداري تهران مي باشد. هدف پژوهش، شناسايي انگيزه ها، تمايلات و آثار گروه¬هاي سازنده غيرمجاز است. نتايج نشان مي دهد حداقل سه گروه اجتماعي متفاوت، در محيط اين محله به ساخت وساز بي قاعده پرداخته و مي پردازند: گروه اول با عنوان قديمي هاي ناچار، گروه دوم با عنوان مهاجران مهاجر پذير و گروه سوم با عنوان سودجويان مسافر. در حالي که هر يک از اين کنش گران، منابعي با اهميت براي پايداري محله مي‌توانند باشند؛ مقايسه نتايج تحقيق با مدل هاي معتبر نشان مي دهد که محله مورد بررسي داراي گونه هاي متفاوت اجتماعي با وضعيت رواني و اجتماعي مختلف است. بنابراين دستيابي به اهداف برنامه هاي بهسازي و اصلاحي با استفاده از روشهاي ترکيبي و پويا با هدايت ظرفيت ها، انگيزه ها و خواسته هاي گروه هاي سازنده مقدور خواهد شد.


سنجش و تدوین راهبردهای مناسب ارتقاء ظرفیت نهادی منطقه‌ای (مطالعه موردی: شهرستان‌های بوکان و ارومیه)

نويسندگان : غلامرضا کاظميان / خدرفرجی راد/ عبدالرضا رکن الدين افتخاری/ مهدی پور طاهری

انتشاريافته در شماره دوم نشريه علمي پژوهشي مطالعات شهري

چکیده:

برخورد با چالش›های عمده‌ای که بسیاری از مناطق ایران با آن مواجه هستند، مستلزم توجه هر بیشتر به نهادهای محلی و ارتقاء ظرفیت›های آنهاست. بنابراین این مقاله به دنبال سنجش ظرفیت نهادی در سطح مناطق مطالعاتی و نیز پاسخگویی به این سوال اساسی است که راهبردهای مناسب برای ارتقاء و افزایش ظرفیت نهادی در سطح مناطق مطالعاتی کدامند؟
برای دستیابی به هدف و پاسخ به سوال تحقیق، نخست با استفاده از روش پیمایشی ظرفیت نهادی منطقه‌ای در سطح مناطق مطالعاتی مورد سنجش قرار گرفته و سپس از طریق چارچوب برنامه‌ریزی راهبردی، راهبردهای مناسب برای ارتقاء ظرفیت نهادی در سطح مناطق مورد مطالعه تدوین شده است.
نتایج سنجش ظرفیت نهادی در سطح مناطق مورد مطالعه نشان می‌دهد که ظرفیت نهادی در شهرستان‌های بوکان و ارومیه به ترتیب میزان‌های پایین و متوسط را به نمایش میگذارند.

همچنین راهبردهای ارتقاء ظرفیت نهادی شامل ایجاد سازوکارهای قانونی روابط بین نهادها، بهبود محیط و ترتیبات قانونی برای ایفای نقش نهادها، فراهم نمودن بسترهای لازم برای افزایش تناسب قوانین و مقررات سطوح بالاتر با سطح منطقه، تقویت نقش کارگروهها و شوراهای تخصصی، واگذاری بیشتر امور محلی به نهادهای محلی، ایجاد زمینههای قانونی برای حضور نهادهای موجود در سطح منطقه در فرایندهای اداره منطقه، بهبود وضعیت دسترسی نهادها به منابع دانش و یادگیری و کسب دیدگاهها و خواستههای مردم و همچنین افزایش حضور و نقشآفرینی نهادهای نماینده بخش خصوصی و سرانجام ارتقاء توانایی درونی نهادها (به ویژه از لحاظ منابع مالی در شهرستان بوکان و به خصوص در ارتباط با نهادهای دولتی) می‌باشد


برچسب‌ها: قوم نگاري, توسعه ناپايدار, کنشگران, ظرفيت, راهبرد, شميران نو, سايت مرجع مديريت شهري
نوشته شده در تاريخ ۹۱/۰۸/۱۶ توسط 87- جناب آقاي شفیعا

مقاله ترجمه شده ISI در سايت قرار داده شده که مربوط به موضوع رشد شهري و برنامه ريزي راهبردي-فضايي است. اين مقاله در سال 2010 در مجله Cities منتشر شده و ارزش مرور را دارد. ضمنا از آقاي حامد عبدي براي تهيه و ارسال اين مقاله تشکر مي کنم.


رشد شهری و برنامه ریزی راهبردی- فضایی در ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی


نوشته شده در تاريخ ۹۰/۱۰/۱۷ توسط 87- جناب آقاي شفیعا

تحليل تاثير هدفمند کردن يارانه ها بر درآمد و هزينه کلانشهر ها (تشخيص فرايند ها و تاثيرات بعد از اجراي هدفمند کردن يارانه ها) مطالعه موردي کلانشهر اصفهان

نويسندگان : نعمت الله اکبري و هما موذن جمشيدي

انتشار يافته در اولين سمينار اقتصاد شهري مشهد - حجم فايل زيپ 305 کيلوبايت

اين مقاله جزو مقالات سفارش داده شده اي بود که مورد استقبال ويژه قرار گرفت. نتايج حقيقي و بحث هاي جانبي کارشناسان و نمايندگان مجلس در مورد مواد هدفمند کردن يارانه ها و آثار حقيقي و انتظاري آن باعث جذابيت هرچه بيشتر اين مبحث شده بود.


نوشته شده در تاريخ ۹۰/۰۹/۰۶ توسط 87- جناب آقاي شفیعا

نويسنده : سعيد شفيعا

انتشار يافته در اولين سمينار اقتصاد شهري در شهر مشهد - حجم فايل زيپ 239 کيلوبايت


نوشته شده در تاريخ ۹۰/۰۹/۰۴ توسط 87- جناب آقاي شفیعا

موانع ساختاری مدیریت توسعه شهری تهران  /  دکتر کمانرودی

چکیده : در این مقاله ویژگی ها و محدودیت های نظام مدیریت و برنامه ریزی شهر تهران پی جویی و تبیین می گردد . بدین منظور ضمن بررسی ویژگی های ساختاری عمومی مدیریت و توسعه شهری تهران در چارچوب مدیریت سنتی و شبه مدرنیستی چند دهه گذشته شاخص های ساختاری نظام مدرنیستی چند دهه گذشته شاخص های ساختاری نظام مدیریت موجود با توجه به ترکیب و روابط بین اجرای طرح های توسعه شهری تهران بررسی می شود . از آنجا که ویژگی های مدیریت و برنامه ریزی کلان شهر تهران تفاوت چندانی با مدیریت شهری کشور ندارد این مقاله بیشتر متوجه ساختار مدیریت شهری تهران می باشد .

واژه های کلیدی : مدیریت شهری - توسعه شهری - فضای شهری - ساخت شهری و نظریه شهری

 دریافت مقاله


نوشته شده در تاريخ ۹۰/۰۸/۰۱ توسط 89- تهران جناب آقاي سعيد فراهانی
درس شهر و شهرنشيني با مشکل بزرگي روبروست. منبع اين درس معمولا کتاب هاي بسيار قديمي است که در دسترس دانشجويان قرار ندارد. سرکار خانم فتحي محبت کردند خلاصه تايپ شده ي 41 صفحه اي که 272 صفحه از 350 صفحه کتاب اصلي شهر و شهرنشيني دکتر سلطانزاده را شامل مي شود در اختيار قرار دادند. براي دريافت فايل پي دي اف اين خلاصه کتاب به آدرس زير از سايت مرجع مراجعه نماييد.


خلاصه کتاب شهر و شهرنشيني دکتر سطانزاده


نوشته شده در تاريخ ۹۰/۰۷/۲۰ توسط 87- جناب آقاي شفیعا

نويسنده : مجتبی رفیعیان ؛ فرزین امین صالحی؛ علی اکبر تقوایی

انتشاريافته در دوره چهاردهم، شماره چهارم، صفحه 63-86 (24)، دی 1389 مدرس علوم انساني- برنامه ريزي وآمايش فضا - حجم فايل زيپ 1 مگابايت

بررسی و مطالعه فرایند رشد و توسعه کلان‌شهرهای جهانی، نمایانگر شکل‌گیری شرایط کیفی نا به‌سامان و در پاره‌ای موارد بحرانی در محیط‌های سکونتی به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار و پیامدهای سیاست‌های توسعه شهری است. این واقعیت در کشورهای در حال توسعه در شکل‌های حادتری بروز و ظهور پیدا کرده و زمینه‌ساز پدیدار شدن مسائل عدیده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شده است. با وجود‌ این معضل نبود یا سطح نازل کیفیت در محدوده‌های مسکونی شهری منحصر به کشورهای جهان سوم نبوده و در کشورهای پیشرفته صنعتی نیز به مثابه یکی از مهم‌ترین چالشهای پیش¬روی نظام سیاست‌گذاری و مدیریت شهری این کشورها.................


نوشته شده در تاريخ ۹۰/۰۴/۲۹ توسط 87- جناب آقاي شفیعا

اصول پايداري اجتماعي مجتمع هاي مسکوني در شهرهاي ايراني-اسلامی نوشته ضرغامي اسماعيل


در دهه هاي پاياني قرن بيستم و شروع قرن بيست و يکم، پايداري به عنوان يکي از مباحث مطرح در کليه عرصه ها، به ويژه در عرصه فضاهاي شهري و معماري مطرح بوده است اين موضوع ميتواند از طريق سه مولفه اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي در کنار يکديگر به تعادل برسد. وجه اقتصادي معمولا به علت انگيزه هاي مالي و انتفاعي توسط سرمايه گذاران رعايت ميگردد. حتي در اغلب اوقات به حد افراط مورد توجه قرار مي گيرد و چه بسا مشکلاتي را از اين براي سبب ميشود. مسايل زيست محيطي نيز به فراخور هر جامعه براي خود ضوابطي دارد و مورد توجه واقع ميشود، اما آنچه مغفول ميماند وجه اجتماعي توسعه است. در پژوهش و مقاله حاضر، اصول پايداري مجتمع هاي مسکوني از بعداجتماعي شامل عدالت، زيباشناسي، راحتي، آسايش، امنيت و رشد کودکان، هويت اجتماعي و ساير مسايل مشابه در شهرهاي ايراني - اسلامي مورد بررسي قرار ميگيرد.............جاي توجه دارد که اين مقاله بيشتر با نگاه کالبدي نگارش يافته است.


نوشته شده در تاريخ ۹۰/۰۴/۲۳ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
تحليلی بر سنجش عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در مديريت شهري

نويسنده : مسعود تقوايی ،  رسول بابانسب و  چمران موسوی

مقاله حاضر با هدف تحليل سنجش عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در مديريت شهری و بر اساس يافته‌ها و نتايج يک بررسی ميدانی از منطقه 4 شهر تبريز تهيه شده است. روش جمع‌آوری اطلاعات بر مبنای کتابخانه‌ای، اسنادی و نيز ميدانی(پرسشنامه‌ای)، و نوع تحقيق کاربردی- توسعه‌ای و روش مطالعه اسنادی- تحليلی و پيمايشی ........


آسيب‌شناسی سياست‌های دولت در ساماندهی اسکان غيررسمی، نمونه موردی: محلات نای‌بند، شيرسوم و خواجه عطا، شهر بندرعباس


بنا بر برآورد برنامه‌ اسکانِ بشرِ سازمان ملل متحد، بيش از 50 درصدِ ساکنانِ شهرهايِ کشورهايِ کم‌درآمد و 20 درصدِ کشورهايِ با درآمدِ متوسط، در سکونتگاه‌های غيررسمی زندگی می‌کنند که سنجه‌های سواد، تندرستی، درآمد و پيشرفت اجتماعی، از ميانگين شهری در آن کشورها پايين‌تر است و شايسته‌ شان و کرامت انسانی نيست. کشور ما نيز از جمله کشورهايی ......


سنجش اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن در مراکز شهرستانهای چهار محال بختياری


نويسنده: محمود کتابی ، مهدی اديبی سده ، وحيد قاسمی و ستار صادقی ده چشمه

........بدين ترتيب اعتماد اجتماعی مورد سنجش و ارتباط آن با متغيرهای احساس امنيت، دينداری، عملکرد دولت، قانونگرايی، پنداشت از ميزان دينداری مردم، احساس عدالت و ارزشهای اخلاقی مورد بررسی قرار گرفت.. برآيند کلی تحقيق نشان می دهد که بجز اعتماد بنيادی و بين شخص، ميزان اعتماد در بقيه انواع فوق در حد متوسط و پايين تر از حد متوسط بوده است و متغيرهای ارزشهای اخلاقی، عملکرد دولت و قانونگرايی دارای بيشترين همبستگی با اعتماد اجتماعی بوده است. متغيرهای دينداری، احساس امنيت و پنداشت از ميزان دينداری مردم در جامعه نيز با اعتماد اجتماعی دارای ضريب همبستگی معنی داری بوده اند.........


نوشته شده در تاريخ ۹۰/۰۴/۱۳ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
نوشته شده در تاريخ ۹۰/۰۳/۲۶ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
نوشته شده در تاريخ ۹۰/۰۲/۱۸ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
توسعه پايدار شهري يکي از اهداف مهم شهرداري ها است و دستيابي به کيفيت زندگي شهري يکي از محصولات توسعه پايدار شهری است.

موضوعات پايان نامه اي در دانشگاه هاي تهران - علامه - تربيت مدرس در سال هاي اخير معطوف به اين دو حيطه شده و نتايج کم و بيش جالبي رو به همراه داشته

اما نکته اي که به چشم مي خوره ميزان وقت زيادي است که هر دانشجو براي جمع آوري مباني نظري انجام مي ده. اين کار واجب است و براي کيفيت پايان نامه لازم , اما پراکندگي منابع باعث سختي کار پزوهشگران شده است.

دو مقاله جديد در اين حيطه به سايت اضافه شد و بخش مباني نظري يا مفاهيم اين دو موضوع کامل تر شد:


سايت مرجع مديريت شهري>>>> مفاهيم>>>>>توسعه پايدار شهري

سايت مرجع مديريت شهري>>>>مفاهيم>>>>کيفيت زندگي شهري


نوشته شده در تاريخ ۹۰/۰۲/۰۴ توسط 87- جناب آقاي شفیعا

شهرهاي جديد از موضوعات جذاب و کاربردي هستند که به دليل فقدان منابع فارسي و تازگي مباني در ايران کمتر مورد توجه پايان نامه هاي رشته ما قرار گرفته اند. نامشخص بودن کارايي اين شهرها, نبود سرزندگي, هزينه زا بودن زير ساخت هاي ايجاد يک شهر جديد, نبود خاطرات طولاني ساکنين و گاه گداري خوابگاهي بودن آنها از جمله مواردي است که زمينه تحقيقات اجتماعي - مديريتي - سياسي - محيطي را فراهم مي سازد.

يکي از دوستان در مورد اين موضوع نيازمند منبع بودند که اين پست ارسال گرديد.


کتاب برنامه ريزي شهرهاي جديد (باتجديد نظر و اضافات) آقاي دکتر کرامت الله زياري منتشر شده در انتشارات سمت منبع مطلوبي است که مطالعه آن توصيه مي شود.

اين کتاب پس از بررسي پيدايش و سير تحول شهرهاي جديد به گونه شناسي و طبقه بندي تجارت جهاني مي پردازد.

مطلوبيت کتاب در فصل 4 و 6 آن است که به بررسي نظام شهري و شهرهاي جديد در ايران و نمونه هايي از شهرهاي جديد ايران مي پردازد. بخشي که هم از نظر معلومات عمومي, هم مباني نظري و هم ساخت تحقيقات جديد کاربردي است.

اين کتاب با قيمت 2650 تومان و حدود 200 صفحه منبع نسبتا مناسبي است.

براي کسب اطلاعات بيشتر در مورد شهرهاي جديد بخشي در سايت مرجع مديريت شهري با عنوان شهرهاي جديد وجود دارد که مطالعه آن را توصيه مي نمايم


آدرس : سايت مرجع مديريت شهري >>> مفاهيم >>> شهر و شهرجديد


نوشته شده در تاريخ ۹۰/۰۱/۳۱ توسط 87- جناب آقاي شفیعا

نگارشی مختصر و در عین حال جامع از وضعيت اقتصاد شهری بعد از استقلال مالی شهرداری ها از آقاي اطهاری.

شايد مطالعه حداقل یک بار این مقاله ذهنيت علمی-عملی خوبی در مورد گژِي هاي اقتصاد شهري در اختيار قرار بده.


عنوان مقاله : اقتصاد شهری و اقتصاد شهر در ايران


نوشته شده در تاريخ ۹۰/۰۱/۱۰ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
بخشي از مجموعه کتابچه هاي دانش شهر که توسط شهرداري تهران به نشر رسيده است به اميد خدا به مرور در سايت قرار داده خواهد شد. 

اولين موضوع مربوط به فضاي جريان ها و ديپلماسي شهري در فرايند جديد جهاني شدن شهرها است.


جايگاه ديپلماسي شهري (ابزاري براي توسعه ملي در عصر فضاي جريانها)


اما دومين موضوع مرتبط با بحث مسئوليت پاسخگويي است که در مباني حسابداري مطرح مي شود و از تخصص هاي دکتر باباجاني است. اين کتابچه با ارائه تعاريف مربوطه در تلاش است که مسئوليت پاسخگويي رو در حيطه شهر مطرح کند.


جايگاه مسئوليت پاسخگويي در شهرداري


نوشته شده در تاريخ ۸۹/۱۲/۰۹ توسط 87- جناب آقاي شفیعا

جامعه شناسی کلانشهر تهران

عنوان :جامعه شناسی کلانشهر تهران مطالعه موردی - فرهنگ ترافیک, چالش ها و چشم اندازها

نویسنده : رسول ربانی - مهران سهراب زاده

انتشار یافته در سیاسی - اقتصادی شماره 237-238 - صفحه 242 تا 255 - حجم فایل زیپ 174 کیلوبایت


اقتصاد سیاسی و فضای شهری

نويسنده : حسين حاتمی نژاد و ناصح عبدی

انتشار یافته در شماره 237 - 238 سیاسی اقتصادی - صفحه 196 تا 216- حجم فایل زیپ 223 کیلوبایت


نوشته شده در تاريخ ۸۹/۱۱/۱۳ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
تحليل تقسيمات كالبدي شهري بر اساس مديريت يكپارچه

نويسنده : دكتر رحمت ا... فرهودي ، دكتر محمدباقر قاليباف ، ذبيح ا... چهاراهي ، احمد جواهري

انتشاریافته در فصلنامه جغرافيا ، شماره 19- حجم فایل زیپ 1.44 مگابایت


نوشته شده در تاريخ ۸۹/۱۱/۰۹ توسط 87- جناب آقاي شفیعاشهر سازي (انديشه هاي خام شهر سازي)

نويسنده : مهندس احمد سعيد نيا

انتشاریافته در نشریه هنرهای زیبا - (دوره: 1, شماره: 0) - حجم فایل زیپ 634 کیلوبایت

چکيده مقاله :

مسائل امروز شهرهاي ايران‘ از سرشت پيچيده شهر سرچشمه مي گيرد. اين سرشت داراي دووجه است: يكي فرايند شهر نشيني مانندمسائل اجتماعي ‘اقتصادي ‘ زيست محيطي ‘ ارتباطات ومانندآن‘ و ديگري فرايند خرد و انديشه شهرسازي‘ كه براي مسائل شهر نشيني و شهر سازي راه حل ارائه مي دهد. پژوهشگران و تحليل گران مسائل شهري بنيان هر دو جنبه را به چهار عامل اساسي زير نسبت مي دند:
1. پويشهاي اجتماعي – اقتصادي
2. رشد شتابان شهر نشيني
3. تحول فرهنگ مادي (تكنولوژي) و فرهنگ عقل (انديشه)
4. مديريت اجتماعي (سياسي)
عوامل ذكر شده همه نيروهاي مؤثر در ايجاد مسائل شهري هستند . اما در يك تحليل منطقي ‘ عوامل ياد شده آنچنان در سلسله علت ومعلول به همديگر مرتبط اند ‘ كه هر يك مي تواند هم علت ديگري وهم معلول ديگري به شمار آيد. چنين تحليلي سرانجام دور و تسلسل به وجود مي آورد. براي خروج از چنين دور باطلي كساني مانند : «انگلس»‘ «اشپنگلر» و «هانري لافور» مسائل شهري را تجلي اقتصاد سياسي دانسته اند.و برخي مانند«ميشل فوكو» از آن تعبير قدرت گرفته اند و «مانوئل كاسل» آن راتعبير به «سياست» كرده است.
برخي نويسندگان ‘ براساس نظرات «نيچه» و «هايدگر» ‘ جامعه صنعتي عصرما و به تبع آن مسائل شهري كنوني را به طور كلي به «مدرنيته» يا «مدرنيسم » نسبت مي دند و حجابي از مفاهيم خردباوري و فرهنگي را بر چهره ماهيت شهر مي كشند. رواج مباحث مدرنيته در چندسال اخير چنان هزار تويي پديدآورنده كه خروج از آن آسان نيست. برخي مانند «كولاكوفسكي » مي گويند. «ابهام وگوناگوني كاربرد مفهوم مدرنيسم آن را به برچسبي بدل كرده كه فاقد كاكرد كه فاقد كاركرد و دقت تبيني است.»
اما بنا به گفته «بنه ولو» شهرسازي نه از طريق اين استنتاجها وبكار بردن تئوري آرمانگرايي ‘ بلكه از راه استقراء و از تجارب مكرر مشكلات وتصادمهايي صورت گرفت كه برخي از افراد متعهد تر – مانند موريس وسپس گلديس را وادار مي سازد تا سلسله علت ها و معلول ها را بپيمايد وتعهد خود را گسترش دهند ورابطه گمگشته ميان سياست و فن را بازيابند.
آنچه مسلم است. شهر سازي نوين همزاد توسعه تمدن صنعتي است. تحولات ناشي از صنت جديد‘ ساختارهاي اجتماعي ‘ اقتصادي و فرهنگي جوامع را دگرگونه كرد و باعث توسعه شهرنشيني شد ؛ ونيز همراه با رشد نظام سرمايه داري ‘ ثروتهاي كلان و همزمان با آن فقر و بيچارگيهاي عظيم پديد آمد. از آن پس پديده هايي مانند محلات فقير نشين چشمگير شدند. و بالاخره اتومبيل پيكر شهر را دگرگون ساخت.
افكار و ايده هاي شهر سازي براي مسائل شهر ي با تأخير يك قرن پس از وقوع اين تحولات به تدريج شكل گرفت. در طول اين يك قرن ‘ «اتوپيسم» اروپايي براي شهرها ‘ طرحهاي آرماني ارائه مي داد‘ و دولتها به اقدامات موضعي دست مي زدند. «هوسمن» در پاريس و «آنسپاش» در بروكسل خيابانكشي مي كردند. دولتها نيز مانند صاحبان انديشه همواره از توسعه و تحول عقب بودند وكارهاي آنها حالت علاج واقعه بعد از وقوع راداشت. بررسي شهرسازي در ايران نيز گوياي همين عقب ماندگي انديشه و عمل به علت دوري از واقعيتها بوده است‘ البته جريا ن توسعه شهرنشيني در ايران با تأخير يك قرن نسبت به جوامع صنعتي رخ داد وهر چند فرايند و حتي خصوصيات شهر نشيني در كشورهاي توسعه نايافته بكلي با كشورهاي صنعتي متفاوت است و در واقع يك جريان «برونزا» است. اما حاصل كار در اصل داراي تفاوت ماهوي نيست.
حاصل توسعه ‘ شكل گرفتن تجمعات عظيم انساني و اسكان در مجموعه هاي بي انتظام شهري است. تحولات شهر سازي دويست سال گذشته جهان صنعتي و صد سال گذشته ايران‘ تفاوتي جز تفاوت زماني ومكاني ندارند. مشكل اصلي در هر دو؛ تأخير در ادراك ضرورت واقعيت وخامي در تدبير و انديشه هاي شهر سازي است. چيزي كه در اول قرن بيستم‘ شهرهاي اروپايي – به شهادت مفاد منشور آتن- با آن رو به رو بودند. ماهم اكنون با آن مواجه هستيم.
در اين مقاله قصد آن را نداريم كه منشاء اين مسائل و تحولات را بيابيم ‘ بلكه منظور اين است كه در وهله اول به جريان تأخير در تدابير شهرسازي ايران اشاره اي بشود و دروهله دوم مسائل ناشي از چنين تدابيري را به اجمال بررسي كنيم.


این مقاله یکی از پر خواننده ترین مقاله های مجلات دانشگاه تهران است.


نوشته شده در تاريخ ۸۹/۱۱/۰۱ توسط 87- جناب آقاي شفیعا

حکمرانی خوب شهری ابزاری برای تغییر کارکرد شهرداریها

نویسندگان : سید حامد رستگار، حمیدرضا محملی

انتشار یافته در همایش نقش و جایگاه مدیریت محله و شورایاریها در ارتقای مشارکت اجتماعی - حجم فایل زیپ 152 کیلوبایت

حکمرانی خوب شهری از جمله مفاهیمی است که با مشارکت شهروندان و تغییر نقش و کارکردهای دول محلی همراه است. از منظر سيستماتيک، حکمراني فراتر از حکومت بوده و مبين وجود ساختارهاي داخلي و خارجي مبتني بر قدرت سياسي و اقتصادي است که از طريق اين ساختارها مشکلات مربوط به کمبود منابع، توليد و توزيع سامان مي يابد. از مهمترين مباحث مربوطه در اين ديدگاه، تغيير نقش دولت از يک تأمين کننده به توانمند ساز است. در این مقاله تلاش می‌گردد تا با بررسی ابعاد مختلف حکمرانی خوب شهری، پیش‌زمینه‌های تبدیل شهرداری به یک نهاد توانمندساز اجتماعی در عوض تأمین کننده کالاها و خدمات مورد نیاز شهروندان از طریق مشارکت خود ایشان واکاوی گردد. تغییرات بنیادی در شرح وظایف و تکالیف شهرداریها، تغییرات ساختاری در بدنه شهرداریها و در نهایت تغییرات هنجاری در ذهنیت شهروندان (در رابطه با وظایف و تکالیف شهرداری) از جمله مباحثی است که در راستای تبدیل کارکردهای شهرداری از یک تأمین کننده کالا و خدمات به یک نهاد توانمندساز در این مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت و همچنین اثر مشارکت بر پیشبرد این اهداف بررسی خواهد شد. واژگان کلیدی: توانمندسازی، حکمرانی خوب، مشارکت، دولت محلی


حکمراني الکترونيک و تأثير آن بر حکمراني خوب شهري

نویسنده : سيد حامد رستگار
انتشاریافته در فصلنامه پژوهش مدیریت شهری، شماره 2 صص102-110 - حجم فایل زیپ 150 کیلوبایت

مقاله حاضر تلاشي است براي تعيين نقش و جايگاه حکمراني الکترونيک در بهبود حکمراني خوب شهري که به عنوان مفاهيمي نوين و مبتني بر تحولات اساسي در عرصه اداره امور حکومتي شناخته مي شوند . اين مقاله سعي دارد تا نشان دهد رسيدن به مؤلفه هاي حکمراني خوب شهري از طريق حکمراني الکترونيک ميسر است و نقش آن را در نائل شدن به مؤلفه هاي مزبور به تفکيک بررسي مي کند . بخش اول مقاله سعي در توصيف و معرفي حکمراني خوب ، پارمترهاي آن و حکمراني خوب شهري دارد . اين بخش از مقاله به مفاهيمي چون شفافيت ، پاسخگوئي ، اجماع محوري و ... مي پردازد و آنها را از زواياي مختلف مورد واکاوي قرار ميدهد . بعد از بحث حکمراني خوب شهري در بخش دوم به ارائه مفهوم و تعريف حکمراني الکترونيک مي پردازيم . اين فصل اهداف حکمراني الکترونيک و تفکيک آنها ، روابط موجود در حکمراني الکترونيک و مراحل مختلف آن را ارائه خواهد داد . اين بخش سعي دارد که علاوه بر تعريف دقيق حکمراني الکترونيک ، نقش آن را نيز در فرآيند حکمراني تعيين کند . فصل آخر مقاله به اثرات حکمراني الکترونيک بر حکمراني خوب شهري مي پردازد . در اين فصل خواهيم ديد که چگونه حکمراني الکترونيک بر مشخصه هاي حکمراني خوب تاثير مي گذارد و برخي نمونه هاي عيني آن را در ارتباط با کلان شهر تهران ملاحظه خواهيم کرد .

نوشته شده در تاريخ ۸۹/۱۰/۱۴ توسط 87- جناب آقاي شفیعا

عوامل موثر بر سرزندگي فضاهاي شهري ، خلق يك فضاي شهري سرزنده با تكيه بر مفهوم «مركز خريد پياده»

اين نوشتار برگرفته از پژوهشي مي­باشد كه در جهت شناسايي عوامل موثر بر سرزندگي فضاهاي شهري و ايجاد يك فضاي شهري سرزنده انجام گرفته است. در اين پژوهش تلاش بر اين بوده كه با توجه به اهميت فعاليت خريد و هم­چنين نقش پياده­روي در كيفيت زندگي شهروندان (در تقابل با حضور اتومبيل و حركت سواره كه مخل ايمني و امنيت ­مي­گردد) در قالب مفهومي تحت عنوان مركز خريد پياده، بتوان ارتباط موثري ميان فعاليت خريد، ايمني و سرزندگي يافت. پس از مرور مفاهيم و نظريات مرتبط، با بررسي نمونه موردي (خيابان ستارخان) كه به لحاظ تجاري، قوي و در عين حال از سرزندگي كافي برخوردار نمي­باشد، به اثبات فرضيات پژوهش پرداخته شده است. در نتيجه مدل تحليلي پژوهش كه درواقع دربرگيرنده مدل كلي عوامل اثرگذار بر سرزندگي فضاهاي شهري مي­باشد، تدوين گرديده و در انتها پيشنهاداتي در راستاي ارتقاي سرزندگي خيابان در دو بخش كالبدي و غيركالبدي ارائه شده است.

نوشته شده در تاريخ ۸۹/۱۰/۰۵ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
تحلیلی بر نقش پارک های شهری در ارتقای کیفیت زندگی

عنوان مقاله : تحلیلی بر نقش پارک های شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهری با استفاده از الگوی Seeking-Escaping

نويسنده : رسول قربانی - راضیه تیموری

انتشار يافته در پژوهش جغرافيايي انساني, شماره 72, تابستان 1389, صفحه 47 تا 62 - حجم فایل زیپ 195 کیلوبایت

پارک ها به عنوان فضاهای طبیعی در شهرها شناخته شده اند که باعث آرامش انسان ها و سپری اوقات فراغت اند. طبیعا زندگی در شهرها چیزی بالاتر از زندگی در خانه و مسکن سربسته را طالب است. این پژوهش با انتخاب چهار پارک اصلی تبریز و استفاده از عوامل دافعه-جاذبه سعی دارد عوامل متفاوت جذب کننده  گروه های سنی مختلف براي مراجعه به پارک را مورد ارزیابی قرار دهد.


نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۹/۱۵ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
شهرهای جدید ایران, اهداف اولیه, واقعيت امروز

انتشاریافته در دومين کنفرانس مدیریت و برنامه ریزی شهری مشهد- 1388-حجم فایل زیپ 2.53 مگابایت

نويسنده :براتعلی خاکپور , عقیل امیری کلوخی

هنگامی که صحبت از شهر جدید می شود ذهن انسان سریعاً به سمت آرمان شهرها و تجمیع ایده آل ها در این شهرها سوق پیدا می کند، شهرهایی که با باورهای پسندیده و تفکرات بدیع شهر سازی همراهند، شهرهایی که به لحاظ طراحی، ساخت و اجرا الگو هستند و یک شهروند در این شهرها بدون دغدغه خاطر با آرامشی که در نگرش این شهرهاست زندگی می کند، فضاهای امن، امکانات رفاهی، تفریحی مناسب، مراکز محلات پایدار، کانون های قوی اجتماعی و خلاصه شیوه زندگی ایده آل، آیا واقعاً شهرهای جدید این چنین هستند؟ در این مقاله ضمن بررسی سیر تحولات شهرهای جدید؛ وجوه تشابه و تفاوت شهرهای جدید ایران با کشورهای پیشرفته و مزایا و معایب انواع شهرهای جدید بررسی شده و سپس عملکرد شهرهای جدید ایران در قبل و بعد از انقلاب مقایسه شده و دلایل عدم موفقیت برخی از شهرهای جدید ایران مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و نهایتاً راهبردهایی در زمینه سیاست گذاری شهرهای جدید ارائه شده است. در واقع می توان گفت که بعد از گذشت دو دهه، طرح ایجاد شهرهای جدید در ایران(دوره بعد از انقلاب) ناموفق بوده است، که مهمترین عامل آن مشخص نبودن جایگاه حقیقی این شهرها در نظام سلسله مراتب شهری کشور و عملکرد ضعیف آنها می باشد، به گونه ای که نیاز به تدوین سیاست ملی شهر نشینی در ایران را ضروری می نماید.


اثر سهمیه بندی بنزین بر تغییر شیوه حمل و نقل دارند

عنوان : اثر سهمیه بندی بنزین بر تغییر شیوه حمل و نقل دارندگان خودرو شخصی در شهر مشهد

نویسنده : محمد رحیم رهنما

انتشاريافته در علوم اجتماعی-دانشگاه فردوسی مشهد ,شماره 1 - 1387

دراین مقاله اثرات سهمیه بندی بنزین بر تغییر شیوه حمل ونقل دارندگان خودرو شخصی ،شش ماه پس از شروع سهمیه بندی در شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات لازم درخصوص اثرات سهمیه بندی بنزین از زاویه دارندگاه خودرو شخصی با حجم نمونه ای مرکب از 670 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای در 13 منطقه شهرداری مشهد جمع آوری شد. نتایح تحقیق نشان رضایتمندی کم(20%) دارندگان خودرو شخصی از طرح سهمیه بندی بنزین دارد. میزان رضایتمندی از سهمیه بندی بنزین در گروههای سنی جوانتر در مقایسه با گروههای مسن کمتر است. میزان رضایتمندی در شاغلین با سابقه کمتر در مقایسه با شاغلین با سابقه بیشتر، کمتر است. همچنین رابطه ای بین متغیر اقتصادی درآمد خانوار و تغییر شیوه حمل ونقل و رضایتمندی از سهمیه بندی بنزین مشاهد نشد. اثر سهمیه بندی بنزین در کاهش سفرها بیشترین اثر را در کاهش سفرهای تفریحی (32%) و پس از آن بر سفرهای اجتماعی(25 %) داشته است. اثر سهیه بندی بنزین بر افزایش هزینه حمل و نقل خانوارها 40.4 درصد برآورد شده ، 90 درصد دارندگان خودرو در شش ماهه اول سهمیه بندی بنزین، آنرا بصورت آزاد با میانگین 176513 ریال برای شش ماه خریداری نموده اند. پاسخگویان علل عدم تمایل به استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی را این موارد ذکر کرده اند: کمبود اتوبوس(26%) ، بی نظمی در حمل و نقل عمومی(18.9%), ضعف سرویس دهی و تاخیرمتوالی اتوبوس در ا یستگاهها (20%) و شلوغی و ازدحام بیش از حد مسافر در ایستگاههای اتوبوس(16.6%) . در مورد روشهای عرضه نیز بیش از 62 درصد افراد، عرضه بنزین را بصورت آزاد بر عرضه سهمیه ای آن ترجیح داده اند


بررسی امکان سنجی استقرار مدیریت یکپارچه شهری در ا

عنوان : بررسی امکان سنجی استقرار مدیریت یکپارچه شهری در ایران(مورد مطالعه شهر مشهد)  

نويسنده : شمس الدین ناظمی , سیده زهرا حسینی , عاطفه صنیعی

انتشاريافته در مشهد پژوهي - سال اول - شماره 2 - بهار و تابستان 1388 - صفحه 1 تا 19- حجم فایل زیپ 1.7 مگابایت

کانون توجه این مطالعه امکان سنجی استقرار مدیریت یکپارچه (واحد) شهری از طریق شناسایی مداخله گران در فرآیند مدیریت شهری و تلاش برای تبیین ماهیت تعاملات میان بخشی آنان بوده است .با چنین دیدگاهی ، پس از بررسی اجمالی روند تغییرات نظام مدیریت شهری در کشور وشهر مشهد که بستر تاریخی نظام اداری فعلی را می نمایاند، باانجام مطالعه میدانی گسترده ای به شناخت سازمانهای تاثیر گذار بر مدیریت شهری و تشخیص نوع وشدت تاثیر هر بخش مبادرت شده است. نتیجه این قسمت،دسته بندی 29 سازمان شناسایی شده در سه گروه سازمانهای دارای روابط متقابل،زنجیری و جمعی با نهاد های محلی اداره شهر می باشد. منطق این دسته بندی ،ارتباط میان نوع تدابیر و مداخلات مدیریتی مورد نیاز و نوع تعاملات میان سازمانی می باشد.

در اين مقاله مباني مرتبط با مديريت شهري و مديريت يکپارچه شهري مرور شده است و با استفاده از پرسشنامه کنشگران موثر بر پياده سازي اين سيستم با توجه به درجه اهميت شناسايي شده است.

 


توسعه پايدار و مسؤوليت برنامه ريزان شهري در قرن بي

عنوان : توسعه پايدار و مسؤوليت برنامه ريزان شهري در قرن بيست و يكم

انتشاریافته در مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني -دوره 160- صفحه 271 تا 385-حجم فایل زیپ 532 کیلوبایت

نويسنده : كرامت الله زياري

نظريه توسعه پايدار‘ در دهه پاياني قرن بيستم ‘ در پي شكست مكاتب مختلف برنامه ريزي از جمله مدرنيسم و پسامدرنيسم ‘ در عدم توانايي به شرايط مطلوب زندگي و آثاز مخرب بر محيط زيست جهاني ‘ ملي ‘ منطقه اي و محلي پا به عرصه وجود گذاشت . بي شك براي نيل به مباني پايه اي اين نظريه نقش استراتژيك دولتها در برنامه ريزيها وسياست صحيح كاربري اراضي ضروري است . برنامه ريزي شهري قرن بيستم در حالي پايان مي يابد كه نه تنها اين برنامه ريزي مثبت ارزيابي نمي گردد ‘ بلكه چهره اي نازيبا در برابر محيط زيست شهري عرضه نموده و با فرهنگ فن گرايي ساختارهاي زيستي و اجتماعي را نشانه رفته است ‘ كه پيامدي جز ناپايداري و عدم تعادل در زير ساخت هاي طبيعي ‘اجتماعي‘اقتصادي‘ كالبدي نداشته است . اين مقاله ضمن پرداختن به چارچوب اصولي توسعه پايدار و توسعه پايدار شهري ‘با عبرت گيري از گذشته و درخواست تجديد نظر در مباني نظري برنامه ريزان حرفه اي ‘منشوري واحد براي برنامه ريزان شهري در قرن بيست و يكم ارائه خواهد داد و نوعي شهرهاي فشرده و يا دهكده هاي شهري را پيشنهاد مينمايد .


توسعه پايدار و پارادايم هاي جديد توسعه شهري:شهر فش

عنوان :توسعه پايدار و پارادايم هاي جديد توسعه شهري:شهر فشرده و شهر گسترده

نويسنده : محمدرضا مثنوي

انتشاریافته در محیط شناسی - شماره 31- صفحه 89 تا 104 - حجم فایل زیپ 795 کیلوبایت

با توجه قابل ملاحظه و مستمر افراد محققين و دولتها در مورد مسئله پايداري زيست محيطي در سه دهه پاياني قرن بيستم به نظر مي رسد تقاضا براي توسعه پايدار شهري و شهرهاي پايدار مهمترين چالش فراروي بشريت در قرن بيست و يكم باشد. از سوي ديگر جستجو براي يافتن شهر ايده آل يعني آن شكلي از شهر كه بتواند هم امقيازات تكنولوژيك وهم روحيه سالم زندگي روستايي را بر اساس ايده هاي روشنگرانه عدالت اجتماعي بيان كند از قرن هاي دور بسيار مورد توجه و يكي از دل مشغولي هاي مهم بسياري از فلاسفه مصلحان اجتماعي نويسندگان معماران و شهرسازان بوده است.اين جستجو كه در سير تحول تاريخي اش ممكن است به افلاطون و انديشه هاي او دركتاب جمهوريت بازگردد منجر به يك سري انديشه ها و نظريه هاي موافق و مخالف سياسي اقتصادي و اجتماعي در طول تاريخ شده كه به نوبه خود در شكل گيري فرم شهر و توسعه و تحول آن به صورت فرم هاي مختلف شهرنشيني و استقرار جمعيت بسيار موثر بوده است در دهه هاي پاياني قرن بيستم با توجه به رشد فزاينده نگراني هاي زيست محيطي و بروز برخي بحران هاي اكولوژيكي و نتيجتا ناپايداري هاي محيطي اين جستجو براي يافتن فرم شهر ايده آل – آرمان شهر – جاي خود را به سوال فرم شهري پايدار كدام است؟ داده است اما ابهامات زيادي در مسير تعيين فرم شهري پايدار وجود دارد.اين تحقيق پس از مطالعه تئوري هاي موثر و مطرح در شهرسازي و معماري قرون پس از انقلاب صنعتي به ويژه قرن تبيستم زمينه را براي بررسي دقيق تر فرضياتي براي تحقيق عملي فراهم مي كند.در اين راستا دو تئوري عمده ومتضاد در تحقق پايداري شهري شامل تئوري فرم متراكم شهري يا شهر فشرده و تئوري توسعه گسترده يا كم تراكم كه هر دومدعي تحقق توسعه پايدار و فرم شهري بهينه هستند در عمل مورد آزمايش قرار مي گيرند. بدين منظور از طريق يك بررسي سيستماتيك چهارفرم مختلف شهري در بريتانيا براساس نوع تراكم و كاربري شان انتخاب و سپس در هر كدام از آنها مطالعه ميداني انجام شده است.يافته هاي اين تحقيق و مستندات آن به طور عمده فرضيه تحقيق را در موردكارائي و موثر بودن تئوري شهر فشرده تاييد مي كند و برتري آن بر ديگر فرم هاي شهري مورد مطالعه به ويژه از نقطه نظر صرفه جويي در مصرف انرژي و از نظر تسهيلات دسترسي شهروندان به تجهيزات و خدمات شهري را اشكار مي سازد.


نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۹/۰۶ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
چگونگی الگوپذیری و تجدید سازمان استخوانبندی محله

چگونگی الگوپذیری و تجدید سازمان استخوانبندی محله

انتشاریافته در هنرهای زیبا – شماره 13- بهار 82

نویسنده :سید محسن حبیبی محله, ساخت و بافت آن و چگونگی شکل گیری و شکل پذیری آن يکي از زمينه هاي ضروری برای شناخت فضا می باشد. این مقاله با نگاهی جامع به بررسی مفهوم محله پرداخته است .


سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی-اجتماعی در کلانشهر

سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی-اجتماعی در کلانشهر تهران

انتشار یافته در رفاه اجتماعی – شماره ششم – شماره 23

نویسنده : سید احمد فیروزآبادی – حسین ایمانی جاجرمی

سوال محوری این است که آيا بين سرمایه اجتماعی و عناصر تشکیل دهنده آن در سطح تحلیل مناطق و میزان توسعه یافتگی مناطق شهر تهران رابطه ای وجود دارد یا خیر؟. نهایتا این پژوهش نشان داد سرمایه اجتماعی مناطق رابطه مثبتی با توسعه مناطق شهری در تهران دارد و مناطق توسعه یافته تر از میزان بیشتری از اعتماد عمومی,آگاهي ,مشارکت رسمی وغیررسمی برخورداند.


منطق فازی به مثابه روشی نوین در محاسبات سرمایه اجت

منطق فازی به مثابه روشی نوین در محاسبات سرمایه اجتماعی

انتشار یافته در فصلنامه راهبرد – شماره 40 – تابستان

1385 نویسنده : عباس طلوعی اشلقی و اسماعیل کاووسی

علی رقم تلاش های انجام شده برای سنجش سرمایه اجتماعی, اين مفهوم دارای ابعاد پنهان و آثار غیر منتظره ای است که روش های نرمال به بررسی آنها نمی پردازد. روش های فازی در این مقاله به جهت سنجی این سرمایه به شکلی جدید به کار برده شده است.


فقر و سرمایه اجتماعی

فقر و سرمایه اجتماعی

انتشاریافته در رفاه اجتماعی – سال هفتم – شماره

28 نویسنده : محمدجوادزاهدی-امیر ملکی-امیرارسلان حیدری

این پژوهش به ارزیابی ارتباط میان فقر و سرمایه اجتماعی پرداخته است و نتیجه گرفته است فقر بر سرمایه اجتماعی اثر منفی دارد. از سویی با افزایش سرمایه اجتماعی می توان بر فقر اثرگذار بود.


سکونتگاه های غیررسمی و برنامه ریزی های اجتماع محور

سکونتگاه های غیررسمی و برنامه ریزی های اجتماع محور با تاکید بر کلانشهر تهران

نویسنده : سید محمد هادی ایازی

این مقاله با بررسی مبانی نظری مربوط به سکونتگاه های غیررسمی روش برنامه ریزی اجتماع محور برای این سکونتگاه های شهری را مورد بررسی قرار می دهد.


تاثیر تخریب محله غربت بر سرمایه اجتماعی اهالی محله

انتشاریافته در رفاه اجتماعی – سال هفتم – شماره 28

نویسنده : هادی برغمدی

این پژوهش توصیفی-تحلیل سعی دارد اثر تخریب محله ناهنجار غربت را بر سرمایه اجتماعی محله خاک سفید ارزیابی کنید. نهایتا این تخریب با اثرگذاری منفی ارزیابی می شود و بر اعتماد, انسجام و همبستگی اجتماعی تاثیر گذاشته است.


رويـكردي تحليلي به مقوله جنسيت و تاثير آن در كيفيت

انتشار يافته در دو فصلنامه هويت شهر ، شماره 4- حجم فایل زیپ 228 کیلوبایت

عنوان:رويـكردي تحليلي به مقوله جنسيت و تاثير آن در كيفيت فـضا (نمونه مورد مطالعه: پارك فجر تبريز)
نويسنده :دكتر مهروش كاظمي

"جنسيت" به عنوان يك مقوله اجتماعي و هم ساخته  و متاثر از فرهنگ حاكم برجامعه، با واژه"جنس" كه عموماً براي بيان همان مقوله فقط از ديدگاه زيست شناختي بكار مي رود متفاوت است. اين مقاله در بررسي ارتباط موجود بين جنسيت و معماري، مشكلي تحت عنوان "جنسيتي شدن فضا" را با تمركز بر فضاي پارك به عنوان فضاي عمومي مطرح نموده، سپس به تبيين دلايل وقوع مشكل مذكور راهكارهاي اجتناب از آن مي پردازد. نتايج مشخص نمود پديده جنسيتي شدن فضاي عمومي دليلي بر افت كيـــفيت و مطلوبيت فضا همچنين نمايانگر ناكارآمدي آن و تبديل يك فضاي عام به يك فضاي خاص است. روش تحقيـــق بكار گرفته شده روش كيـــفي و در بخشي از پژوهش روش پيمايشي بوده، براي تشخيص مشكل از روش باليني6 منتصب به آكوف استفاده شده است. علاوه بر نتايج حاصل، اين مقاله به ارائه روشي جهت پرداختن به مقوله جنسيت در بخشي از حوزه معماري- فضا، محصول معماري- مي پردازد.

 


فضاهاي عمومي شهر و نقش آن در شكل گيري جامعه مدني

عنوان : فضاهاي عمومي شهر و نقش آن در شكل گيري جامعه مدني از ديدگاه برنامه ريزي شهري
نويسنده:دكتر محمد تقي رهنمايي ، يوسف اشرفي

انتشاريافته در فصلنامه جغرافيا ، شماره 15 - حجم فايل زيپ 190 کیلوبایت
چکيده:
فضاي عمومي فضايي است كه عموم شهروندان از هر قشر، سن، نژاد و صنفي حق ورود و حضور در آن را بدون هيچ گونه محدوديتي دارا مي باشند. متخصصين برنامه ريزي شهري تاكنون آنطور كه بايد به ارزش و اهميت اين فضاها در شكل دهي به جامعه شهري نپرداخته اند. البته تحقيقاتي انجام شده كه بيشتر حول تعاريف و ويژگيهاي فضاهاي عمومي آن هم از ديدگاه طراحي شهري بوده است. بنابراين كمتر به اهميت فضاهاي عمومي در شكل گيري جامعه مدني پرداخته شده، در مقابل بيشتر اين جامعه شناسان و اقتصاد دانان بوده اند كه به اين مهم توجه داشته اند. هدف اصلي اين مقاله بررسي نقش فضاهاي عمومي در شكل گيري جامعه مدني از ديدگاه برنامه ريزي شهري است.
وقتي از فضاي عمومي در شهرها و ارتباط آن با جامعه مدني صحبت مي كنيم، دو نوع مفهوم از فضا در ذهن آدمي شكل مي گيرد. نخست فضاي عمومي در معناي فيزيكي آن است كه شامل پاركها، خيابانها، ميادين، بازارها و ديگر مكانهاي عمومي مي شود. دوم در واقع فضايي ذهني است كه به ميزان آزاديهاي سياسي و فضاي موجود براي شكل گيري تشكلهاي مدني و مستقل از دولت بر مي گردد. عليرغم ارتباط متقابلي كه اين دو در شكل گيري جامعه مدني دارند، در مقاله حاضر، منظور از فضاي عمومي، فضا در معناي نخست آن مي باشد. روش تحقيق در اين مقاله بصورت توصيفي- تحليلي مي باشد: بدينصورت كه ابتدا به بررسي ادبيات مربوط به فضاي عمومي و اهميت آن در شهر و نيز ويژگيهاي جامعه مدني پرداخته، سپس ارتباط ميان اين دو از ديدگاه برنامه ريزي شهري مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس نتايج تحقيق، فضاهاي عمومي در شهر ارتباط نزديك و قوي با شكل گيري مفهوم شهروندي دارد. به همين ترتيب فضاهاي عمومي بستر اصلي شگل گيري جامعه مدني در شهرها مي باشند.


جرم خشونت و احساس امنيت در فضاهاي عمومي شهر

انتشاريافته در فصلنامه رفاه اجتماعي ، شماره 22- حجم فایل زيپ 598 کیلوبایت
نويسنده : آتوسا مديري

طرح مساله: هدف مقاله بررسي رابطه ميان جرم، خشونت و احساس امنيت در فضاي شهري است. فرضيه پژوهش بر مبناي نظريات جکوبز (Jacobs) و زوکين (Zukin) به اين صورت تنظيم شده است: جرم و خشونت در کاهش احساس امنيت در فضاهاي عمومي شهر موثرند و نقش خشونت قوي تر از جرم است.

برجستگي مقاله : بررسي مفهوم فضاهاي عمومي و نظريه هاي مربوط به جرم شناسي در آن.
روش: روش پژوهش مبتني بر آزمون نظريه است و روش آزمون فرضيه مبتني بر تحليل سنجش تراکم نقطه اي شاخص ها و مجذور خي (c2) در جدول توافقي است. نمونه هاي پژوهش از 14 فضاي شهري که سر خوشه هاي نمونه گيري را شکل مي دهند، به روش تصادفي جمع آوري شده اند.
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که جرم بيش از خشونت مي تواند مانع حضور مردم در فضاي شهري و کاهش احساس امنيت گردد. همچنين احساس امنيت رابطه قوي با جرم و خشونت نشان نمي دهد.
نتايج: نتايج پژوهش از نظريه جکوبز حمايت نمي کند و نشان مي دهد که نقش جرم در کاهش احساس امنيت بيش از خشونت است.


تحلیلی بر ابعاد اجتماعی فضاهای سبز شهری با تاکید ب

نویسنده : محمد صالحي‏فرد ، براتعلي خاكپور ، هادي رفيعي ، معصومه توانگر

انتشاريافته در  فصلنامه علوم انساني داراي رتبه علمي - پژوهشي (علوم انساني)-سال دهم، شماره 29، بهار 1389 - حجم فایل زیپ 398 کیلوبایت

همزمان با تحولات ساختاري شهرها در عرصه هاي كالبدي- فضايي، اقتصادي، اجتماعي و... عناصر و فضاهاي شكل دهنده شهرها نيز دچار تغيير و تحول بنيادي شده اند در اين ميان رويكرد به فضاهاي سبز شهري نيز از رويكرد اكولوژيكي به عرصه هاي فعال و پوياي عملكردهاي اجتماعي-فرهنگي تغيير كرده است. در اين مقاله با استفاده از روش توصيفي-تحليلي و بر اساس پيمايش ميداني، سعي شده تا آثار اجتماعي و فرهنگي فضاهاي سبز شهري بالاخص پارك ها از ابعاد و زواياي گوناگون مورد بررسي و كنكاش قرار گيرد. نتايج حاصله مبين آن است كه آثار اجتماعي و فرهنگي فضاهاي سبز علاوه بر كاركردهاي مطلوب (برقراري تعاملات اجتماعي، گسترش فرهنگ شهري و شهروند سازي، پر كردن اوقات فراغت و...). داراي تبعات نامطلوب (شكل گيري انواع جرايم شهري، گسترش فرهنگ ابتذال، دوستي هاي نامشروع و...). بسياري است. همچنين تاثيرگذاري اجتماعي-فرهنگي پارك ها در كليه شاخص ها يكسان نيست، به عنوان مثال در حالي كه پارك هاي منطقه اي در شكل گيري نهادهاي مشاركتي و يا تاثير آن در بهداشت رواني و جسماني شهروندان نقش موثرتري نسبت به ساير پارك ها دارند، در پارك هاي محله اي تجمع افراد بزهكار و ناهنجار و شكل گيري روابط نامشروع بيشتر به چشم مي خورد. به عبارت ديگر بين مساحت پارك ها با ميزان تاثيرات شاخص هاي اجتماعي–فرهنگي (مطلوب يا نامطلوب). در كليه شاخص ها هميشه رابطه مستقيم برقرار نيست، بلكه تنها در برخي شاخص ها اين مساله صادق است (مانند تاثيرات اجتماعي پارك ها در پر كردن اوقات فراغت).


ارزیابی محیط زیست شهری در قالب قوانین و ضوابط با ت

موضوع : ارزیابی محیط زیست شهری در قالب قوانین و ضوابط با تاکید بر آلودگي هوا

انتشار يافته در نشريه مديريت شهري شماره 24 - 1388 - صفحه 51 تا 64- حجم فایل زیپ 170 کیلوبایت

اين مقاله به دنبال تحقق اهداف زير است :

آشنايي با قوانين و مقررات مربوط به محیط زیست شهری به ویژه آلودگی هوا

تبیین بستر سازی های لازم و الزامات و اقدامات موجود در متن قانون و آيين نامه هاي متعاقب آن

ریشه یابی نقاط ضعف و قوت قوانین زیست محیطی از سه جنبه 1- زمینه سازی حقوق و قانونگذاری 2- الزامات و اقدامات در جهت تسهیل فرایند اجرا 3- نحوه و ضمانت اجرا

این پژوهش به روش تحقیق توصیفی تحلیل انجام شده است و در آن تمامی قوانین مربوط به حیطه محیط زیست و آلودگی هوا به صورت کامل مورد بررسی و شناسايي قرار گرفته است.


نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۹/۰۳ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
عوامل و متغیرهای مؤثر بر تبیین بخش مرکزی شهرهای می

عنوان : عوامل و متغیرهای مؤثر بر تبیین بخش مرکزی شهرهای میانی (مورد مطالعه: شهر بوکان)

انتشاريافته در مدرس علوم انساني - دوره سیزدهم، (پیاپی62 )، صفحه 196-225 (30)، پاییز 1388- حجم فايل زيپ 589 کيلوبايت

نويسنده : غلامرضا کاظمیان  ؛خدر فرج‌کرده؛اکبر پرهیزکار

بخش مرکزی شهرها بسته به شرایط و ویژگیهای خاص هر شهر و در سطوح مختلف شهری به عنوان پهنه‌ای که مهمترین و برترین فعالیتها را در خود جای داده است، در شهرهای مختلف دارای ویژگیهای متفاوت است. با این حال علی‌رغم اهمیت این بخش از شهر، تحقیقات انجام شده در مورد آن بیشتر با تأکید بر شهرهای بزرگ و عمدتاً با هدف حل مشکل صورت پذیرفته است.
بنابراین در این تحقیق چارچوبی متشکل از عوامل تاریخی (هسته اصلی شهر، مرحله‌بندی گسترش تاریخی شهر، عناصر شاخص و نمادین شهر)، اقتصادی (بازار شهر، ارزش زمین و سرقفلی واحدهای تجاری، فعالیت مؤسسات مالی، بیمه و تأمین اجتماعی، تراکم اشتغال)، اداری (فعالیت مراکز اداری دولتی و عمومی)، اجتماعی (تراکم جمعیت در ساعات خاصی از روز، فضاهای عمومی شهر، برگزاری مراسم اجتماعی، تراکم مراکز فرهنگی، تراکم جمعیت، فعالیتهای پذیرایی شهر)، ترافیکی (تعداد سفرهای جذب شده درون شهری، سهولت دسترسی، نقطه کانونی برای ترافیک، تراکم ایستگاههای حمل‌ونقل درون شهری) و کالبدی- فضایی (تراکم ساختمانی، بافت قدیمی، معماری مجزا، ساختار و الگوی توسعه شهر، الگو و ترکیب کاربری اراضی) ارائه شده است. سپس با تحلیل فضای شهری بوکان به عنوان یکی از شهرهای میانی ایران، نقش هر کدام از عوامل مزبور در شکل‌گیری بخش مرکزی آن بررسی شد.
بررسیها نشان داد که در شهر بوکان از میان مجموعه عوامل تأثیرگذار بر بخش مرکزی، عوامل تاریخی و اقتصادی دارای نقش بیشتری بوده، کارکرد اداری آن در طول سالهای گذشته غیرمتمرکز شده و همچنین تنوع کارکردی و فعالیتی مهمترین وجه تمایز بخش مرکزی شهر بوکان از سایر قسمتهای آن می‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بخش مرکزی شهر بوکان، که هسته تاریخی آن نیز محسوب می‌‌شود، مهمترین و برترین فعالیتهای شهر را در خود جای داده است و بر این اساس با در برگرفتن طیف گسترده‌ای از فعالیتهای مختلف، دارای کارکردهای مختلفی بوده و محدوده آن از این لحاظ با سایر قسمتهای شهر تفاوت اساسی دارد.


جایگاه حکمروائی خوب در برنامه ریزی شهری (نمونه مور

عنوان : جایگاه حکمروائی خوب در برنامه ریزی شهری (نمونه موردی : طرح متروی تهران)

انتشاریافته در ویژه نامه جغرافیا، پیاپی 48، صفحه 1-248 (پاییز 1385)- حجم فایل زیپ 211 کیلوبایت - صفحه 1-28

نويسنده : حسن اسماعیل زاده ؛مظفر صرافی

در اين مقاله به بررسی دو  نظریه های برنامه ریزی رسیدگی می شود. دسته اول، برنامه ریزی را از جهت فرآیند، بررسی می کنند (برنامه ریزی فرآیندی ) و دسته دوم، با محصول و نتیجه برنامه ریزی سر و کار دارند (برنامه ریزی محصولی ). در تحقیق حاضر، برنامه ریزی برای اجرای طرح متروی تهران (که مورد مطالعه این تحقیق است)، از دیدگاه فرآیندی بررسی شده است. بدین معنی که مراحل تصمیم گیری و برنامه ریزی برای اجرای طرح مزبور و اثراتی که این برنامه ریزی، از خود بجای گذاشته است، مورد مطالعه قرار گرفته است. در این میان جایگاه الگوی حکمروائی خوب (نظام اداره خوب) که شامل اصولی از قبیل مشارکت، پاسخگوئی، شهروندی، شفافیت، کارآمدی، قانونمداری و نظایر اینهاست، در جهت بررسی نقش مردم در فرآیند برنامه ریزی برای طرح یاد شده و میزان تعامل اضلاع حاکمیت (مسوولین، مردم و بخش خصوصی) بررسی شده است. الگوی مربوطه (حکمروائی خوب)، که از اواخر دهه 1980 مطرح شده است بطور کلی به فرآیندی اشاره دارد که تصمیم ها و اعمال قدرت در آن شکل می گیرد و جایگاهی است که دولت، مردم و بخشهای خصوصی به تعامل با یکدیگر می پردازند. الگوی حکمروائی خوب، در زمان حاضر در مجامع بین المللی و محافل کارشناسی، تنها راه خروج از بن بست فقر و توسعه نیافتگی تلقی می شود و مدیریت سطح محلی، گریز و گزیری از آن ندارد. زیرا اثربخش ترین، کم هزینه ترین و پایدارترین شیوه اعمال مدیریتی است که توسعه منطقه ای و در نتیجه توسعه ملی را نیز بدنبال دارد.
بدین ترتیب ابتدا کلیاتی در زمینه تاریخچه مترو (زمان و علت طرح مترو، مطرح کنندگان و مشارکت کنندگان در برنامه ریزی و اجرای طرح) ارائه گردیده است، سپس مصاحبه ای با مسوولین مترو و ساکنین یکی از ایستگاههای مترو (ایستگاه امام خمینی تهران)، در زمینه میزان مشارکت مردم در طرح یاد شده و میزان رعایت اصول حکمروائی خوب از طرف مسولین، صورت گرفته شده و در ادامه به بررسی و تجزیه و تحلیل آنها بصورت توصیفی- تحلیلی و با استفاده از آزمون Spss، پرداخته شده است. در نهایت به جمعبندی و ارائه پیشنهادات مربوطه اقدام شده است. و نتیجه کلی که از این تحقیق حاصل شده است اینست که در طرح یاد شده، برنامه ریزی برای مردم بوده است نه برنامه ریزی با مردم. چرا که مردم در فرآیند برنامه ریزی و اجرای طرح، نقش خاصی نداشتند و تنها نظاره گر و استفاده کننده از نتایج طرح بوده اند (برنامه ریزی از بالا و دیوانسالارانه). و در این تحقیق، اصول حکمروائی خوب، به هیچ عنوان رعایت نشده است. بدیهی است که تبعات نامطلوبی را هم از خود به جای گذاشته است. چرا که زمانیکه مسوولین به حقوق شهروندی توجهی نمی کنند طبیعتا" مردم نیز ، خود را در قبال طرح، مسوول نخواهند دید و این عوامل، مانع توسعه منطقه ای و در نهایت توسعه ملی خواهد گردید.


نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۸/۲۶ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
رتبه بندی اعتباری شهرداری تهران

نویسنده دکتر پورزرندی

انتشاریافته در مجله اقتصاد شهر - شماره 3 - صفحه 130-145 - حجم فایل زیپ 211 کیلوبایت

امکان رتبه بندی مالي نهادهاي دولتي و بنگاه هاي اقتصادي وابسته به رعایت استاندارها در محیط های مالی است. اهدافی که در شهرداری تهران برای رتبه بندی ذکر شده است عبارت است از : ايجاد انظباط و شفافیت مالی در کنار تسهیل دسترسی به بازارهای سرمایه و افزایش توان بالقوه دریافت وام و فراهم آوردن اطلاعات استاندارد برای سرمایه گذاری بالقوه در پروژه هاي توسعه شهري. اين مقاله در بخش هاي زير نگارش پيدا کرده است :

1- تصويري کلي ازبودجه و نياز مالي شهرداری تهران2-رتبه بندی اعتباری چيست ؟3-الزامات شهرداری تهران برای رتبه بندی اعتباری 4-فرایند و روش شناسی رتبه بندی اعتباری در حکومت محلی5- مدیریت اقدامات برای طی فرایند رتبه بندی اعتباری شهرداری تهران6-فرصت های يادگيري و عوامل کليدي موفقيت تجربه


موانع مشارکت اجتماعی شهروند تهرانی

انتشار يافته در فصلنامه پژوهشي رفاه اجتماعی سال هفتم - شماره 26 - ص 105 تا 130 -  حجم فایل 299 کيلوبايت

نویسنده لیلا یزدان پناه

اين مقاله به ارزيابي میزان مشارکت اجتماعي ساکنين شهر تهران پرداخته است. مولفه هاي مورد ارزيابي در اين پژوهش, مشارکت اجتماعي غيررسمي و  مشارکت اجتماعی رسميکه شرايط نشان مي دهد مشارکت داوطلبانه سازمان هاي غيردولتي از وضعيت خوبي برخوردار نيست و فعاليت هاي اجتماعي غیررسمی نسبتا از وضعيت بهتري برخوردار است. از سويي يافته نشان مي دهد که افراد جامعه ارزيابي شده موانع زيادي براي مشارکت اجتماعي خود مي بينند.


نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۸/۲۴ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
سرمايه اجتماعي به مثابه يك سيستم پيچيده

نويسنده(گان): مريم شريفيان ثاني، اميد ملكي سعيدآبادي

انتشاريافته در فصلنامه علمی پژوهشي رفاه اجتماعی - سال ششم - شماره 23 - حجم فایل زیپ 213 کيلوبايت

طرح مساله: سوال محوري اين مقاله اين است كه آيا بين سرمايه اجتماعي و عناصر تشكيل دهنده آن در سطح تحليل مناطق و ميزان توسعه يافتگي مناطق، در شهر تهران رابطه اي وجود دارد يا خير؟

روش تحقيق: در اين پيمايش، جامعه آماري، جمعيت شانزده سال به بالاي مناطق تهران است كه با نمونه گيري خوشه اي متناسب با حجم 1759 نفر در سطح مناطق بيست و دو گانه شهر تهران انتخاب گرديده اند.

يافته ها: در بخش يافته ها نمره سرمايه اجتماعي و هفت عنصر مفهومي آن شامل آگاهي، اعتماد عمومي، اعتماد نهادي، مشاركت رسمي، مشاركت غيررسمي خيريه اي، مشاركت غيررسمي هميارانه و مشاركت غيررسمي مذهبي محاسبه گرديده است و در ارتباط با وضعيت توسعه مناطق قرار گرفته است.

نتايج: سرمايه اجتماعي مناطق، رابطه مثبتي با توسعه مناطق شهري در تهران دارد و مناطق توسعه يافته تر از ميزان بيشتري از اعتماد عمومي، آگاهي، مشاركت رسمي و مشاركت هاي غير رسمي هميارانه برخوردارند و به گونه معناداري مشاركت غير رسمي مذهبي كمتري دارند و اعتماد نهادي و مشاركت هاي غير رسمي خيريه اي، در همه مناطق به صورت يكسان بوده و تفاوت معناداري نداشت


كارپايه مفهومي و مفهوم سازي سرمايه اجتماعي (با تاك

عنوان:كارپايه مفهومي و مفهوم سازي سرمايه اجتماعي (با تاكيد بر شرايط ايران)

انتشاريافته در فصلنامه پژوهشي رفاه اجتماعي - سال ششم - شماره 23 - حجم فایل زيپ 322 کيلوبايت

نويسنده: پرويز پيران، ميرطاهر موسوي، مليحه شياني

طرح مساله: مقاله حاضر با نگاهي به مفهوم و سازه (Construct) به عنوان سنگ بناي هر بحث و مساله اي علمي و به جايگاه شاخص سازي به عنوان ابزار فرود آمدن از دنياي انتزاع و عرصه نظر به حيطه هاي پر شر و شور زندگي، بر اين نكته تاكيد روا مي دارد كه علم با جوهر يا ذات مباحث و مسايل كه موضوع هستي شناسي است سروكار ندارد و به پديده ها بدان سان كه ادراك و مشاهده مي شوند پرداخته و در عرصه شناخت شناسي به بحث مي پردازد.

روش: سرمايه اجتماعي (Social Capital) با استعانت از روش كتابخانه اي به عنوان مفهومي كه چون بسياري از مفاهيم علوم اجتماعي و انساني سهل و ممتنع است، مورد چند و چون قرار گرفته، ادعا مي شود كه اين مفهوم سخت پيچيده و داراي ابعادي متنوع است.

يافته ها و نتايج: مقاله با ارايه تعاريفي كه از سوي متفكران مختلف در محدوده اي نود ساله مطرح شده اند به كليد واژه هاي پايه ايي به كار رفته در تعاريف اشاره مي نمايد، تعاريفي كه كارپايه يا چارچوب سرمايه اجتماعي را پديد مي آورد. به هنگام معرفي كارپايه مفهومي به كاركردهاي گوناگون آن نيز اشاره شده است. بالاخره آن كه ابعاد مختلف سرمايه اجتماعي به نحوي گذرا مورد بحث قرار گرفته، كوشش هاي به عمل آمده در جهت مفهوم سازي (Conceptualization) معرفي گرديده اند


بررسی نظری مفهوم محله و بازتعریف آن با تاکيد بر شر

موضوع : بررسی نظری مفهوم محله و بازتعریف آن با تاکيد بر شرایط محله های شهری ایران

انتشاريافته در پژوهش هاي جغرافياي انساني - شماره 72- 1389-83 تا 102- حجم فايل زيپ 170 کیلوبایت

نویسندگان : مجید عبدالهی - مظفر صرافی-جمیله توکلی نیا

این مقاله به بررسی کیفی مفاهیم مرتبط با محله پرداخته است و این مفهوم را از حوزه های علمی متفاوت جستجو نموده است.تعریف محله بر اساس ویژگی ها و معیارهایی چون مفاهیم جمعیتی , مذهبی ,قومی,نژادي بسیار مرسوم است. وجود وحدت فضایی, مرزبندی کالبدی,تعلق مکانی و همبستگی اجتماعی نیز از جمله نکاتی است که در مفهوم شناسی محله اهمیت دارد.


زلزله و مدیریت بحران شهری(مطالعه موردی:شهر بابل)

انتشاريافته در جغرافيا - 1389 - شماره 25 -143 تا 164 - حجم فايل زيپ 293 کيلوبايت

نويسنده : امين فرجي - مهدي قرخلو

با توجه به زندگی 50 درصد از ساکنین شهری در بخش های زلزله خیز شهری و آسيب پذيري کشور از اين نوع رخدادهاي طبيعي اين مقاله با هدف پژوهش شناسايي روش هاي کاهش آسيب پذيري ناشي از زلزله با استفاده از فنون جغرافيايي و برنامه ريزي شهري با رويکرد مديريت شهري مي باشد. در این پژوهش با به کاربردن روش های AHPوSWOT سعی شده است راهبردها, سياست ها و اقدامات مفید برای پهنه های آسيب پذير کالبدی و اجتماعی - اقتصادی شهر مورد بررسي توصيه شود.


نقش سیستم های اطلاعاتی در مدیریت بحران

نويسنده : دکتر سيد محمد محمودي

انتشاريافته در فرهنگ مدیریت - سال 1382- صفحه 59 تا 92 - حجم فایل زیپ 940 کیلوبایت

اين مقاله با بازشناساي کامل مفاهيم مديريت بحران و سيستم هاي اطلاعاتي نقش و اثرگذاري سيستم هاي اطلاعاتي را براي مديريت بحران تشريح مي نمايد.


برنامه ریزی محله مبنا رهیافتی کارآمد در ایجاد مدیر

عنوان : برنامه ریزی محله مبنا رهیافتی کارآمد در ایجاد مدیریت شهری پایدار

نويسنده : خلیل حاجی پور

انتشار یافته در نشریه هنرهای زیبا-شماره 26- تابستان 1385 - از صفحه 37 تا 46 - حجم فایل 184 کیلوبایت

اين مقاله در پي مشخص کردن نقش و جایگاه رهیافت محله مبنا است. بررسي نظریات, دیدگاه ها, مشخصات و مفهوم برنامه ریزی محله مبنا نشان داد که رویکرد مذکور در جستجوی تعامل اجتماعی بوده و مشارکت بازیگران محلی را در دستور کار قرار داده است, تسهیل کننده و هماهنگ کننده بوده و کمتر به مداخلات کالبدی فضايي پرداخته و با نگاه فرایندگرا به پایداری تصمیمات در سطوح مختلف خواهد انجامید.


تاثیر سرمایه اجتماعی کیفیت زندگی ساکنان محلات شهر

نويسنده : الهام غياثوند

انتشار یافته در فصلنامه مهندس مشاور -  شماره 45 - پائیز 88 - ص 22 تا 28- حجم فایل 259 کیلوبایت

این مقاله با معرفی دیدگاه های مرتبط با کیفیت زندگی, کیفیت کالبدی را به چهار گروه عمده تسهیلات کالبدی و خدماتی, امنست و ایمنی , ترافیک و حمل و نقل و متغییرهای محیطی تقسیم نموده است. سپس رابطه معنادار میان سرمایه اجتماعی و کیفیت محیطی را مورد تایید قرار داده است . ضمنا ارتباط مثبت میان سرمایه اجتماعی و رضایت کلی از محله و احساس علاقه را یکی از یافته های بسیار مهم این تحقیق دانسته که برنامه ریزان شهری را ترغیب به برنامه ریزی برای افزایش سرمایه اجتماعی و آثار مثبت بر محیط محله نموده است.نمونه گیری این تحقیق در 5 محله منطقه 10 تهران انجام شده است.


اصلاحات مديريت شهري در كشورهاي اروپايي

انتشار بافته در فصلنامه مطالعات مديريت - شماره 45، بهار 1384-حجم فايل زيپ 204 کيلوبايت

نوشته :دكتر ابوالحسن فقيهي ، حبيب الله سالارزهي

اين مقاله که به بررسي اصلاحات اداري در سطح شهرداري هاي کشورهاي آلمان, هلند و سوئيس پرداخته است سعي دارد تغييرات سياسي دوران نوين را در تغيير الگوهاي مديريتي اين نمونه ها بررسي نمايد. گفتمان جديد حکمراني محلي و شهري و ايجاد زمينه براي مشارکت مردمي نقطه مشترک مدل هاي مورد ارزيابي است.


طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد شهروندان نسبت به مد

عنوان: طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد شهروندان نسبت به مديريت شهري

نويسنده: غلامرضا طالقاني ، علي اكبر فرهنگي ، عابد عابدي جعفري

انتشار يافته در نشريه مديريت دولتي ، شماره 4 - حجم فايل زيپ 540 کيلوبايت

بيش از يك دهه نيست كه مديريت شهري به عنوان رشته اي نوين، مورد توجه جوامع علمي قرار گرفته است. اين رويكرد جديد به مسايل شهروندان و فضاهاي شهري، اشتراكات گسترده اي با ساير علوم همانند مديريت دولتي، جامعه شناسي، شهرسازي و ... دارد. متغير اعتماد به دليل ماهيت چند سطحي و چند رشته اي خود از جمله نقاط اشتراك بين علوم اجتماعي است. در اين پژوهش با مرور اين متغير و مؤلفه هاي مؤثر بر آن در گستره اي وسيع و دسته بندي آن ها براساس مدل پاورز، سعي بر طراحي مدل متغيرهاي تاثيرگذار بر اعتماد شهروندان نسبت به مديريت شهري شده است. در بخش ادبيات پژوهش، 112 متغير مرتبط با اعتماد كه در پژوهش هاي پيشين توسط 68 پژوهشگر اين حوزه مورد توجه قرار گرفته، بررسي شده اند. با حذف متغيرهاي سطح فردي و اضافه كردن متغيرهاي ويژه ي حوزه ي شهري، متغيرها براي تعيين ميزان اهميت، صحت دسته بندي و افزودن متغيرهاي جديد در اختيار گروه شركت كننده در دلفي قرار گرفته و پس از سه مرحله برگزاري پانل، متغيرهاي تغيير، تصحيح و دسته بندي شده اند و براي استفاده در مدل انتخاب شدند. پس از طراحي پرسشنامه و سنجش روايي و پايايي آن، با استفاده از تحليل نتايج پرسشنامه هاي توزيع شده توسط روش تحليل عاملي، مدلي با 4 مؤلفه طراحي شده است. 4 مؤلفه ي مدل، شامل ويژگي-هاي اعتماد كننده، ويژگي هاي اعتماد شونده، ويژگي هاي محيط و موضوع هاي اعتماد شهروندان نسبت به مديريت شهري است.


تحليل و ارزيابي كيفي سنجه هاي پايداري شهري در شهر

عنوان:تحليل و ارزيابي كيفي سنجه هاي پايداري شهري در شهر تبريز

انتشار يافته در مطالعات و پژوهش هاي شهري - منطقه اي ، شماره 2- حجم فايل زيپ 667 کيلوبايت

نويسنده : كريم حسين زاده دلير، رسول قرباني، پري شكري فيروزجاه

امروزه شهرها، بويژه شهرهاي بزرگ با رشد بالاي جمعيت و توسعه بي حد كالبدي مواجه هستند. از اين رو، اين گونه توسعه سبب شده است تا شهرها با مسائل و تنگناهايي چون جدايي محل كار از سكونت، دوري از طبيعت، كاهش فضاهاي تفريحي و گذران اوقات فراغت، كاهش فضاي باز و در نهايت، عدم سرزندگي مواجه گردند. بر اين اساس، هدف از اين پژوهش، شناسايي سنجه هاي پايداري شهري و ميزان رضايتمندي شهروندان از سرزندگي محيط زندگي خودشان است. بدين منظور، با استفاده از روش پيمايشي، پرسشنامه هايي در سطح چهار محدوده شهر تبريز توزيع و تكميل گرديد و با بهره گيري از آزمون هاي خي دو و دوجمله اي ميزان رضايتمندي ساكنان از وضعيت پايداري بافت هاي شهري مشخص شد. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه ميزان رضايتمندي شهروندان از سرزندگي شهري در چهار بافت مختلف شهر تبريز پايين است. آزمون خي دو وجود نارضايتي را در محدوده هاي مورد مطالعه تاييد مي كند؛ به گونه اي كه در بافت جديد ميزان نارضايتي از محيط شهري بيشتر از ساير بافت هاست و همچنين نسبت مشاهده شده در دسترسي به مراكزي چون فضاي سبز، مراكز تفريحي و ورزشي، مراكز خريد هفتگي و مركز شهر پايين است. بر اين اساس، مي توان چنين استنباط نمود كه توسعه فضايي – كالبدي شهر تبريز با پايداري شهري متناسب نيست. از اين رو، توجه به سنجه هاي پايداري شهري، بويژه دسترسي به فضاي سبز و مراكز تفريحي و ورزشي و افزايش سرانه اين كاربري ها مي تواند موجب افزايش سرزندگي محيط شهري و پايداري توسعه شهر گردد.


سنجش وضعيت شاخص هاي كيفيت زندگي در شهر از نظر شهرو

عنوان: سنجش وضعيت شاخص هاي كيفيت زندگي در شهر از نظر شهروندان مطالعه موردي ؛ گنبد قابوس
انتشاريافته در فصلنامه جغرافيا و توسعه ، شماره 8- حجم فايل زيپ 162 کيلوبايت
نويسنده :دكتر كاظم جاجرمي ، دكتر ابراهيم كلته

توجه به كيفيت زندگي در جغرافيا كه توسط جغرافيداناني نظير اسميت و هاروي وارد اين علم گرديده اند، طي سال هاي اخير اهميت زيادي يافته است. مقاله حاضر وضعيت كيفيت زندگي را با توجه به 25 فاكتور كه در 3 گروه طبقه بندي شده اند، بررسي مي كند. داده هاي اين تحقيق به وسيله پرسشنامه جمع آوري شده و به سنجش الگوهاي ذهني افراد از وضعيت شاخص هاي كيفيت زندگي در محله شان پرداخته و ميزان آن را در كل شهر و نواحي مختلف مورد مقايسه قرار مي دهد. بر اساس نتايج اين تحقيق شاخص هاي كيفيت زندگي از نظر شهروندان گنبدي در نواحي مختلف شهر تفاوت شديدي را نشان مي دهد.


نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۸/۲۳ توسط 87- جناب آقاي شفیعا

بررسي علل و عوامل اثرگذار در فرايند شكل گيري و تكو

انتشار يافته در فصلنامه هنرهاي زيبا ، شماره 34- حجم فايل زيپ 180 کيلوبايت
عنوان: بررسي علل و عوامل اثرگذار در فرايند شكل گيري و تكوين مناطق كلانشهري
نويسنده :خليل حاجي پور

مناطق كلانشهري» يكي از مهم ترين پديده هاي نوظهور قرن بيستم است كه الگوهاي متفاوتي از شهرنشيني، نظام اسكان، اندازه شهر، ساختار و سازمان فضايي را عرضه كرده است. اين پديده از نيمه دوم قرن بيستم به الگوي غالب شهرنشيني بدل شده و به ويژه در حوزه كشورهاي «جنوب» نمود بيشتري داشته است به گونه اي كه روند فزاينده كلانشهري شدن در كشورهاي «جنوب» چه به لحاظ تعداد و چه از جنبه مقياس، كشورهاي پيشرفته را تحت الشعاع قرار داده است. اين مناطق كلانشهري، تحت تاثير مجموعه اي از نيروها و عوامل طبيعي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي-فرهنگي و فنآوري شكل گرفته و در ابعاد مختلف دگرگون يافته اند. نيروها و عوامل مختلف در طول زمان و بنا به مقتضيات مكاني در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، مكانيزم و فرايند خاصي را در شكل گيري و تكوين مناطق كلانشهري طي نموده اند. پژوهش حاضر نشان مي دهد كه مجموعه اي از عوامل و نيروهاي بيروني همچون جهاني شدن، بازساخت اقتصادي(محو صنعت از شهرها، ظهور اقتصاد خدماتي و دانش پايه و ...) و انقلاب فنآوري اطلاعات همراه با عوامل دروني همچون رشد جمعيت، مهاجرت، پراكنده رويي، اسكان غيررسمي و سكونتگاه هاي خودروي پيرامون كلانشهرها، حومه شهرنشيني، جنبه هاي نهادي(تفرق سياسي، سياست هاي ادغام و الحاق)، سرمايه گذاري زيرساختي و ساختار شبكه(حمل و نقل كلانشهري) از مهم ترين عوامل اثرگذاري هستند كه در طي يك فرايند مشخص به سازمان يابي فضايي و تكوين مناطق كلانشهري منجر مي گردد.

چشم انداز نظام حاكميت منطقه كلان شهري تهران

نويسنده :ايرج اسدي ، حبيب الله طاهرخاني ، دكتر ناصر برك پور ، دكترعباس احمد آخوندي ، ميثم بصيرت

انتشار يافته در فصلنامه هنرهاي زيبا ، شماره 33- حجم فايل زيپ 180 کيلوبايت


فقدان رويكردي يكپارچه در سياست گذاري توسعه فضايي منطقه كلان شهري تهران كه ناشي از وجود تفرق سياسي در اداره آن است چالش اصلي نظام موجود اداره اين منطقه به شمار مي آيد. ترسيم چشم انداز مشترك، روشي است كه بر اساس آن مي توان ديدگاه ها و منافع مختلف و گاه متضاد گروه هاي مختلف بخش عمومي، خصوصي، تشكل هاي غير رسمي و افراد و خانوار ها را درباره توسعه منطقه به سمت و سوي مشتركي رهنمون ساخت تا از اين ره امکان سياستگذاري منطقه اي يکپارچه در چارچوب قلمرو هاي مديريتي و سياسي متعدد، بخش ها و گروه هاي مختلف امکان پذير گردد. مقاله حاضر ضمن ارائه نتايج كلي مطالعات شناخت و تحليل وضعيت اداره منطقه كلان شهري تهران مي كوشد تا با استفاده از مباني نظري ، تجربيات جهاني و رويكرد مشترك نخبگان وعناصر اصلي در اداره منطقه كلان شهري تهران، به ارائه چشم انداز و ماموريت نظام مطلوب براي اداره منطقه كلان شهري تهران كه « نظام حاكميت منطقه كلان شهري تهران» ناميده مي شود بپردازد. بيانيه چشم انداز و ماموريت در پي ايجاد چارچوب اقدام مشترک بين قلمرويي و بين بخشي در منطقه کلان شهري تهران از طريق توافق بر سر ارزش ها و اهداف کلان است.

سنجش ميزان رضايتمندي سكونتي ساكنان محله نواب

انتشار يافته در فصلنامه پژوهش هاي جغرافياي انساني ، شماره 67- حجم فايل زيپ 269 کيلوبايت

نويسنده :مجتبي رفيعيان ، علي عسگري ، زهرا عسكري راد

رضايتمندي ساکنين محله در اين مقاله از طريق شاخص هاي کيفيت محيطي ارزيابي شده است. اين رضايتمندي که بخشي از مفهوم کيفيت زندگي شهري است به عامل هاي هزينه, تسهيلان خارج از واحد, شرايط داخلي, امکان توقف وسيله نقليه و تسهيلات و ويژگي هاي کالبدي تقسيم شده است. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که ساکنين پروژه نواب در حد نسبتا متوسط از واحد هاي مسکوني خود رضايت دارند. آنها روابط همسايگي را در حد متوسط ارزيابي نمودند و بر اساس داده هاي به دست آمده از پرسشنامه تسهيلات مجمع بالاترين و امنيت مجمع و ديد و منظر کمترين اهميت را ازديدگاه ساکنين به خود اختصاص داده است.


طراحي مسكوني پايدار با بهره گيري از پتانسيل همپوشا

عنوان: طراحي مسكوني پايدار با بهره گيري از پتانسيل همپوشاني مرز فضاهاي عمومي و خصوصي

مديريت شهري ، شماره 21- حجم فايل زيپ 334 کيلوبايت

نويسنده :مهندس محسن تابان، مهندس بهزاد وثيق، مهندس احمدرضا كشتكار قلاتي

فضاهاي عمومي و خصوصی دو حقیقت زندگی شهری هستند که دارای طیف های گسترده می باشند. این مقاله با بررسی پروژه هاي موفق انجام شده به بررسی بهره برداری مناسب از فضاهای عمومی و خصوصی پرداخته است.


جايگاه مشاركت هاي مردمي در طرح هاي توسعه شهري

نويسنده :شهرام شهانيان

انتشاريافته در دوماهنامه شهرنگار ، شماره 45 - حجم فايل زيپ144 کيلوبايت
تحولات فراواني كه در نظام جهاني خصوصا در دهه اخير، به وقوع پيوسته، بيانگر اين واقعيت است كه با پيشرفت وسايل ارتباطي جمعي و كارايي فزاينده و روزافزون رسانه هاي گروهي، سرعت و كيفيت تحولات در دنياي امروز بسيار افزايش يافته است. به اذعان بسياري از صاحبنظران و كارشناسان، دگرگوني نظام هاي مختلف و تقسيم بندي هاي جهاني در سال هاي اخير داراي مشخصات ويژه اي است كه از جمله آنها مي توان از نقش فزاينده مردم در صحنه اداره امور جوامع، سخن به ميان آورد.


ضرورت بكارگيري بانك اطلاعات زمين مرجع در مديريت شه

نويسنده : حميد رضا فلاح, مهندس مهرداد سپانلونژاد, مهندس ابراهيم ضيايي ثاني

انتشار يافته در شماره 46 دو ماهنماه شهرنگار - حجم فايل زيپ 461 کيلوبايت

با توجه به اهميت کاربري و زمين شهري در توسعه پايدار و کیفیت زندگی ساکنینی شهری دو مقوله بهره برداری از زمین شهری و دستیابی به شکل مطلوب سکونتی زمینه ساز اهمیت تصمیمات طرح های تفصیلی در این مقوله شده است. این مقاله استفاده از بانک مرجع اطلاعات مکانیرا ابزار مناسبی برای مدیریت تراکم معرفی نموده است.


ارزيابي فضاهاي شهري در شهر جديد هشتگرد

نويسنده : مليحه علي قلعه باباخاني
انتشاريافته در شهرنگاه - شماره 48 - حجم فايل زيپ 192 کيلوبايت
این مقاله با بررسی مبانی نظری فضاهای شهری و تعریف آن از دیدگاه دانشمندان مختلف, شهرهای جدیدی را مکان های خوبی برای ایجاد فضاهای شهری مناسب دانسته و سپس به بررسی شهر جدید هشتگرد و فضاهای عمومی آن پرداخته است.

تبيين معيارها و شاخصهاي پايداري در محله مسكوني

انتشار يافته در دوماهنامه شهرنگار ، شماره 50- حجم فايل زيپ 633 کيلوبايت

نويسنده : فرشاد نوريان ، محمدمهدي عبدالهي

توسعه شهري پايدار كه از جمله نظريه ها و سياستهاي اخير و جاري تلقي مي شود، بخش عمده اي از ادبيات شهرسازي سالهاي اخير را به خود اختصاص داده است. اما نظريه اخير در مقياس محلي هنوز به درستي تبيين نشده و مي تواند به عنوان موضوع پژوهشها مدنظر باشد، توسعه پايدار در مقياس محله مسكوني است. اين مقاله با مرور ادبيات مربوط به پايداري شهري و پايداري سعي دارد معيارها و شاخص هاي مناسب براي محله هاي مسکوني را جمع آوري نمايد.

 

كيفيت زندگي شهروندان و رابطه آن با سرمايه اجتماعي

دوفصلنامه علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد ، شماره501 - حجم فايل زيپ 258 کيلوبايت

عنوان:كيفيت زندگي شهروندان و رابطه آن با سرمايه اجتماعي در شهر مشهد

نويسنده:محسن نوغاني،احمدرضا اصغرپور ما سوله،شيما صفا،مهدي كرماني

كيفيت زندگي داراي دو بعد اساسي عيني و ذهني است. در اين پژوهش رابطه سرمايه اجتماعي با كيفيت زندگي و دو بعد اصلي آن مورد بررسي قرار گرفته است. تحليل داده هاي حاصل از پيمايش انجام شده در شهر مشهد نشان داد كه سرمايه اجتماعي در تبيين متغير كيفيت زندگي بيش از درآمد و تحصيلات داراي اهميت است. همچنين در بررسي رابطه متغيرهاي مستقل با دو نوع كيفيت زندگي عيني و ذهني روشن شد كه سرمايه مادي (درآمد) بيش از ديگر متغيرها بر كيفيت زندگي عيني افراد مؤثر است. در حالي كه سرمايه اجتماعي بيش از ديگر متغيرها مي تواند كيفيت زندگي ذهني افراد را بهبود دهد. البته ميزان تاثيرگذاري درآمد بر كيفيت زندگي ذهني و ميزان تاثيرگذاري سرمايه اجتماعي بر كيفيت زندگي عيني هم قابل توجه است. علاوه بر دو متغير فوق، سرمايه انساني (تحصيلات) نيز تاثير مثبتي بر دو نوع كيفيت زندگي داشته است.

مولفه هاي سرمايه اجتماعي اسلامي

انتشار يافته در شماره 17 مجله راهبرد از صفحه 124-142- حجم فايل زيپ 144 کيلوبايت

نويسنده : عباس کوهکن

هر چند سرمايه اجتماعي ديدگاهي است که از غرب ايجاد شده است اما با موشکافي فرهنگ اسلامي مي توان مفاهيم مرتبط با آن را به زبان جديدي پيدا نمود. اين مقاله با مراجعه به متون اسلامي در تلاش است مولفه هاي سرمايه اجتماعي اسلامي را شناسايي نمايد


نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۸/۱۰ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
راهكارهاي اجرايي اختلاط كاربريها

انتشار يافته در دوماهنامه شهرنگار ، شماره 48- حجم فايل زيپ 289 کيلوبايت

نويسنده :گلديس وحيدي

اين مقاله با معرفي تاريخچه کاربري مختلط و آثار آن بر زندگي شهري راه کارها و پيشنهاداتي براي اجرايي شدن اين نوع کاربري در سطح شهر ها ارائه مي دهد.


نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۸/۱۰ توسط 87- جناب آقاي شفیعا

انتشاريافته در دوفصلنامه جغرافيا و توسعه ناحيه اي ، شماره 12 0 حجم فايل زيپ 316 کيلوبايت

نويسنده :دكتر براتعلي خاكپور ، دكتر عزت الله مافي ، عليرضا باوان پوري
گسست در ساختار فضايي- اجتماعي شهرها در روند برنامه هاي توسعه اي حاضر، موجب ناكارآمدي طرح‌هاي توسعه شده و نگاه كلان و شهر مقياس را متوجه سلول هاي بنيادين يا محلات شهري نموده است، تا از اين سطح در جهت هدف اصلي برنامه ريزي يا بهبود كيفيت زندگي ساكنان تلاش نمايد. در اين مقاله، نگاه دارايي- مبنا، كه راه حل گراست، به جاي نگاه نياز- مبنا، كه تلقي گرا و استحقاق نگر است، مبناي كار قرارگرفته است. هم افزايي سرمايه هاي اجتماعي و توسعه‌ي محله‌اي، مؤلفه‌هاي قاعده اين تحقيق بوده كه در كوي سجاديه و در عرصه‌ي دو گود شهيد احمدي و فخار واقع در منطقه پنج شهرداري مشهد سنجش شده است. روش كار تركيبي از مطالعات اسنادي و پيمايشي است، كه با توجه به نياز مورد استفاده قرارگرفته است. روش به كار رفته توصيفي- تحليلي هم‌بستگي و تكنيك پرسشنامه، ابزار نيل به اهداف پيمايشي تحقيق بوده است. اما نتايج تحقيق نشان مي دهد كه پس از آزمون فرضيه‌ي تحقيق بر اساس يافته هاي كسب شده از پيمايش براي محدوده‌ي مطالعاتي (كوي سجاديه و عرصه‌ي دو گود فخارو شهيد احمدي) و با توجه به مشاهدات پژوهشگران مي‌توان عنوان كرد (هرچند به علت رد فرضيه تحقيق،نمي توان به صورت قاطع بيان داشت) كه مي‌توان با تقويت سرمايه‌ي اجتماعي به پايداري محله اي دست يافت، اما به سبب معناداري يا نزديك به معنادار بودن برخي از مؤلفه‌هاي سرمايه‌ي اجتماعي مي توان بيان داشت توجه به مفهوم ذهني سرمايه‌ي اجتماعي شرط انكار ناپذير تحقق مفهوم عيني پايداري است، يعني دست‌يابي به پايداري در توسعه‌ي محله‌اي، بدون توجه به پتانسيل‌هاي نهادي و انساني و بهره گيري از تمامي ظرفيت‌هاي فردي و گروهي امري غير قابل اجراست .

نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۸/۰۷ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
معيارهاي ارزيابي كيفيت زندگي شهري در مراكز شهري مو

عنوان: معيارهاي ارزيابي كيفيت زندگي شهري در مراكز شهري مورد مطالعه : مركز شهر خرم آباد

انتشار يافته در دو فصلنامه هويت شهر ، شماره 1- حجم فايل زيپ 452 کيلوبايت

نويسنده :افشين كوكبي

مقاله حاضر با هدف سنجش و ارزيابي كيفيت زندگي در مراكز شهري به مطالعه موردي مركز شهر خرم آباد و تعيين سطح كيفيت زندگي در آن مي پردازد. به همين منظور با تدوين معيارهايي در عرصه هاي مختلف (اقتصادي، اجتماعي، كالبدي و زيرساختي، زيبايي شناختي، زيست محيطي و غيره) كه متاثر از شرايط و اوضاع فرهنگي و اجتماعي محدوده مطالعه (مركز شهر خرم آباد) است به آزمون و ارزيابي آنها در مركز شهر خرم آباد اقدام شده است. پس از آن به منظور اولويت بندي معيارها و زيرمعيارهاي موردنظر و هم چنين مشخص كردن جايگاه مركز شهر خرم آباد در سلسله مراتب مراكز شهري به لحاظ سطح زندگي، از روش فرايند تحليل سلسله مراتبي (مقايسه دودويي معيارها) جهت اتخاذ تصميم نهايي استفاده شده است.
اين مقاله به طور كلي در صدد ارائه ماتريسي ساده، پويا، انعطاف پذير و نظام مند جهت سنجش كيفيت زندگي در مراكز شهري با ويژگيهاي متفاوت است كه در ارزيابي كيفيت زندگي در مركز شهر خرم آباد مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج مطالعات و ارزيابي بيانگر قرار داشتن مركز شهر خرم آباد در رده مراكز شهري با كيفيت زندگي شهري پايين بوده است.

 

توسعه و سنجش شاخص هاي كيفيت زندگي شهري (مطالعه مور

عنوان: توسعه و سنجش شاخص هاي كيفيت زندگي شهري (مطالعه موردي: شهر نورآباد، استان لرستان)

نويسنده : محمدرضا رضواني، علي اكبر متكان، حسين منصوريان، محمدحسين ستاري

انتشار يافته در مطالعات و پژوهش هاي شهري - منطقه اي ، شماره 2- حجم فايل زيپ 233 کيلوبايت

كيفيت زندگي شهري يكي از مهمترين حوزه هاي مطالعات شهري در كشورهاي مختلف است. اين مهم به دليل اهميت روزافزون مطالعات كيفيت زندگي در پايش سياست هاي عمومي و نقش آن به عنوان ابزاري كارآمد در مديريت و برنامه ريزي شهري است. كيفيت زندگي شهري معمولاً از طريق شاخص هاي ذهني حاصل از پيمايش و ارزيابي ادراكات و رضايت شهروندان از زندگي شهري و يا با استفاده از شاخص هاي عيني حاصل از داد ه هاي ثانويه و به ندرت با استفاده از هر دو نوع شاخصه ها اندازه گيري مي شود. هدف مطالعه حاضر، توسعه و سنجش شاخص هاي كيفيت زندگي شهري در شهر نورآباد، استان لرستان با استفاده از شاخص هاي عيني و ذهني است. داده هاي مورد نياز با استفاده از پيمايش خانوارهاي شهري در شهر نورآباد جمع آوري شده و البته از برخي داده هاي ثانويه نيز بهره برداري گرديده است. 352 خانوار از بين تمام محلات شهر به شيوه تصادفي ساده براي مطالعه انتخاب شدند. روش هاي آماري از قبيل تحليل عاملي، تحليل رگرسيون چندگانه، ANOVA و T-test براي سنجش كيفيت زندگي و تحليل و ارزيابي روابط آن با برخي از خصوصيات فردي استفاده شد. مقايسه نتايج كيفيت عيني و ذهني زندگي در شهر نورآباد نشان مي دهد كه 25 درصد خانوارها در حالت بهزيستي و 1/30 درصد در حالت محروميت قرار دارند؛ در حالي كه 4/24 درصد آنها در حالت ناهماهنگي و 4/20 درصد در حالت انطباق قرار گرفته اند. هر چند كه همبستگي بين ابعاد عيني و ذهني كيفيت زندگي بالا نيست، اما به طور كلي، يافته هاي تحقيق اهميت مطالعه همزمان ابعاد عيني و ذهني كيفيت زندگي را نشان مي دهد، كه مي تواند به پيشبرد مطالعات كيفيت زندگي شهري كمك نمايد.

بررسي عملكرد شهر جديد هشتگرد در جذب سرريز جمعيت

عنوان: بررسي عملكرد شهر جديد هشتگرد در جذب سرريز جمعيت

انتشار يافته در فصلنامه جغرافيا و توسعه ، شماره 10- حجم فايل زيپ 210 کيلوبايت

نويسنده :دكتر اسفنديار زبردست ، دكتر لعلا جهانشاهلو

اين مقاله به بررسي ميزان مطابقت عملکرد شهر جديد هشتگرد در جذب سرريز جمعيت کلانشهر تهران و کرج با اهداف اوليه ي پيش بيني شده براي اين شهر مي پردازد. در اين راستا سکونتگاه قبلي، اهم دلايل مهاجرت، ميزان رضايت و قصد و تمايل ماندگاري خانوارهاي ساکن در شهر جديد هشتگرد مورد بررسي قرار گرفته است. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد که هر چند شهر جديد هشتگرد از نظر زماني از برنامه هاي پيش بيني شده براي آن عقب است اما نقش و عملکرد پيش بيني شده براي آن در جذب سرريز جمعيت کلانشهر تهران و کرج و تأمين مسکن، هر چند با روندي کند بطور نسبي در حال تحقق است.
تاثيرگذاري شهرهاي جديد پيوسته در ساماندهي مادر شهر

عنوان: تاثيرگذاري شهرهاي جديد پيوسته در ساماندهي مادر شهر اصفهان

انتشار يفته در فصلنامه فضاي جغرافيايي ، شماره 27- حجم فايل 712 کيلوبايت

نويسنده :مهري اذاني ، سميه نيلي احمدآبادي

رشد شتابان جمعيت كشور و در پي آن گسترش چشمگير توسعه شهري، باعث افزايش تراكم جمعيت، آلودگي محيط زيست، توسعه بي رويه كالبدي شهرها و عدم توسعه متوازن گرديده است. همچنين افزايش آگاهي هاي شهروندان برحجم مطالبات و خواسته هاي آنان در زمينه خدمات شهري افزوده است. از ميان خواسته هاي جمعيت شهرنشين، حل معضل مسكن جايگاه ويژه اي دارد. پاسخ اصولي به اين نياز شالوده توسعه موزون را پي ريزي مي نمايد. قانون گذاري، برنامه ريزي، تهيه طرح و اجراي شهرهاي جديد در ادوار زماني به شكل هاي مختلف در كشور يكي از راهكارهايي است كه در پاسخ به اين موضوع طراحي و اجرا گرديده است. هدف اين پژوهش بررسي نقش و ساختار شهري خانه اصفهان و ملك شهر از نمونه شهرهاي جديد پيوسته به شهر اصفهان، در خصوص ساماندهي و هدايت توسعه كالبدي شهر اصفهان مي باشد. روش پژوهش، توصيفي- موردي و پيمايشي است، محقق از طريق اسناد و مدارك موجود و با استفاده از روش ميداني بسياري از اطلاعات حاصله را كارشناسي نموده و مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. از يافته هاي اين تحقيق مي توان به موفقيت نسبي در دستيابي به اهداف اوليه شهرهاي جديد پيوسته خانه اصفهان و ملك شهر اشاره كرد. اين موفقيت در برنامه ريزي، طراحي، اقبال عمومي و رسيدن به جمعيت افق طرح و در كنار اينها تخريب اراضي مستعد حومه شمالي شهر اصفهان و همين طور استقرار صنايع آلاينده و اثر شديد آلودگي آنها بر اين دو نو شهر مي باشد. همچنين نقد و بررسي مقايسه اي طرح شهرهاي جديد پيوسته با شهرهاي جديد اقماري در زمينه اندازه شهر، فاصله از شهرمادر، هزينه ها، جذب جمعيت، تحقق پذيري و دستيابي به اهداف از يافته هاي اين تحقيق است.

نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۸/۰۵ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
تحليلي بر سنجش عوامل مؤثر بر مشاركت شهروندان در مديريت شهري مطالعه موردي: منطقه 4 شهر تبريز

نويسنده : مسعود تقوايي، رسول بابانسب، چمران موسوي

انتشار يافته در مطالعات و پژوهش هاي شهري - منطقه اي ، شماره 2- حجم فايل زيپ 902 کيلوبايت

چکيده:
مقاله حاضر با هدف تحليل سنجش عوامل مؤثر بر مشاركت شهروندان در مديريت شهري و بر اساس يافته ها و نتايج يك بررسي ميداني از منطقه 4 شهر تبريز تهيه شده است. روش جمع آوري اطلاعات بر مبناي كتابخانه اي، اسنادي و نيز ميداني(پرسشنامه اي)، و نوع تحقيق كاربردي- توسعه اي و روش مطالعه اسنادي- تحليلي و پيمايشي بوده است. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. روش هاي آماري مورد استفاده در اين تحقيق كندال، رگرسيون چند متغيره و اسپيرمن است. و در نهايت، از اين پژوهش نتايج زير به دست آمده است: 1- ارزيابي شهروندان از پيامدهاي مشاركت مثبت بوده، بيشتر شهروندان معتقد بودند كه مي توانند با مشاركت در مديريت شهري تاثيرگذار باشند. مطالعات به دست آمده نشان مي دهد كه بيشترين مشاركت، برگزاري مراسم و جشن هاي محلي و كمترين مشاركت مربوط به اطلاع رساني مشكلات به مديران شهري بوده است؛ 2- هر چه ميزان رضايتمندي افراد از خدمات رساني مديران شهري بيشتر باشد، به همان ميزان تمايل به مشاركت در مديريت شهري افزايش مي يابد كه اين ميزان مشاركت در محدوده مورد مطالعه 42/0 است؛ 3- مطالعات به دست آمده نشان مي دهد كه هرچه احساس مالكيت؛ يعني مدت زمان سكونت و نوع مالكيت (ملكي) بيشتر باشد، به همان اندازه مشاركت افزايش پيدا مي كند. مطالعات صورت گرفته، نشان دهنده اين است كه در محدوده مورد مطالعه، احساس مالكيت 48/0 درصد تعيين كننده مشاركت در مديريت شهري بوده است؛ 4- و اينكه وضعيت اقتصادي و اجتماعي شهروندان برمشاركت تعيين كننده است، كه با بررسي متغيرهاي اقتصادي و اجتماعي مشخص شد با بهتر شدن وضعيت اقتصادي و اجتماعي ميزان مشاركت هم بالا مي رود.


نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۸/۰۲ توسط 87- جناب آقاي شفیعا

  ارزيابي اثرات توسعه شهرهاي جديد بر محيط زيست مطالعه موردي شهر جديد پرديس تهران

انتشار يافته در مديريت شهري ، شماره 21- حجم فايل زيپ 292 کيلوبايت

نويسنده :علي جعفري، علي اصغر حبيب پور

جکيده : اين مقاله با استفاده از روش ماتريش اثرات متقابل ايراني شده لئوپولد به بررسي اجزاي مختلف زيست محيطي مرتبط با توسعه شهرهاي جديد پرداخته است و  عوامل مخرب زيست محيطي حاصله از توسعه شهر جديد پرديس تهران را دسته بندي نموده است.

ارزيابي چالش ها و مشكلات شهرهاي جديد و ميزان موفقيت آنها در ايران : شهر جديد سهند

نويسنده :مهدي قرخلو ، اصغر عابديني

انتشار يافته در فصلنامه مدرس علوم انساني ، شماره 60- حجم فايل زيپ 383 کيلوبايت

چکيده :

اين مقاله با بررسي دلايل شکل گيري شهر جديد سهند به ارزيابي مشکلات اين شهر جديد از ديدگاه اقتصادي, کالبدي و... پرداخته و نهايتا با استفاده از روش SWOT به ارائه راه حل هاي مناسب براي حل مشکلات اين شهر جديد پرداخته است


نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۷/۲۸ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
بررسي تطبيقي مكانگزيني شهرهاي جديد در حوزه كلانشهر

عنوان: بررسي تطبيقي مكانگزيني شهرهاي جديد در حوزه كلانشهر تهران

انتشار  يافته در فصلنامه جغرافيا ، شماره 17 - حجم فايل زيپ 210 کيلوبايت

نويسنده :دكتر احمد پوراحمد ، دكتر حسين كلانتري خليل آباد ، محمد ميره

چکيده:


شهرهاي جديد به عنوان يك تجربه در نظام شهرنشيني ايران مطرح هستند. شهرهايي كه در ابتدا با هدف حل مسايل و مشكلات شهري ايران مطرح شدند ولي باگذشت زمان اغلب آن ها دچار شكست شدند. دلايل زيادي در توجيه عدم موفقيت شهرهاي جديد ايران بيان شده است. از مهم ترين عواملي كه بارها در اين زمينه مورد اشاره واقع شده، مكانيابي و نحوه مكانگزيني شهرهاي جديد است. باتوجه به اينكه دو دهه از تجربه ساخت شهرهاي جديد پس از انقلاب اسلامي مي گذرد، ارزيابي و بازبيني فرآيند مكانگزيني و ساخت شهرهاي جديد يكي از الزامات پيشرفت در برنامه ريزي و مديريت شهري ايران محسوب مي شود. براين اساس در مقاله حاضر، سه شهر جديد از حوزه كلانشهر تهران (انديشه، پرند و هشتگرد) به عنوان نمونه انتخاب شده و مسايل مرتبط با مكانگزيني آن ها به صورت تطبيقي و با استفاده از تكنيك تحليل گر SWOT مورد مقايسه و بررسي واقع شده اند. نتايج تحقيق نشان مي دهد اگرچه شهر جديد هشتگرد نسبت به شهرهاي جديد انديشه و پرند از لحاظ مكانگزيني و توان طبيعي شرايط مناسب تري دارد ولي در مجموع ، شهرهاي جديد ايران از لحاظ بسياري از شرايط مكاني، نظير تكتونيك ، خاك ، توپوگرافي، منابع آب و . . . وضعيت مناسبي ندارند و بستر طبيعي و معيارهاي آن جهت مكانگزيني بهينه شهرهاي جديد آنچنان كه بايد مورد توجه جدي واقع نشده است.

نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۷/۲۵ توسط 87- جناب آقاي شفیعا

فرايند و مراحل مديريت بحران شهري

نويسنده : دكتر مسعود تقوايي، صديقه كياني

انتشار يافته در ماهنامه بنا , شماره 36,شهريور 1387 , حجم فايل زيپ 417 کيلوبايت

اين مقاله با بررسي مباني اوليه مديريت بحران به تشريح مديريت بحران شهري مي پردازد و فرايند ها و مراحل مديريت بحران هاي شهري تشريح مي نمايد.


نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۷/۲۰ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
آسيب شناسي مدل اداره امور شهر در ايران

 انتشار يافته در فصلنامه پژوهش هاي جغرافيايي ، شماره 63- حجم فايل زيپ 337 کيلوبايت

نويسنده : احمد آخوندي عباس ، ناصر برك پور ، ايرج اسدي ، ميثم بصيرت ، حبيب اله طاهرخاني

چکيده:


مدل مديريت شهري، يكي از موضوعات كليدي در ارتباط با نحوه اداره شهرهاست. تجربيات جهاني نشانگر كاربرد مدل هاي گوناگون اما برخوردار از تعريف، ويژگي ها و چارچوب نهادي و قانوني مشخص است. در ايران با وجود سابقه يك صد ساله تشكيل نهاد شهرداري، تاكنون در هيچ يك از متون قانوني، نامي از مدل مديريت شهري برده نشده است. با اين حال بررسي سير تطور مدل هاي مديريت شهري در ايران نشان مي دهد تاكنون مدل شورا – مدير شهر، رايج ترين مدل مديريت شهري بوده است. در اين مقاله مدل هاي مختلف مديريت شهري در امريكا و بسياري از كشورهاي اروپايي و نيز سير تطور مدل هاي مديريت شهري در ايران بررسي شده است. همچنين پس از تحليل مدل كنوني مديريت شهري در ايران، آسيب ها و نقايص اين مدل شناسايي شده است. بررسي هاي انجام شده در اين تحقيق نشان مي دهد مهم ترين نقاط ضعف مدل رايج در مديريت شهرهاي ايران عبارتند از: عدم تفكيك رهبري سياسي از مديريت تخصصي، محدود بودن وظايف نهادهاي مديريت شهري، يكسان بودن مدل اداره امور شهر در تمام شهرهاي كشور، ضعف مكانيسم هاي نظارت و تعادل بخشي در تنظيم رابطه شورا و شهردار، عدم شكل گيري شوراهاي محله اي و منطقه اي زير مجموعه شوراهاي شهر و نحوه انتخاب اعضاي شوراي شهر.


نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۷/۱۸ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
محله مسكوني پايدار : مطالعه موردي نارمك

انتشار يافته در فصلنامه هنرهاي زيبا ، شماره 27- حجم فايل زيپ 258 کيلوبايت

نويسنده : دكتر محمدمهدي عزيزي

چكيده: به دنبال تغيير در شرايط و عوامل موثر در گسترش و توسعه شهري در دوران اخير، محله‏هاي مسكوني انسان ساخت جايگاه ويژه‏اي در شكل‏گيري شهرها داشته‏اند. در حالي كه توسعه شهري پايدار بخش عمده‏اي از ادبيات شهرسازي سال هاي اخير را به خود اختصاص داده است، پرداختن به اصول و معيارهاي توسعه محله‏اي پايدار هنوز نيازمند تحقيق و پژوهش فراوان است. محله نارمك تهران را مي توان يك محله پايدار دانست كه محصول برنامه‏ريزي و طراحي شهرسازان دوران معاصر است. يافته هاي تحقيق حاضر نشان مي‏دهد كه اصول و معيارهاي پايداري محله نظير هويت، سرزندگي، دسترسي، تنوع، تأمين خدمات و امنيت، درحد بالايي در نارمك تحقق يافته است. با وجود اين، آنچه كه به عنوان هشدار و دغدغه جدي مطرح است، ظرفيت قابل تحمل محله است. محله نارمك به آستانه ظرفيت هاي جمعيتي و ساختماني رسيده، و چنانچه نظارت مستمر به عنوان يك اصل مهم مورد غفلت قرارگيرد، اصول و معيارهايي كه پايداري محله را تاكنون تضمين كرده‏اند، از دست خواهند رفت. بدين ترتيب، علاوه بر اصول معمول در برنامه ريزي و طراحي محله ها، اصل ظرفيت قابل تحمل محله مي‏بايد به عنوان يك اصل تعيين كننده و اجتناب‏ناپذير براي پايداري محله‏ها مورد توجه جدي قرارگيرد.

عنوان : چالش ها و تنگناهاي موجود در توانمندسازي سكونتگاه هاي غير رسمي شهري و ارايه راهكار مناسب جهت اجرايي نمودن طرح هاي توانمندسازي


انتشار يافته در فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست ، شماره 43- حجم فايل زيپ 114 کيلوبايت

نويسنده: كورش لطفي ، حميد ماجدي

چکيده مقاله :در طول سال هاي گذشته سازمان هاي بين المللي خصوصاً بانك جهاني طرح هايي جهت بهبود وضعيت سكونتگاه هاي غير رسمي در كشورهاي جهان سوم به مورد اجرا گذاشته كه در نهايت در دهه 1980 منجر به راهبرد توانمند سازي و مشاركت مردمي گرديد. در راستاي راهبرد مذكور مطالعات طرح هاي توانمند سازي با حمايت بانك جهاني در كشورهاي جهان سوم آغازگرديد. كشور ايران نيز با دارا بودن سكونتگاه هاي غير رسمي زياد خصوصاً در كلان شهرها، با مشاركت بانك جهاني اقدام به آغاز مطالعات به منظور توانمند نمودن اين سكونتگاه ها نمود و در سال 1382 با تصويب سند توانمند سازي سكونتگاه هاي غير رسمي توسط دولت، عملاً با رويكردي جديد به مسئله سكونتگاه هاي غير رسمي توجه گرديد. براي تعدادي از كلان شهرها مطالعات طرح هاي توانمند سازي به اتمام رسيده اما پس از گذشت چند سال، مشخص شده كه در راستاي توانمند سازي اين سكونتگاه ها چالش هايي وجود دارد كه مانع از تحقق اهداف سند توانمند سازي و موفقيت طرح ها گرديده است.

تحليل مقاله :

اين مقاله چالش هاي موجود در توانمند سازي سكونتگاه ها غير رسمي را مشخص نموده و راهكار لازم جهت موفقيت طرح هاي توانمند سازي را بيان مي نمايد. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه فقدان معيارهاي لازم جهت بررسي سكونتگاه هاي غير رسمي به منظور تطبيق اين سكونتگاه ها با معيارهاي تعيين شده جهت انتخاب سكونتگاه هاي غير رسمي با اولويت توانمند سازي، توجه به توانمند سازي كالبدي بيش از ساير زمينه هاي توانمند سازي، فقدان يك سازمان مستقل براي اجراي اين طرح ها و وجود چالش هاي اجتماعي، اقتصادي، مديريتي، حقوقي، فني و كالبدي در مورد اين سكونتگاه ها از مهم ترين مشكلات و تنگناهاي طرح هاي توانمند سازي تاكنون بوده كه درصورت عدم توجه به اين چالش ها و تنگناها، عدم موفقيت اين طرح ها بيشتر نمايان خواهد شد.


نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۷/۱۷ توسط 87- جناب آقاي شفیعا

مديريت بودجه در حكومت هاي محلي : تصميم گيري صحيح در زمان بحران


نويسنده : رابرت بلاند - مترجم : علي عرباني دانا

انتشار يافته در شماره 1 مجله اقتصاد شهري - بهار 88 - صفحه 74 تا 81- حجم فايل زيپ شده 154 کيلوبايت

اين مقاله با توجه به وضعيت نابسامان ايجاد شده در اقتصاد جهاني با متمرکز شدن بر آثار اين تحولات بر حکومت هاي محلي با شناسايي انواع شرايط بحران در بودجه حکومت هاي محلي روش هاي مديريتي مناسب براي هر يک از اين موقعيت ها را ارائه مي نمايد.


جزوه واژگان اقتصاد شهري1

اين جزوه به شکل مقاله در مجله اقتصاد شهر منتشر شده است و به بررسي واژه هاي بحران مالي, تجمع, صرفه هاي مقياس, تحليل اثرات مالي, تامين مالي مبتني بر افزايش تدريجي ماليات و فدراليسم مالي-پولي پرداخته است. ترجمه مهدي تقوي - حجم فايل245 کيلوبايت


نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۷/۱۵ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
بررسي تاثير عملكرد شوراهاي شهر بر اثربخشي شهرداريها (مطالعه ي موردي:شوراي اسلامي شهر و شهرداري آباده)

نويسنده: كريم آذربايجاني ، جواد دريايي

انتشار يافته در پژوهشنامه مديريت اجرايي ، شماره 25- حجم فايل زيپ 145 کيلوبايت

هدف اصلي مقاله،بررسي اين موضوع است که آيا تفاوت معناداري بين اثربخشي شهرداري قبل و بعد از تشکيل شوراي شهر وجود دارد يا خير؟ براي رسيدن به اين هدف اطلاعات مورد نياز طي يک پرسشنامه با چهل سؤال بسته جمع آوري شد. جامعه آماري در اين تحقيق شهروندان،کارکنان شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن است.داده هاي به دست آمده از طريق نرم افزار آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج به دست آمده حاکي از آن است که از ديد کارکنان، بين اثر بخشي شهرداري قبل و بعد از تشکيل شورا تفاوت معناداري وجود ندارد؛ اين در حالي است که شهرداران انتخابي شورا ضعيف تر بوده اند .از ديد شهروندان بين اثربخشي شهرداري قبل و بعد از تشکيل شورا تفاوت معناداري وجود دارد اين در حالي است که در زمينه ي انتخاب شهردار تفاوت معناداري وجود ندارد.

بررسي وظايف و اختيارات شوراهاي شهر و روستا در فرانسه

انتشاريافته در فصلنامه حقوق دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ، شماره 8 - حجم فايل زيپ 165 کيلوبايت
نويسنده:بيژن عباسي

چکيده مقاله : در يك دولت يكپارچه، عدم تمركز اداري عبارت از دادن شخصيت حقوقي حقوق عمومي به بخش هايي از سرزمين (روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان) است تا بطور آزادانه اداره شوند. بدين ترتيب، مقامات اين واحدها (اعضاي شوراها) توسط مردم محل انتخاب و داراي تشكيلات، اختيارات، بودجه و كاركنان مخصوص مي گردند. در اين مقاله به بررسي وظايف و اختيارات شوراهاي شهر و روستا در فرانسه كه الگو و پيشگام نظام عدم تمركز و داراي پيشينه ي دويست ساله در اين امر است مي پردازيم. اين موضوع بدان جهت داراي اهميت است كه تاكنون درباره ي آن بطور مستقل، پژوهشي صورت نگرفته است و اين بررسي مي تواند به عنوان الگو و راهكاري براي دولت هاي غيرمتمركز ازجمله كشور ما باشد. در اين جستار هر آنچه كه مربوط به وظايف و اختيارات اين شوراها ست به لحاظ موضوعي و بطور دقيق دسته بندي شده است. اختيار تصويب بودجه، درآمدها و هزينه هاي شورا به دليل اهميت، بيشتر مورد بررسي قرار گرفته اند. در مواردي كه شوراي دولتي اين كشور كه نهاد ناظر بر قانوني بودن تصميمات و اقدامات اين نهادهاست آرايي صادر كرده، آن را نيز ذكر نموده ايم.


نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۷/۱۱ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
برنامه ريزي شهري، برنامه ريزي محلي و سياست هاي عم

انتشار يافته در فصلنامه محيط شناسي ، شماره 32- حجم فايل زيپ 550 کيلوبايت

نويسنده:دكتر غلامحسين مجتهدزاده

1- تكامل تدريجي جهات قانوني سيستم برنامه ريزي شهر در انگليس كه برنامه ريزان را به عنوان توليد كنندگان برنامه ها و كنترل كننده توسعه شهري تعيين ميكند.
2- از طريق موازين قانوني، از سال 1909 تا 1986 برنامه هاي شهر سازي انگليس تكامل يافته و به دو نوع برنامه اصلي انجاميده است: - برنامه ساختاري - برنامه محلي
اين دو نوع برنامه به جاي طرح هاي جامع شهري در انگليس به كار گرفته شده است.
در ايران، ما هنوز همان طرح هاي جامع شهر قديمي را به كار مي گيريم و مشكلاتي در امر تهيه، تصويب و اجراي طرح هاي جامع در ايران مطرح است و قوانين شهر سازي كه در سالهاي قبل تنظيم شده اند همچنان پابرجا هستند و هيچ گاه وزارتخانه هاي مربوطه نسبت به اصلاح و تجديد نظر در آنها اقدامي نكرده اند.

راهبرد توسعه شهر مبتني بر توسعه پايدار ( مطالعه مو

نوسيندگان :دكتر مظفر صرافي ، دكتر جميله توكلي نيا ، منصور استادي سيسي 

انتشار يافته در فصلنامه جغرافيا، شماره 22، پاييز 1388 ص 65- حجم فايل زيپ شده 492 کيلوبايت

مطالعات بسياري پيامدهاي ناپايدارساز در روند كنوني توسعه جهاني كه خود تابعي از متغيرهاي جمعيت، سرانه و الگوي مصرف است، را نشان داده اند و در اين بين، شهرنشينان سهم تعيين كننده اي در ايجاد اين پيامدها دارا مي باشند. با توجه به اينكه بيشترين رشد جمعيت شهري آينده جهان در كشورهاي در حال توسعه خواهد بود، دغدغه بيشتري براي نيل به توسعه پايداري شهري در اين كشورها وجود دارد. از سوي ديگر، شيوه رايج برنامه ريزي شهري در چارچوب طرح هاي جامع و تفصيلي به رغم دستاوردهاي مديريتي قابل توجه، در هدايت شهر به سوي توسعه اي پايدار موفق نبوده است و دچار تنگناهاي نظري و عملي در اين زمينه است. در اين تحقيق شهر شبستر از جنبه هاي اجتماعي- اقتصادي، زيرساختي و مديريتي با توجه به قوتها، ضعفها، فرصتها و تهديدهاي موجود بر اساس شاخص هاي پايداري مورد بررسي قرار گرفته، سپس اين اطلاعات گردآوري شده در چارچوب روش مطالعه سيستمي و با كاربست مدل AHP و SWOT تحليل و ارزيابي شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد شهر شبستر در وضعيت ناپايداري قراردارد. كه براي خروج از آن استفاده از مشاركت شهروندان به همراه توانمند سازي، تبيين راهبرد مديريت يكپارچه شهري، توجه به فرآيندهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي شهر به همراه ظرفيت سازي در شهرداري و در نهايت پايبندي به توسعه اجتماعات محلي و حكمروايي خوب شهري در قالب روشهاي نوين برنامه ريزي شهري(به طور مشخص CDS) مي تواند پايداري را براي شهر شبستر به ارمغان آورد.


ظرفيت و توسعه

نويسنده:مظفر صرافي ، ميترا احمدي ترشيزي - فصلنامه جغرافيا ، شماره 3 - حجم فايل 142 کيلوبايت

اين مقاله چند محور اصلي دارد: در يک بخش بررسي نظريات توسعه در نيم قرن اخير را به جهت ريشه يابي نظريات جديد ارائه مي کند و سپس به بررسي سه رويکرد توسعه انساني,توسعه پايدار  و توسعه اجتماعي مي پردازد. نهايتا اهميت محوري نقش بستر محلي در فرايند توسعه را مورد تاکيد قرار مي دهد


نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۷/۱۰ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
تحليل پايداري محله هاي كلان شهر تهران با تاكيد بر

انتشار يافته در فصلنامه پژوهش هاي جغرافياي انساني ، شماره 70- صفحه 29 تا 43 -حجم فايل زيپ 200 کيلوبايت

نويسندگان :جميله توكلي نيا ،منصور استادي سيسي

پايداري محله هاي مسكوني به پايداري اجتماعي، اقتصادي، زيست محيطي و مديريتي بستگي دارد. فرايند توسعه پايدار دربرگيرنده كيفيت اقتصادي، اجتماعي و سرمايه محيطي است كه اعضاي اجتماع هاي محلي را به توليد و بازساخت زندگي هدفمند براي تحقق ابعاد پايداري هدايت مي كند. مؤلفه هايي همچون اعتماد، صداقت، روحيه همكاري، تمايل حضور در عرصه هاي مدني، وجدان كاري، انضباط و تلاش براي توسعه از منظر پايداري شهري مي تواند در محله تبلور فضايي يابد. به عبارت ديگر، محله هاي شهري به مثابه كوچك ترين واحد سازمان فضايي شهر، در پايداري شهري نقشي اساسي ايفا مي كنند. در پژوهش حاضر با تاكيد بر معرف هاي توسعه پايدار، به ارزيابي سطوح پايدار در محله هاي شهري اوين، دركه و ولنجك در منطقه يكِ شهرداري تهران پرداخته شده است، تا با مقايسه تطبيقي، عوامل مؤثر بر پايداري يا ناپايداري شناسايي شوند و نقش شوراياري ها در بهبود روند پايداري ارزيابي گردد. براي دستيابي به اين هدف، اطلاعات حاصل از مطالعات اسنادي و ميداني با استفاده از روش سلسله مراتبي AHP و روش هاي آمار استنباطي (تحليل F و LSD) مورد بررسي قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان داد كه محله دركه با وزن 2528/0 در رتبه سوم قرار مي گيرد. مقايسه عوامل مؤثر در پايداري محله ها نشان مي دهد كه محله هاي دركه و اوين به ترتيب از نظر اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و ولنجك از نظر كالبدي، در سطح بالاتر پايداري قرار دارند. همچنين با توجه به تفاوت عملكردي شوراياري ها، محله اوين با شناخت بيشتر مردم و به دليل ارتباط تنگاتنگ هم محله اي ها با يكديگر، فعاليت بيشتري داشته و در جهت تحقق اهداف سند توسعه محله اي گام هاي مؤثرتري برداشته است. به طوري كه 80 درصد ساكنان اوين و 75 درصد از ساكنان دركه عملكرد شوراياري هاي محله شان را كاملاً تاثيرگذار ارزيابي كرده اند.


نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۷/۰۶ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
لزوم تحول مديريت شهري در ايران

نويسنده : دکتر شيعه

انتشار يافته در مجله جغرافيا و توسعه – بهار و تابستان 1382 از صفحه 37 تا 62-حجم فايل زيپ 204 کيلوبايت

اين مقاله با نگاه نظري به مديريت شهري و بررسي وضعيت فعلي شهرهاي تهران به بررسي تحولات لازم براي مديريت شهري در شرايط موجود مي پردازد.


نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۷/۰۳ توسط 87- جناب آقاي شفیعا

سرمايه اجتماعی و حکمروايي شهری

نويسنده : دکتر غضنفر اکبری

اين مقاله سعی دارد با بررسی نظری حکروايي شهری و سرمايه اجتماعی به استخراج درک مناسب از ارتباطات بين اين دومفهوم بپردازد.سرمايه اجتماعی به عنوان سرمايه ای برای تسهيل حکروايي نيازمند شناسايي است. در عين حال حکمروايي خوب شهری با شناخت کنشگران شهری و کنشگران اجتماعی دخيل قابل شناسايي است و زمينه يابی سرمايه اجتماعی از درون انواع کنشگران ممکن است.حسن اين مقاله ارائه تعاريف و شناخت مناسب از هر دو مفهوم در قالب 19 صفحه است.حجم فايل 201 کيلوبايت


نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۱/۳۱ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
احيای اقتصادی مراکز شهرها و بافت های قديمی
در اين مقاله با استفاده از 4 روش احيای بافتهای تاريخی شهری ابعاد احيا و مرمت مراکز و بافت های قديمی شهرها مورد بررسی قرار می گيرد-دکتر علی خاکساری - هفت شهر - سال پنجم-شماره 15 و 16-حجم فايل 505 کيلوبايت
اسفاده از ظرفيت قانون نوسازی برای تامين درآمد شهرد
در اين مقاله عوارض نوسازی را با تاکيد بر مستغلات مسکونی مورد بررسی قرارداده اند و روش های معينی برای بهبود نظام تشخيص و وصول آن پيشنهاد شده است.ماليات مستغلات شهری به دلايلی که در مقاله مطرح شده است مناسب ترين راه ماليات های محلی است.مقاله به بررسی ثانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 می پردازد. نويسنده مقاله :دکتر بهروز هادی زنوز - انتشار يافته در هفت شهرسال پنجم شماره 15و16با حجم فايل 876 کيلوبايت

نوشته شده در تاريخ ۸۸/۱۱/۲۷ توسط 87- جناب آقاي شفیعا

برای برنامه ريزی در سطوح ملی - منطقه ای - محلی وجود مسير و راستای مشخص و جهت گيری در راستای اهداف بلند مدت کشور برای استخراج خروجی مطلوب بسيار ضروری است .... ضوابط ملی آمايش سرزمين و واژه نامه چارچوب تفضيلی اصطلاحات برنامه آمايش استان از جمله راهنماهايي است که برای درک مفاهيم مربوطه در درس برنامه ريزی شهری و منطقه ای کاربردی است ....

شايد هميشه اين سئوال پيش بياد که وقتی ساز و کارهای اجرا و متد های اجرايي دارای نقص و ضعف هست دقت در داشتن برنامه های بالا دست چه محاسنی خواهد داشت ؟ (سئوال از يکی از دوستان) جواب ساده اينکه داشتن برنامه و مقيد شدن حتی در حد ضعيف هم فضای فکری برای مديران و برنامه ريزان توليد میکند که در طی سال ها ذهنيت منطقه ای و ملی نگاه کردن رو تقويت کرده و برنامه ريزی و مديريت شهری را از درون افکار غيرسيستمی و بسته نجات می دهد (ولو فقط در ذهنيت باشد) مسير ايجاد تحول در برنامه پذير شدن در سطح شهری نياز به طی نهاد ها و ساختار ها و بعد سازمان ها را دارد .... طبيعتا تغييراتی که به واسطه اعمال از سمت ملی و منطقه ای به سازمان وارد می شود باعث ايجاد تغييرات بازگشتی به نهاد ها خواهد بود که خود آموزش و اثرگذاری موثر در مديريت شهری است .... (برگرفته از گفته های دکتر کاظميان)... توصيه می کنم يکبار اين دو مقاله رو بررسی کنيد .... ضرری ندارد

ضوابط ملی آمايش سرزمين

هيئت وزيران در تاريخ 1383/8/6 بنا بر پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور و بر اساس اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ضوابط ملی آمايش سرزمين را در 15 ماده به تصويب رساند-حجم فايل 185 کيلوبايت


واژه نامه چارچوب تفضيلی برنامه آمايش استان

با توجه به تعدد واژه های استفاده شده در تعارف و مفاهيم آمايش استان اين واژه نامه به طور مختصر به دسته بندی اين واژه ها پرداخته و هرکدام از آنها را به طور مجزا تعريف نموده است .
حجم فايل 142 کيلوبايت


نوشته شده در تاريخ ۸۸/۱۱/۰۱ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
اراضی عباس آباد;يک امکان يا تهديد در مرکز توسعه شهر تهران


اين مقاله که توسط مهندسان مشاور فرنهاد به انتشار رسيده برای بررسی اينکه آيا اراصی عباس آباد يک تهديد است يايک امکان خوب برای تهران با بررسی تاريخچه اين اراضی و طرح های مختلفی که در دوران مختلف قرار مقرر به اجرار بوده است ديد خوبی از موقعيت اين اراضی و اثار مختلف آن بر شهر تهران دارد.حجم فايل 143 کيلوبايت


نوشته شده در تاريخ ۸۸/۱۰/۰۶ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
طرح جامع تهران -سال 1386

دريافت فايل طرح جامع سال 1386 تهران دارای چشم انداز- راهبردهای توسعه - محدود ه شهر - حريم شهر - سازمان فضايي و پهنه بندی-ضوابط و مقررات ساخت و ساز-طرح های موضعی و موضوعی-شرایط تحقق پديری طرح جامع-سازو کارهای اجرای طرح جامع

حجم فايل دو مگابايت


نوشته شده در تاريخ ۸۸/۱۰/۰۴ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
ارزيابي آسيب پذيري زيست محيطي براي برنامه ريزي منط
فصلنامه علوم محيطي، شماره پياپي 10

عنوان:
ارزيابي آسيب پذيري زيست محيطي براي برنامه ريزي منطقه اي در حوزه هاي سه گانه زيست محيطي البرز به روش سلسله مراتبينويسنده(گان):
محمدحسين شريف زادگان ، حميد فتحي

کليدواژگان:
طرح هاي توسعه، حوزه هاي زيست محيطي البرز، آسيب پذيري زيست محيطي
حجم فایل 336 کیلوبایت
نگاهي‌ به‌ نظريه‌ منطقه‌گرايي‌ زيستي‌ و امكان‌ است
مجله برنامه و بودجه،
شماره پياپي 15

نويسنده(گان):
دكتر شريف‌ مطوف‌

چکيده:
روشهاي‌ مطالعات‌ منطقه‌اي‌ در سالهاي‌ اخير در بسياري‌ از كشورهاي‌ جهان‌ پيشرفت‌كرده‌ است‌. اين‌ پيشرفت‌ بر پايه‌ ضرورتهايي‌ كه‌ براي‌ تجديدنظر در روشهاي‌ كهن‌ احساس‌مي‌شود، صورت‌ گرفته‌ است‌. در ايران‌ نيز به‌ چندين‌ دليل‌، ضرورت‌ تجديدنظر در روشهاي‌مطالعاتي‌ كنوني‌ و استفاده‌ از نظريات‌ و روشهاي‌ جديد، محسوس‌ است‌. در اين‌ مقاله‌، ضمن‌معرفي‌ نظريه‌ جديدي‌ كه‌ به‌ تازگي‌ در برخي‌ از كشورها، به‌ نام‌ نظريه‌ منطقه‌گرايي‌ زيستي‌،معرفي‌ شده‌ است‌، مي‌كوشيم‌ تا با استفاده‌ از انديشه‌هاي‌ مطرح‌ شده‌ در اين‌ نظريه‌، نگاه‌ جديدي‌به‌ مسائل‌ مربوط به‌ مطالعات‌ منطقه‌اي‌، و در نهايت‌، به‌ برنامه‌ريزي‌ منطقه‌اي‌ بيندازيم‌ تا شايدبراساس‌ اين‌ نگرش‌، با برنامه‌ريزي‌ منطقه‌اي‌ برخورد جديدي‌ صورت‌ گيرد
حجم فایل : 297 کیلوبایت
كاربرد استنتاج منطق فازي در مطالعات برنامه ريزي و
نويسنده(گان):
عباس اميني فسخودي

چکيده:
اهميت و ضرورت ديدگاه ها و تحليل هاي منطقه اي در برنامه ريزي هاي توسعه اي را از طرفي مي توان ناشي از لزوم تعادل و توازن منطقه اي در برنامه هاي توسعه دانست و از طرف ديگر به نقش و کارکردي نسبت داد که در شناسايي نابرابريها و ارايه راهکارهايي در جهت نيل به توازن و عدم تمرکز در تصميم ها و تخصيص ايفا مي کنند. سهم عمده اي از موفقيت مطالعات اين رشته نيز در گرو روشهاي مورد استفاده آن است. علي رغم موفقيت و جامعيت نسبي و عملکرد قابل قبول روشهايي نظير تکنيک هاي چند متغيره آماري و روشهاي ارزيابي چند معياره (MCA)، انعطاف ناپذيري رويکردهاي متعارف کمي و مقيد بودن و لزوم رعايت پيشفرض هاي اغلب غيرقابل تامين يا کنترل در روش هاي آماري، لزوم بهره گيري از رهيافت هاي نوين و جست و جو براي يافتن روشهاي مفيدتر و مناسبتر را به ضرورتي غيرقابل انکار و ا جتناب براي تحقيقات اين رشته ها و محققان علوم تبديل کرده است.
منطق فازي و استدلال تقريبي را مي توان به دليل توانايي بررسي وصورت بندي رياضي مفاهيم نادقيق و ناخوش تعريف، شبيه سازي نحوه استدلال و تصميم گيري انساني، همچنين امکان و اجازه شبيه سازي پويايي و عدم قطعيت يک سيستم بدون نياز به توصيفات رياضياتي مفصل در شرايط و موقعيت هايي که رياضيات متعارف چندان کارايي ندارد، از جمله اين گونه رهيافت هاي نوين به حساب آورد.
مقاله حاضر با بهره گيري از رويکرد سيستمهاي استنتاج فازي (FIS) و بر اساس اطلاعات بيش از 150 متغير مختلف در رابطه با جوانب متعدد توسعه، به تحليل توسعه يافتگي شهرستانهاي نه گانه استان بوشهر پرداخته است. به اين منظور مدلي سه مرحله اي براي تحليل سطوح و مولفه هاي متعدد انساني (اجتماعي و فرهنگي) و فيزيکي (اقتصادي و زيربنايي) توسعه، به کمک نرم افزار MATLAB طراحي و با به کارگيري روش استلزام ممداني براي استنتاجات فازي مربوطه، اجرا گرديده است. در پايان بر اساس نتايج به دست آمده، وضعيت موجود توسعه استان تشريح و پيشنهادهايي نيز براي ادامه کار و انجام مطالعات تکميلي ارايه شده است.
حجم فایل 508 کیلوبایت

نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۹/۱۲ توسط 87- جناب آقاي شفیعا

 بررسی شاخص های مسکن غيررسمی در ايران

حسين حاتمی نژاد - فرانک سيف الدينی

با استفاده از روش تطبيقی  به مقايسه شاخص های مسکن در محله شيخ آباد و شهر قم پرداخته شده و شرايط ايران در اين زمينه را در مقايسه با ديگر کشور ها مساعد تر ارزيابی می نمايد

انتشار يافته در پژوهش های جغرافيايي - شماره 58 - زمستان 1385 - ص 129 تا 145

حجم فايل 221 کيلوبايت

 حاشيه نشينی چالشی فراروی توسعه پايدار شهری

اسداله نقدی - رسول صادقی

در اين مقاله اسکان غيررسمی به عنوان چالشی فراروی توسعه پايدار شهری نگريسته شده و در اين ارتباط علل,مکانيزم و پيامد های حاشيه نشينی در شهر همدان با استفاده از رويکرد کمی  و کيفی مورد کند و کاو قرار گرفته است

انتشاريافته در فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی - سال ÷نجم - شماره 20

حجم فايل 227 کيلوبايت

 

 حاشيه نشينی و امنيت

دکتر بهمن کارگر

اين مقاله با رويکردی متن و حاشيه به بررسی تاثير حاشيه نشينی و بزهکاری پرداخته و به ارائه راهکارهای تضمين امنيت پرداخته است.

دوره شانزدهم - شماره 64 - دانشکده علوم انتظامی

حجم فايل 170 کيلوبايت

 

 آسيب شناسی اقتصادی نقاط حاشيه نشين و ارتباط آن با

سيد محمد ابراهيمی - علی مسگريان

در اين مقاله با بررسی موردی مناطق اقباليه-پوبيندر و خيرآباد قزوين  و استفاده از اطلاعات زنديانيان ساکن اين مناطق و بررسی اشتغال آنها و نحوه سکونت آنها به ارتباط اسکان غيررسمی يا حاشيه نشينی و جرم پرداخته شده است.

انتشاريافته در مجله اصلاح مديريت - شماره 78-مهر ماه 1387

حجم فايل 357 کيلوبايت


نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۹/۰۷ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
شواری شهر يا شورای شهرداری؟

دکتر کاظميان در شماره 13 شهرداری ها مقاله ای به نام شورای شهر يا شهرداری نوشته اند که با توجه به نقش و عملکرد مورد انتظار شواری اسلامی شهر در سيستم مديريت شهری و بررسی وضعيت فعلی اين شورا با استفاده از ديدگاه های تئوريک به تناقضات موجود می پردازد.حجم فایل 189 کيلوبايت.


نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۹/۰۳ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
عناصر فرهنگی و هویت شهرهای امروز

نويسندگان :مهندس محمدرضا دهقانی-مهندس جمشید کریم زاده

حجم فايل : 431 کيلوبايت
چکیده: هر جامعه ای با هر سیستمی که اداره شود و هر نوع ایدئولوژی بر آن حاکم باشد دارای اهداف و آرمانهای خاص خود می باشد. وظیفه اصلی فرهنگ، نمایش ایده های ذهنی است به وسیله نمود اشکال عینی؛ در فرایند این استحاله، معماری نقشی اساسی به عهده دارد.

به تبع تعاریف ارائه شده، عناصر فرهنگی، عناصری هستند که در راستای رشد و اعتلا، بروز، حفاظت و شناساندن فرهنگ تبلور یافته باشند. یکی از بارزترین و شاخصترین نمودهای عناصر فرهنگی، معماری است که در پیکره شهرها از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. در روزگاران کهن، به دلیل وجود نظامهای حکومتی تمدنها بر پایه پادشاه محوری که گه گاه همچون مصر باستان به صورت خدا پادشاه (فرعون) بود و همچنین تاثیربسیار پر رنگ اعتقادات مذهبی عمومی، شاخصه های فرهنگی شهرها اغلب بر پایه معابد استوار بودند. فضاهایی جمعی که بیانگر تواناییهای معماری، ابهت نظام حکومتی مذهبی، اقتدار اعتقادات دینی و در جمع، هویت آن تمدن بشمار می آمدند، هسته اصلی و نطفه شکل گیری و رشد شهرها در کنار مجموعه های حکومتی را تشکیل می دادند.


طرح راهبردی مناسب سازی فضای شهری شهرستان همدان

نويسندگان :محمدرضا منعام-سید مهدی حجازی-محمدجابری-نوید زوجاجی
حجم فايل :639 کيلوبايت
چكیده:باتوجه به اینكه هم چنان برتعداد معلولین مخصوصا در كشورهای درحال توسعه افزوده می گردد ، بایستی تجهیز و روان سازی محیط فیزیکی وم همچنین بهینه سازی امکاکن عمومی موجود برای معلولین را مدنظر قرار داد .
مناسب سازی بستر شهری از مهمترین امور برای کمک به معلولین در راستای یکسان سازی محیط شهری برای این قشر از افراد جامعه می باشد .
روشارائه شده در این مقاله عبارتست از :اولویت بندی اماکن عمومی ، خدمات شهری و همچنین راه هایی جهت
مناسبسازی محیط شهر برای معلولین و جانبازان .برای رسیدن به این مهمرسشنامه هایی طراحی و توسط معلولین و جانبازان تکمیل گردید . چارچوب طراحی این پرسشنامه ها ترکیبی از چند متد طراحی پرسشنامه بود . با استفاده از داده های بدست آمده از پرسشنامه ها و استاندارد های مناسب سازی ، شاخصهای موجود در پرسشنامه ها ارزش گذاری شدند .کمی شده و نتایج داخل نرم افزار های اطلاعات AHP اطلاعات پرسشنامه ها به روشتحلیل سلسله مراتبی وارد شد . در نهایت با استفاده از نقشه های رقومی شهری بدشت آمده از داده های مطالعه ، تجزیه و GIS جغرافیایی انجام گرفتو در آخرین مرحله از این مطالعه طراحی و بهینه سازی مسیر های شهری GIS تحلیل داده ها در محیط صورت پذیرفت.


عابر پیاده در سامان دهی حمل و نقل شهری

نويسندگان :ستایش ولی پور جعفر-احمدزاده نادر-
حجم فايل : 268 کيلوبايت
چكیده:چگونگی تفكیك حركت عابرین پیاده از وسایل نقلیه در مناطق شهری و هم چنین نحوه احداث گذرهای عرضی ( روگذر – زیر گذر – همسطح ) در مناطق شهری و بیرون شهری شاخص مناسبی جهت تامین ایمنی حركت عابرین می باشد برای تخصیص كل یا قسمتی از مسیر سواره رو تفكیك آن در محل های پرت ردد در داخل شهری پس از انجام مطالعات آماری جامع در وضعیت موجود تعداد عابرین
– سرعت حركت عابرین وسایل نقلیه – تعداد تصادفات و زمان تاخیر و هم چنین نرخ ارتقاء ایمنی عبور عابرین و افزایش سرعت حركت عابرین و رونق تجاری پیش بینی شده در اقتصاد محلی بشرط اینكه طول مسیر از 400 متر متجاوز نكند اقدام می شود [ 1 ] در طراحی گذرهای عرضی نیز پس از انجام مطالعات جامع آماری با لحاظ وضعیت فعلی تردد عابرین از عرض سواره رو ، حجم وسایل نقلیه ، سرعت صبور آنها ، تعداد تصادفات و تصادفات منجر به فوت و زمان توقفهای وسایل نقلیه در اثر عبور عرضی عابرین و كندی عبور و مرور و مقدار كاهش سرعت وسایل نقلیه در اثر تجاوز عابرین بهسوار رو بهره جسته و سپس در انتخاب محل احداث گذر مطالعات مربوط به ویژگیهای محلی ، رفتارهای عمومی ساكنین محل و محل اجراء گذر عرضی از جهت شهرسازی انجام تا ضمن جذب عبور عابرین باعث ایجاد تسهیلات جدید مانند ایستگاههای حمل و نقل عمومی یا پاركینگ نگردیده و بهمراه افزایش ایمنی و سرعت حركت عابرین ، سرعت و حجم عبور وسایل نقلیه را به همراه آرامش خاطر راننده گان در سوار رو بدنبال داشته باشد.

مناسب سازی فضاهای پنهان شهری (فضاهای درحال انتظار)


نويسنده :محمد مهذب طلاب
حجم فايل : 371 کيلوبايت
خلاصه:فضاهای باز شهری یكی از ملزومات زندگی در شهرها می باشند،كه گاهی اوقات بی توجه به معلولان به عنوان بخش عظیمی از جامعه شكل گرفته اند،و زمانی به این مسأله توجه می شود كه دیگر ایجاد شرایط مورد نیاز آن ها،به سادگی میسر نمی باشد.در این زمان یكی از بهترین راه ها شاید پرداختن به فضاهای پنهان شهری باشد تا پیش از احیا و بازیابی آن ها و در مرحله طراحی با رعایت معیارها و ضوابط مورد نیاز امكان استفاده معلولان از آن ها فراهم گردد.
فضاهایی كه در انتظار تعریض خیابان مجاورشان هستند یكی از این گونه فضاها می باشند،كه با مناسب سازی آن ها می توان این مسأله را به صورت پتانسیلی در خدمت شهر و شهروندان (اعم از سالم و معلول) دید و نه مشكلی برای خیابان و جداره های آن.متأسفانه تا كنون این فضاهای خرد غالباً به دست فراموشی سپرده شده اند و بدون استفاده رها گردیده اند و در صورتی كه توجه جدی به این فضاها و مناسب سازی آن ها نگردد، این فرصت نیز از دست خواهد رفت.
اگر چه هدف ابتدایی پژوهش همانطور كه از عنوان آن برمی آید احیا و مناسب سازی فضاهای در حال انتظار می باشد،كه این مسأله در درجه اول نیازمند بررسی و تحقیقی بر روی این فضاها و سپس تعیین راهبردها و راهكارهایی جهت مناسب سازی آن ها است،اما هدف غایی پژوهش ایجاد زمینه ای برای حضور بیشتر معلولان در سطح جامعه و برقراری ارتباط بین آن ها و دیگر شهروندان از یك سو و ایجاد تعلق خاطر به شهر و فضاهای شهری برای آن ها می باشد.
روش مورد استفاده در این پژوهش ، نظام چند سطحی طراحی شهری می باشد كه شامل حوزه راهبردی (شهر مشهد)،حوزه محلی (خیابان آبكوه)، حوزه طراحی (فضای در حال انتظار) است و عمده اطلاعات نیز از روشهای میدانی و خصوصاً مشاهده و مصاحبه گردآوری شده اند. پس از شناخت بهتر فضاهای درحال انتظار نتایج جالبی از ویژگی های آن ها بدست آمد كه ازآن جمله می توان به موقعیت مكانی مناسب این فضاها كه عموماً در بافت های مركزی شهرها می باشند، وقتی و غیر دائم بودن آن ها و نیز تنوع و پویایی و تغییر نقش و چهره آن ها در ساعات و زمان های مختلف اشاره كرد.


مناسب سازی محیط شهری برای عابر پیاده

نويسنده : سیم ایرانمنش
حجم فايل : 578 کيلوبايت
چکیده:نقش عابر پیاده در طراحی شهری نقش بسیار مهم و اساسی است كه متاسفانه دربسیاری نقاط دنیا از جمله درایران به فراموشی سپرده شده است.
ما دراغلب موارد خیابانها و فضاهایی راطراحی میكنیم كه الویت رابه عبوروسایل نقیه داده است و بنابراین برای انسانهایی كه ازاین فضاها استفاده میكنند شهریامكانی را میسازیم خطرناك، بدون احساس امنیت و خودمانی بودن در هنگام حضور در فضاهای شهری آن.
اتومبیلها روز به روز حاكمیت خود را بر شهر بیشتر میكنند و به دنبال آن نقش وحضور عابرپیاده در فضاهای شهری كمرنگ تر میشود. نتیجه این عمل ساختن شهرها با خصوصیات انسانی پایین است،فضاها فاقد حس هویت وصمیمیت هستند و انسان به فردی غریبه در فضاهای شهری تبدیل می شود.
یكی دیگر از پیامدهای منفی آن عدم امكان حضور افراد ناتوان و كم توان در فضاهای شهری است ، در واقع با ایجاد فضاهای غیر ایمن و مخاطره آمیز سالمندان و معلولان و خردسالان امكان استفاده از این نوع فضاها را نخواهند داشت كه این به نوع خود نقص بزرگی در عملكرد یك محیط شهری به شمار می رود .
طراح شهری به عنوان سازمان دهنده به این عوامل باید به راهكارهای در این رابطه بیاندیشد تا فضاهای شهری خاصیت انسانی تری پیدا كند و در نتیجه محیطی امن تر و قابل قبول تر برای زیست انسان ایجاد گردد.
اكنون در بعضی از نقاط جهان عابرپیاده و پیاده گرایی الویت اول را در هنگام طراحی شهری و سیاست گذاریهای مربوط به آن دارد در واقع با تجربه به این قضیه رسیده اند كه عابرپیاده گرایی سبب ارتقاء و بهبود محیط آن منطقه شهری یا مجتمع زیستی می گردد .
در این مقاله سعی میشود كه با بررسی این موضوع پس از بررسی تئوریها و فلسفه های صاحبنظران و همچنین مروری بر استانداردهای كنونی در مورد عابرپیاده و فضای مخصوص آن به ارائه راهكارهایی در این خصوص بپردازیم.


توسعه پایدار فضاهای سبز شهری در شهر تهران


نويسندگان :مهندس هومن بهمن پور-دكتر ناصر محرم نژاد-
حجم فايل 476 کيلوبايت
چکیده:نظر به آنكه تهران یكی از بزرگترین و پرجمعیت ترین شهرهای جهان م یباشد، مطالعه حاضر به بررسی ویژگیهای فضاهای سبز شهری در سطح شهر تهران می پردازد. وسعت شهر تهران در طول دویست سال از حدود 5 كیلو متر مربع به 750 كیلو متر مربع رسیده، یعنی 150 برابر بزرگتر شده است.
و جمعیت آن از 15 هزار نفر به بیش از 7 میلیون نفر رسیده، یعنی 400 برابر. توسعه فضای سبز شهری در تهران از روند رو به رشدی برخوردار بوده است، بطوریكه تعداد پاركها در مقیاس همسایگی، محلی و منطقه ای افزایش یافته است، ولی نكته قابل توجه توزیع و پراكنش نامناسب فضاهای سبز عمومی در سطح شهر تهران است، بطوریكه مناطق( 17،14،12،11،10،9،8،7 ) دچار فقر سرانه فضای سبز(كمتر از 1مترمربع) می باشند. روند توسعه فضای سبز تهران از سال 1369 تا 1380 ، حدود 408 هكتار در سال 1354 ، به 915 عدد با / 11431 هكتار می باشد. تعداد پاركها از 50 عدد با مجموع مساحت 41298 هكتار در سال 1381 رسیده است. روند توسعه جنگلكاری نیز از سال 1357 تا 1366 / مجموع مساحت 6 نزولی و از آن پس تا پایان سال 1381 صعودی بوده است.
به منظور دستیابی به شهری پایدار، نیاز به شناسایی و تقویت شاخصه های پایداری در شهرها می باشیم، از آن جمله، كمیت و كیفیت فضاهای سبز شهری می باشند.
تهدیدهای عمده فضای سبز شهری در تهران عبارتند از: عدم تدوین طرح جامع فضای سبز شهری، عدم نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات، آفات و بیماریهای گیاهی، كمرنگ بودن نقش مشاركتهای مردمی، فقدان آموزش، تصرف و تخریب باغها.
راهكارهای پیشنهادی به منظور حفظ و توسعه فضای سبز شهری در تهران عبارتند از: تدوین طرح جامع فضای سبز، ارتقای نقش مردم، ارتقای بهره وری اكولوژیكی فضای سبز و ارتقای بهر هوری اجتماعی فضای سبز.

مؤلفه های آسایش بصری و نقش آن در مناسب سازی محیط


نويسنده :دكتراسماعیل صالحی
حجم فايل : 168 کيلوبايت
-چکیده: چگونگی رابطه بصری میان انسان و محیط ، از جمله شرایطی است كه در كنار سایر شرایط در ارزیابی كیفیت محیط حائز اهمیت است .

به عبارت دیگر در صورتی كه مناسب سازی محیطی را به فراهم ساختن مجموع شرایط آسایش حركتی ، آسایش شنیداری، آسایش بصری ، آسایش اقلیمی آسایش اجتماعی و ... تجزیه و تعبیر نمائیم . این مقاله از حیث تبیین اینكه آسایش بصری چه نقشی در مناسب سازی محیط دارد؟ ،تهیه و ارائه شده است .
در چاچوب مقاله حاضر این مطرح می شود ؛ " هر چقدر انسان بیشتر خود را در خانه حبس كند نیاز كمتری به منابع اطلاعاتی آگاهانه طراحی شده در محیط كالبدی دارد . ... اگر شخص یك بار در محیط گم شدن را تجربه نماید ، اضطراب و حتی وحشتی كه به او دست می دهد ، حاكی از این است كه توازن و سلامت وجود شخص تا چه اندازه به آشنائی وی با محیط وابسته است ..."
در چارچوب این مقاله هر یك از مؤلفه های شاخص گونه ذیل و نقش واهمیت آنها در مناسب سازی محیطی تبیین می شوند :
- آلودگی نمادی ( اطلاعات و علائم محیطی)
- آلودگی دیداری ( اغتشاش بصری نماها ،حجم و عناصر )
- آلودگی رنگ در محیط های اطراف انسان
- آلودگی نور
مؤلفه های مزبور در فرایند یك پروژه مطالعاتی
1383 توسط نگارنده این مقاله مورد بررسی نظری و - در سال 84
تحلیل میدانی قرار گرفتند و برای ارزیابی فضاهای شهری چك لیستی تهیه و ارائه شد .نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۸/۲۰ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
شاخص ها و فرايند تعيين محدوده مجموعه شهری(نمونه موردی مشهد)

در اين مقاله سعی شده است که تجربيات مطالعات طرح ناحيه مشهد در زمينه تعيين محدوده مجموعه شهری مشهد ارائه شود. برای اين منظور ابتدا شاخص های تعيين محدوده تعريف و انتخاب شده است. سپس بر اساس آنها حوزه های عملکردی مختلف کلانشهر مشهد مورد سنجش برای دو زمان حال و آينده تعيين و معرفی شده است.انتشار يافته در ماهنامه مديريت شهری شماره 18 - نوشته شده توسط جواد مهديزاده - حجم فايل1.44 مگابايت


نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۸/۱۰ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
شناخت و تحليل نظام موجود مديريت مجموعه های شهری کشور

اين مقاله نگاهی کامل از مجموعه شهری را به صورت معرفی اجمالی مجموعه های شهری ايران انجام داده و با بررسی عوامل تاثيرگذار سياسی ,اجتماعی و مديريتی کشور بر شکل و محتوای مديريت مجموعه شهری پرداخته و جايگاه مجموعه های شهری در نظام مديريت ملی , منطقه ای و شهری در ايران را مورد بررسی قرار داده و به بررسی و تحليل تشکيلات و روابط بين سازمانی عناصر و نهادهای موثر بر مديريت مجموعه شهری پرداخته و قوانين و مقررات مربوط به مديريت مجموعه های شهری و موثر بر آنها در کشور را متذکر شده و نهايتا در جمع بندی به نقص ها و خلاء های عمده اين مسئله اشاره نموده است .

نويسندگان : دکتر علی عسگری و دکتر غلامرضا کاظميان
انتشاريافته در : فصلنامه مديريت شهری شماره 18 پاييز 1385
حجم فايل 15 مگابايت


نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۸/۰۱ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
مدل پيشنهادی برای سنجش کيفيت زندگی : مطالعه موردی اصفهان

در اين مقاله با مدل پيمايشی به  حجم نمونه 540 نفر از شهروندان 15 سال به بالا و ساکن منطقه 11 شهر اصفهان کار انجام شده که ارتباط معناداری بين کيفيت زندگی با سم و جنس پاسخ گويان وجود ندارد اما بين کيفيت زندگی و وضعيت تاهل آن ها ارتباط معنا داری يافت می گردد. به نحوی که کيفيت زندگی افراد متاهل بالاتر از کيفيت زندگی افراد مجرد است .کاری از علی ربانی خوراسگانی و مسعود کيانپور - مجله دانشکده ادبيات و علوم انسانی - 15-شماره 59 - 58 - حجم فايل 301 کيلوبايت


نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۷/۲۹ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
کيفيت زندگی و اندازه گيری آن

با توجه به اينکه برای اندازه گيری کيفيت زندگی ابزارها و روش های متفاوتی بر اساس زمينه تحقيق وجود دارد اين مقاله به بررسی اجمالی در مورد انواع روش ها پرداخته است

مجله تخصصی اپيدميولوژی ايران - 1387-دوره 4-شماره2-ص62 تا 57
نويسنده :دکتر سحرناز نجات
حجم فايل168 کيلوبايت


نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۷/۲۶ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
برنامه ريزی کيفيت زندگی شهری در مراکز شهری


در اين مقاله به ارائه تعاريف و شاخص های مربوط به کيفيت زندگی شهری پرداخته و در نهايت جمع بندی مناسبی از موضوع ذهنی مربوط به کيفيت شهری ارائه می کند -

نويسندگان : افشين کوکبی - دکتر محمد رضا پور جعفر - دکتر علی اکبر تقوايي
انتشار يافته در شماره 12 جستارهای شهرسازی -بهار 1384 - حجم فايل 2.41 مگابايت


نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۷/۲۵ توسط 87- جناب آقاي شفیعا

زمينه های استفاده از GIS در برنامه ريزی و مديريت شهری

تحقيق حاضر به بررسی زمينه های کاربرد ابزار جی آی اس در برنامه ريزی و مديريت شهری پرداخته است . از جمله تعيين ماطق امن . تهيه نقشه های پارک ها و فضای سبز و بهترين محل های دفن زباله و....... ضمنا با استفاده از کاربرد های  جی آی اس می توان به بالا بردن سرعت و سهولت مطالعات شهری مانند سير تحول شهر ,عمران و توسعه ی پيشنهادی مورد نظر و مدل سازی توسعه آتی بهره برداری نمود.

نويسندگان : رضا تمرتاش - محمد رضا طاطيان-مايسا اسکندرنژاد-آذين قربانی و سيده زهرا نوربخش
انشار يافته در اولين کنفرانس جی آی اس شمال - 2007 -حجم فايل 355 کيلوبايت

از آقای نجفی به خاطر زحمتشون در آماده کردن تعداد زيادی مقاله برای سايت مرجع در زمينه GIS ممنون و متشکرم


نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۷/۲۱ توسط 87- جناب آقاي شفیعا

بحث های مربوط به مجموعه شهری و مطالعات ناحيه ای شهرها از جمله مباحثی بود که توی يک دوره باعث مطالعه تعداد مقالاتی شد که 2 تا از اونها رو اسکن کردم و توس سايت مرجع قرار دادم . . . بد نيست مطالعه اونها و در صورت تمايل به مطالعه طرح های ديگه مراجعه به مجله آبادی شماره 89 -ضمنا اين کتاب فروشی رو توصيه میکنم : خيابان انقلاب - خيابان 12 فروردين - شماره 11 - طبقه 2 - انتشارات پيام

هرچند توی برنامه های آتی سايت قصد دارم بخش خريد اينترنتی کتابهای شهری -جغرافيايي و معماری مربوطه رو راه اندازی کنم ولی فعلا فرصت نشده ..... موفق باشيد


طرح مجموعه شهری مشهد-مرحله اول - ناحيه مشهد

در اين مقاله به بررسی مشخصات عمومی ناحيه مشهد و ديدگاه ها و وظايف طرح توسعه ناحيه مشهد و مسائل و مشکلات اصلی مربوط به ناحيه و توسعه عمران مشهد پرداخته شده و با ارائه الگوی عمومی توسعه عمران ناحيه مشهد به برجسته سازی عناصر و محورهای اصلی توسعه ناحيه مشهد پرداخته به ارائه چکيده از تلفيق مطاعات طرح ناحيه مشهد پرداخته است
اين مقاله در فصلنامه شهرسازی و معماری آبادی شماره 89 سال 1383 با موضوع کلانشهر ها در صفحه 24 توسط معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن وشهرسازی - مهندسين مشاور فرنهاد انتشار يافته و حجم فايل زيپ شده 639 کيلوبايت می باشد - برای مطالعه طرح های زنجيره شهری ديگر شهرهای ايران اين فصلنامه را تهيه نماييد


طرح مجموعه شهری اصفهان

در اين مقاله توضيحاتی در مورد مراحل تهيه اين نوع طرح ها ارائه داده شده و اصول و اهداف پايه در برنامه ريزی فضايي مجموعه شهری و سپس به برجسته سازی ويژگی های عمده ناحيه اصفهان پرداخته و با ارائه تحليل و استنتاج و اهداف وسياست های کلی با ارائه پيشنهادات و ساختارهای فضايي پيشنهادی می پردازد .
در اين مقاله محدوده مجموعه شهری اصفهان به اين صورت مورد بررسی قرار داده است :
1- سطح بندی توسعه فضايي- اقتصادی
2- ترسيم خطوط هم پتانسيل
3-الگوی پراکنس و استقرار نقاط شهری
اين مقاله در فصلنامه شهرسازی و معماری آبادی شماره 89 سال 1383 با موضوع کلانشهر ها در صفحه 18 توسط معونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن وشهرسازی - مهندسين مشاور نقش جهان پارس انتشار يافته و حجم فايل زيپ شده 682 کيلوبايت می باشد - برای مطالعه طرح های زنجيره شهری ديگر شهرهای ايران اين فصلنامه را تهيه نماييد


نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۶/۳۰ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
با توجه به يکساله شدن سايت مرجع مديريت شهری , اين سايت با ارسال خلاصه   مقالات موجود در سرور اين سايت از اعضای محترم برای استفاده از آنها دعوت می نمايد . من در اينجا هم آدرس خلاصه مقالات رو قرار میدم
با توجه به وجود بخش جستجو در مقالات در صفحه اصلی سايت, با انتخاب نام مقاله مورد نظر نسبت به يافتن و دانلود آن اقدام نماييد.
جهت دريافت فايل مذکور کليک نماييد   507کيلوبايت

www.urbanmanagement.irنوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۶/۲۴ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
سنجش چارچوب ارزیابی سرمایه اجتماعی در ساختار شهری

نويسنده : دکتر سيد مجيد نادری- حميد فروزانگهر - منصورابافت يگانه
حجم فایل274 کیلو بایت - انتشار يافته در پژوهش مديريت شهری - زمستان 1387 - شماره اول
چکيده : مقاله حاضر با هدف تبيين و شناسايي مفهوم مبانی و رویکرد سرمایه اجتماعی در ساختار شهری و ارائه چارچوبی برای ارزیابی با استفاده از مستندات و پيمايشی توصيفی به ارزيابی شاخص ها و سنجه های اين چارچوب پيشنهادی در شهر مورد مطالعه پرداخته و بر نقش فضاهای عمومی شهری در بسترسازی برای تعاملات اجتماعی و مراودات شهروندی تاکيد کرده است . روش تحقیق از نوع توصیفی است که با بهره گیری از منابع و اسناد مرتبط با تحقیق از پرسشنامه در بستر تحقیق میدانی نیز بهره برده است .


نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۶/۱۵ توسط 87- جناب آقاي شفیعا

دو مقاله ای رو قرار میدم داخل کلاس شهر و شهرنشينی دکتر کاظميان قرار به ارائه بود . هرچند مقاله نظريه آبادی به جای شهر مطرح نشد ولی اين دو مقاله رو دکتر از مقالات زمينه ای و با ارزش معرفی کردند . بد نيست دستی به اونها بزنيد و ذهنيت از کلاس شهر و شهرنشينی داشته باشيد.

نظريه راهبرد و سياست سرزمینی جامعه ایرانی

نويسنده : دکتر پرويز پيران انتشاريافته در ماهنامه اندیشه ایرانشهر شماره6 - 1384- حجم فایل 1.21 مگابایت


نظريه آبادی جانشين نظريه شهر

نويسنده : دکتر پرويز پيران انتشاريافته در ماهنامه اندیشه ایرانشهر شماره6 - 1384- حجم فایل 4.32 مگابایت
در اين مقاله که زمينه ساز بحث ها و دیدگاه های جدیدی در باب نظريه شهر در ايران شد نظريه آبادی به جای نظريه شهر مطرح شد و ابعاد شهر نشينی را با ابعاد وجود آبادی در ايران قياس نموده شده است .در اين مقاله ابعاد مختلف مسئله شهر و آبادی را از زبان شعر قديم - نوشته های قدیمی بررسی کرده و نظريه آبادی را در مورد شهرنشينی ايرانی برجسته می نمايد


نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۶/۱۴ توسط 87- جناب آقاي شفیعا

کلاس درس شهر و شهرنشینی دکتر کاظمیان با این زمینه شروع شد که شناخت مناسبی از شهرنشینی و تعریف شهر پیدا کنیم ... بحث هایی که به سمت شناخت شهر از منظر ایرانیش رفت که داخل کلاس مقالاتی را از مجله ایرانشهر معرفی کردند که داخل کلاس ارائه شد ... من مقالات رو دارم آماده می کنم که دوستانی که تازه وارد هستند بتونن استفاده کنن و به مشکلی که ما ترم پیش برای تهیه مقالات خوردیم ... برخورد نکنند.... الان 2 تا مقاله رو قرار دادن توی سايت مرجع مدیریت شهری که فکر می کنم دانلودش کمک کنه برای کلاسی که دوستان تازه وارد در پیش خواهند داشت ..... مقالات بعدی هم در راه است

اگر در بخش جستجوی صفحه اول هم بنویسید ایرانشهر چند تا مقاله دیگه هم به دست میاد که بد نیست مطالعه کردنشون.... آرزوی موفقیت براتون دارم ....شفیعا

شهر ايرانی يک مفهوم

نويسنده مقاله : لادن اعتضادی - انتشار يافته در ماهنامه اندیشه ایرانشهر شماره 9و10 - 1385- حجم فایل 4 مگابایت
در اين مقاله با بهره گیری از مفاهیم و نظریه های مربوط به مفهوم شهر به واژه کاوی و بررسی مفهوم شهر از دیدگاه و فرهنگ ایرانی پرداخته و شهر ایرانی پیش از اسلام .. بعد از اسلام ..را مورد بررسی قرار داده است .(داخل کلاس توسط همکلاسی ها ارائه شد)

مدخل های پيدايش شهر

این مقاله سعی در تعریف نظریه های دانشمندانی چون وبر-مارکس - مامفورد - هاروی - ابن خلدون و... در مورد شهر داشته و با گویش ایرانی در نهایت به سمت شکافتن دیدگاه های این دانشمندان در مورد حصار شهر و دادو ستد و دولت و شهر واقعی و شهر تجاری ونظام آبياری و..... می پردازد..در کل مقاله ای پايه ای براس درکی جامع از پديده شهر از دیدگاه نظریه پردازان این موضوع است. ضمنا برای حفظ ارزش معنوی اثر درخواست داریم فصلنامه را به طور کامل تهیه کنید .... فصلنامه اندیشه ایرانشهر ( داخل کلاس ارائه نشد!! اما چکيده تمام نظريه هايي است که داخل بحث شهر وجود داره)

تاملی بر مفهوم شهر در ايران 

 نويسنده : جهانشاه پاکزاد- انتشاريافته در ماهنامه اندیشه ایرانشهر شماره 9و10 - 1385- حجم فایل 7 مگابایت
در اين مقاله شهر ایرانی را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داده و دید مساعدی از شهر های ایرانی ارائه می گردد (حجم فايل زياد است ولی ضرر نداره دانلودش!)نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۶/۱۱ توسط 87- جناب آقاي شفیعا

بورس الکترونيک در شهر الکترونيک

امروزه بهره گيري از فناوري اطلاعات در زمينه هاي مختلف تجاري به يکي از ابزارهاي لازم براي افزايش کارايي تجاري و رشد اقتصاد ملي تبديل شده است اما رشد و پويايي اقتصاد کشور بدون مشارکت عمومي تمام اقشار جامعه امري ناممکن است. فراهم سازي امکان سرمايه گذاري تمامي اقشار جامعه در بازار بورس اوراق بهادار، گامي در جهت افزايش مشارکت عمومي در توسعه اقتصاد ملي مي¬باشد که اين امر با ايجاد بورس الکترونيک به شکل مناسب¬تري تحقق مي يابد. همچنين بورس الکترونيک يکي از ملزومات شهر الکترونيک بوده و راه¬اندازي آن در بازار سرمايه ايران، گامي بزرگ در راستاي دستيابي به اهداف شهر الکترونيک مي¬باشد.

هدف اين مقاله معرفي بورس الکترونيک به عنوان يکي از مهمترين و تأثيرگزارترين سازمان¬ها در ايجاد شهر الکترونيک، تشريح مدل هاي مختلف بورس الکترونيک، بيان مزايا و معایب وجود بورس الکترونيک در بازار سرمايه کشور و همچنين زيرساخت¬هاي لازم براي پياده سازي آن در بازار سرمايه ايران مي باشد.
ناصر جعفري 1، سيد محسن علّامه 2

1 دانشجوي کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني، دانشکده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان


نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۶/۰۱ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
دولت سبز در ایران(وضعیت موجود و چشم انداز آتی)

مهديه السادات حداديان و الهام بلدی و هدايت کارگر شورکی در اين مقاله به صورت تحقیقی کاربردی با تلفیق روش های کتابخانه ای و پیمایشی بوده که هدف آن شناسایی نقاط قوت درونی و تهدید ها و فرصت های بیرونی در فرآيند اجرای برنامه دولت سبز در ایران است . . در ادامه به توصیف و تحلیل داده های حاصل از پیمایش پرسشنامه ای پرداخته و با بهره گیری از مدل برایسون در برنامه ریزی استراتژیک و تکنیک تجزیه و تحلیل فرصت ها و تهديد ها عناصر چهارگانه نظام مدیریت دولت سبز در ایران را بازشناسی نموده و در نهایت به نتیجه گیری و بهره برداری از یافته ها پرداخته شده .
حجم فایل231 کیلو بایت -  انتشار يافته در پژوهش مديريت شهری - زمستان 1387 - شماره اول

نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۵/۱۸ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
مدل ارزیابی متوازن و عملکرد شهرداری تهران

دکتر فریدون وری نژاد و سارا ایمینی در این مقاله با توجه به جایگاه شهرداری ها در روند توسعه شهر ها با استفاده از پژوهشی توصیفی- پیمایشی و با استفاده از مدل ارزیابی متوازن به عنوان مدل سنجشی عملکرد جهت بررسی وضعیت موجود و مطلوب عملکرد شهرداری تهران به استخراج 25 شاخص در قالب چهار مدل ارزیابی متوازن در شهرداری کلانشهر تهران پرداخته اند . نتایج بررسی ها به تعیین فاصله میان وضع موجود و مطلوب عملکرد شهرداری تهران انجامیده است .
حجم فایل 180 کیلوبایت - انتشار يافته در پژوهش مديريت شهری - زمستان 1387 - شماره اول

نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۵/۱۸ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
فرآيند تدوين برنامه استراتژيک شهرداری تهران

در اين مقاله که سيد محمد صادق اماميان و دکتر محمد مشتری نوشته اند فرآيند جامع تدوين برنامه استرتژيک را با استفاده از ادبيات و تجربيات موجود در سازمان های خصوصی و عمومی و متناسب با سازمان شهرداری تهران ارائه نموده اند . انتشار يافته در پژوهش مديريت شهری - زمستان 1387 - شماره اول - حجم فايل 256 کيلوبايت

نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۵/۰۸ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
بافت فرسوده و مدیریت شهری

جلیل حبیب اللهیان
بافت فرسوده از مباحث پيچيده و چند انضباطی شهرهاست . فرآيند برخورد با بافت فرسوده يک جريان صد در صد تحقيق در عملياتی است . در اين مقاله با بخش های مطرح شده زير بحث را دنبال می نماييم :
نحوه برخورد با بافت فرسوده - توجه به قوانین و مقررات - ایجاد مدیریت ويژه در بطن کار - مقدم بودن ضمانت اجرایی - مورد توجه قرار دادن انواع مداخله - بسترسازی - تملک - جایگاه واژگان در امر مداخله - نحوه بسترسازی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی
انتشاريافته در ماهنامه اندیشه ایرانشهر شماره 9و10 - 1385- حجم فایل 1.14 مگابایت

نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۴/۰۱ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
بازنگری طرح تفصیلی شیراز

نویسندگان مقاله قهرمان صمیمی و مسعود خلیفه سلطانی کارشناس ارشد شهرسازی
در اين مقاله به معرفی فرآيند جدیدی که در تدوین طرح تفصیلی شهر شیراز در طول دوره 4 شهردار و 3 شورای شهر و 4 معاون شهرسازی انجام شده پرداخته و سختی ها و مشکلات اجرایی مربوط به مرحله تهیه و تدوین طرح را به نمایش گذاشته اند. در ادامه به شکافتن بیانیه راهبردی توسعه شهر شیراز پرداخته شده است .
انتشار يافته در مجموعه مقالات توسعه شهری جامعه مهندسان - 1387 - حجم فایل 1.80 مگابایت - به صورت زیپ

نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۳/۲۹ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
حوزه همگانی و فضای عمومی در ایران

اين مقاله متن بازنويسی شده سخنرانی خانم اعظم خاتم در هشتمين جلسه انديشه ايرانشهر می باشد
ايشان با معرفی فضای عمومی به عنوان فضای باز و در دسترس عموم که مردم برای فعاليت های فردی و جمعی از آن استفاده می کنند به طول تاريخ مرور مسير انقباض و انبساط اين فضاها را مورد بررسی قرار داده و نقش جوانان در اين فضا ها و سير ورود زنان در اين نوع فضا ها را در اين نوشته دنبال می نمايد .اثرات جنگ تحميلی بر الگو های استفاده از اين فضا ها و تغييرات قطبی شمال و جنوب شهر بر کاربری های اين مناطق را متمايز می نمايد .
انتشار يافته در فصلنامه انديشه ايرانشهر شماره 3 - بهار 1384 - حجم فايل 2.66 مگابايت - به صورت فايل زيپ شده

نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۳/۲۹ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
نقش مهندسی ارزش در مدیریت و توسعه پایدار شهری

جعفر ستایش ولی پور و سید عارف موسوی
با بررسی کلیات مهندسی ارزش به بررسی تفاوت مهندسی ارزش و روش های معمول کاهش و کنترل هزینه ها پرداخته و ضرورت پرداختن  مهندسی ارزش در مدیریت شهری را با بررسی ضرورت های اقتصادی - فنی - زیست محیطی و اجتماعی را به ترتیب بیان نموده و در نهايت به برجسته نمایی ارزش هایی پرداخته است که در مدیریت شهری باید به آنها دقت نمود
انتشار يافته در ماهنامه شهرداری ها شماره 91 - دی ماه 1387 - حجم فایل1.87 مگابایت - به صورت فایل زیپ

نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۳/۲۷ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
مروری بر 30 سال مديريت شهری تهران

دکتر سيد موسی پورموسی و مرجان رحيم زاده
در اين مقاله سيستم مدیریت شهری را به سه سطح مديريت سياسی - اجتماعی - مديريت سازمانی و برنامه ريزی و مدیریت اجرایی تقسيم نموده و به طور جامع به بررسی آن پرداخته است.
سپس فرآيند مديريت شهری در شهر تهران را به سه دوره سال های 1357 تا 67 و 67 تا 77 و نهايتا از سال 77 تا به اکنون تقسيم نموده که به طور مختصر در مورد اين بازه ها و فرآيند های موجود مديريت شهری در آن دوره با توجه به فرآيند های سياسی و اجتماعی زمان مورد بررسی قرار داده است .در انتها به بررسی مسائل و چالش های مديريت شهری تهران پرداخته و نگاهی به آينده ارائه می گردد .
انتشار يافته در ماهنامه شهرداری ها شماره 92 - بهمن ماه 1387 - حجم فايل 2 مگابايت - فايل زيپ شده

نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۳/۲۷ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
ضرورت اصلاح نظام مديريت توسعه ي شهري درايران

جواد مهديزاده
از مهمترين چالش هاي توسعه ي شهرنشيني درايران بايد به مسأله ي مسكن واسكان غير رسمي ،رشد ناموزون كلان شهرها،انحطاط مراكز شهري وبافت هاي قديمي ،وبهره وري بي رويه ازمنابع زمين اشاره كرد .
دراين مقاله نويسنده با بيان عوارض توسعه ي شهري دركشورهاي درحال توسعه به بررسي اين چالش ها درايران مي پردازد.سپس چالش هاي سازماني ومديريتي درتصميم گيري وتصميم سازي ،چالش هاي روش هاي تهيه ي طرح هاي توسعه وعمران ،چالش هاي اجرايي طرح هاي توسعه ي شهري مورد بررسی قرار می گیرد. ودرنهايت براي مقابله با اين چالش ها حركت به سوي پارادايم برنامه ريزي راهبردي راپيشنهاد مي نمايد وبه شرح وتوصيف آن مي پردازد.انتشار يافته در جستارهای شهرسازی شماره 13 و 14 پاییز 84 - حجم فایل 1.8 lمگابايت - تهيه و تنظيم: خانم شاه محمدی

اتخاذ رويکردي نوين براي طرح هاي توسعه شهري برنامه
85 نویسنده:     عباس زادگان مصطفي,رضوي حامده حجک فايل : 303 کيلوباي
رويکردي برنامه ريزي طراحي محور به عنوان رويکردي نوين در تهيه طرح هاي توسعه شهري در آستانه قرن بيست و يک وارد ادبيات شهرسازي دنيا گرديده است. اين رويکرد سعي در برقراري تعامل بين نظام هاي برنامه ريزي شهري و طراحي شهري دارد و از الگوي ارتباط جمعي و منفک ميان اين دو را نقد مي کند. مقاله حاضر پس از مرور ادبيات شهرسازي که عمدتا مبتني بر جستجوي خاستگاه و چرايي پديد آمدن اين رويکرد مي باشد، به بسط و تبين اصول و ويژگي هاي اين رويکرد مي پردازد. برنامه ريزي طراحي محور به عنوان رويکردي که به شهر به عنوان محيطي يکپارچه مي نگرد، مي تواند در ارتقا کيفيت محيط شهري از طريق تغيير در روند تهيه طرح هاي توسعه شهري موثر باشد. از طرفي نظام نوين برنامه ريزي انگلستان به عنوان نظام که اين ديدگاه در تحول آن ايفاي نقش کرده است يکي از موضوعات مقاله حاضر مي باشد. تاثير اين رويکرد در نظام برنامه ريزي شهري انگلستان تا بدانجا انجاميد که توجه به پارامترهاي کيفيت محيط شهري در طرح هاي توسعه شهري نهادينه گشت. اين تاثير در تمامي سطوح طرح هاي توسعه شهري مي تواند وجود داشته باشد و تاثير آن از کلان تا خرد پر رنگ تر شود. در نهايت اين مقاله توصيه هايي براي ورود اين رويکرد به نظام برنامه ريزي ايران را شامل مي شود
نشریه: هنرهاي زيبا زمستان 1385
نویسنده: عباس زادگان مصطفي,رضوي حامده
حجک فايل : 303 کيلوبايت.

نظام حمل ونقل درمراكز شهري وطرح مسأله ي براي مركز

كاوه جهانشاهي
ديدگاه نوين حمل ونقل «كنترل تقاضا وكاهش نياز وطول سفر»را به عنوان عامل تعيين كننده براي نيل به اهداف توسعه ي پايدار مي شناسد.
در نوشتار مذكور تلاش شده با تشريح خصوصيات حمل ونقل درمراكز كلان شهرها به ضرورت بررسي مركز شهر تهران به عنوان امكاني مناسب براي دستيابي به «شهرسازي نوين»كه هدف كاهش سفرهاي موتوري به طور كلي وكاهش استفاده از وسايل نقليه ي شخصي به طور خاص را دنبال مي كند ،پرداخته مي شود ودر ادامه مسئله ي تراكم ترافيكي را مطرح نموده وبه دنبال راه حلي براي آن مي باشدكه دراين مسير به مسئله ي تمركز زدايي اشاره نموده وآن را از دوبعد عدم تطابق فضايي والگوي سفر كاري مورد بررسي قرار مي دهد ؛درنهايت به جايگاه مركز شهر تهران درمورد اين مسأله پرداخته مي شود.
انتشار يافته در جستارهای شهرسازی شماره12 بهار 84 - حجم فایل 491کیلوبایت - تهيه و تنظيم: خانم شاه محمدی

سوانح طبيعي درمحيط زيست شهري؛ چالش ها وراهبردها

ليلا نوروزي
سوانح طبيعي به عنوان واقعيتي موجود وممكن از اركان جدايي ناپذيرنظام طبيعت هستند كه برشهرهاتأثيرمي گذارند .
درمقاله ي مذكور نويسنده با رويكردي سيستمي به محيط زيست شهري وتأثيرسوانح طبيعي برآن پرداخته وبابيان عوامل مؤثربرآسيب پذيري شهرها وارزيابي اين آسيب ها چگونگي برنامه ريزي براي محيط زيست شهري با توجه به مخاطرات بلاياي طبيعي را توضيح مي دهد.

انتشار يافته در جستارهای شهرسازی شماره21 تابستان 86 - حجم فایل 1.89مگابایت - تهيه و تنظيم: خانم شاه محمدینوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۲/۱۹ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
نقش مترو در توسعه ي شهري

راضيه رضازاده ومژگان رادمند
شبكه ي مترو يكي از شبكه هاي حمل ونقل عمومي است كه مستلزم توجه می باشد .دراين مقاله توسعه ي شهري از منظر حمل ونقل عمومي وبامحوريت مترو موردبررسي قرارگرفته است وباتوجه به اهميت ايستگاه هاي مترو به عنوان هسته هاي يك شبكه ي حمل ونقل ، نویسنده به عوامل مؤثر برتوسعه ي آن ها وهمچنين روند توسعه ي ايستگاه هاي مترو به تفصيل پرداخته است
انتشار يافته در جستارهای شهرسازی 84 - حجم فایل 1.15 مگابايت - تهيه و تنظيم: خانم شاه محمدی

نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۱/۲۷ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
موانع ساختاري مديريت توسعه ي شهر تهران

دكتر موسي كمانرودي كجوري
دكتر كمانرودي دراين مقاله سعي دارد تا ويژگي ها ومحدوديت هاي ساختاري نظام مديريت وبرنامه ريزي شهر تهران را پي جويي وتبيين نمايد. براين اساس ضمن بررسي ويژگي هاي ساختاري عمومي مديريت وتوسعه ي شهري تهران درچند دهه ي گذشته، شاخصه هاي ساختاري نظام مديريت موجود، فرايند تصيم گيري ،برنامه ريزي واجراي طرح هاي توسعه ي تهران رامورد بررسي قرارمي دهندودرادامه به تبيين ساختارمديريت شهرداري تهران وبرنامه ي توسعه ي شهري تهران مي پردازندا.انتشار يافته در جستارهای شهرسازی - حجم فايل 1.03 مگابايت - تهيه و تنظيم: خانم شاه محمدی

شوراهاي اسلامي شهر:چالش ها وتنگناها،راهكارها وتوصيه ها

محمدصالحي فرد
شوراهاي اسلامي شهر به عنوان يكي از مظاهر حقوق شهروندي شكل گرفت اما طي دوره ي اول با مشكلات فراواني دست به گريبان بود .
دراين مقاله با بيان فلسفه وپيشينه اي از شوراي شهر وهمچنين جايگاه آن درقانون اساسي به تفصيل چالش ها وتنگناهاي شوراها دردوره ي اول را مورد بررسي قرار مي دهد ودرنهايت راهكارهاوپيشنهاداتي را براي كل آن ها ارائه مي نمايد؛ به علاوه جدولي از وظايف مهم شوراها در دوره ي اول را نيز مي توان دراين نوشتار يافت .
انتشار يافته در جستارهای شهرسازی شماره 13 و 14 پاییز 84 - حجم فایل 466 کيلوبايت - تهيه و تنظيم: خانم شاه محمدی

نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۱/۲۶ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
شهرداری الکترونيکی و گردشگری الکترونيکی

مهندس آريا امينی علوی و همکاران در اين مقاله با تمرکز به خدمت های ارائه شده شهرداری برای رفاه مردم ,سعی در متوجه کردن خدمات شهرداری الکترونيکی به گردشگران شهری داشته و ابعاد گوناگون آن را تحت سيستم جامع پرتال شهری و کارت هوشمند گردشگری تشريح نموده اند .  حجم مقاله131 کيلو بايت - انتشار يافته در اولين کنفرانس بين المللی شهرداری الکترونيکی 

توسعه شهری پايدار و نقش برنامه ريزی شهری

دکتر حسنعلی لقايي و مهندس حميده محمدزاده تيتکانلو در اين مقاله با هدف طرح و جمع بندی تعاريف توسعه پايدار به مقوله پايداری شهری و نحوه استفاده از ابزارهای برنامه ريزی شهری  برای تامين آن پرداخته و نظرات موجود و واقعيت ها و معضلات زيست محيطی حاصل از شهرنشينی ,ملاحظات کلی در جهت برنامه ريزی برای توسعه پايدار شهری را ارائه می نمايند.حجم مقاله 596 کيلوبايت - انتشار يافته در ماهنامه هنرهای زيبا ,شماره 6

پديدار شناسی نمای ساختمانهای مسکونی و سيرتکوينی تو

دکتر جهانشاه پاکزاد در اين مقاله با محور قرار دادن نابسامانی نماهای ساختمان ها که ريشه در پاسخگويي مناسب به توقعاتی دارد که در طول تاريخ نسبت به نما ايجاد شده است .سپس سعی در ارزيابی مختصری از ديدگاه چهارگانه هارالد دايلمان و همکارانش در مورد نما که 1- حفاظت 2- ايجاد ارتباط 3- معرفی 4- جزيي از يک فضای شهری است می نمايد - حجم مقاله 745 کيلوبايت - انتشار يافته در ماهنامه هنرهای زيبا,شماره 14,تابستان 82

نگرشی بر سير تکاملی شهرهای اروپائی و ايرانی

دکتر فرهنگ فرخی و همکاران در اين مقاله دو شهر تاريخی و قديمی همدان  و وين را به عنوان عنوان نمونه ای از حيث چگونگی شکل گيری و خصوصيات مبلمان شهری مورد مطالعه و بررسی پرداخته و راه کارهايي در جهت بهبود وضعيت دو شهر ارائه کرده اند . حجم مقاله 161 کيلوبايت - انتشاريافته در اولين همايش بين المللی شهر برتر,طرح برتر سازمان عمران شهرداری همدان

طراحی مجسمه های شهری

دکتر جمال الدين سهيلی در اين مقاله با تفکيک مبلمان شهری به دو قسمت تحميلی و برنامه ريزی شده با تمرکز بر آثار مجسمه های شهری به دسته بندی انواع مجسمه های شهری پرداخته و با ارائه مثال های متعدد در اين باب ,به بيان نکات حائز اهميت در طراحی مجسمه های شهری می پردازد . حجم فايل 447 کيلوبايت - انتشاريافته در اولين همايش بين المللی شهر برتر,طرح برتر سازمان عمران شهرداری همدان

نوشته شده در تاريخ ۸۷/۱۲/۲۸ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
بررسی ويژگی های تجارت در شهرهای الکترونيکی
دکتر محمد فتحيان در اين مقاله با بيان اين نکته که فناوری اطلاعات در مديريت و خدمات شهری اثرات زيادی خواهد داشت درک مفهوم و اثرات اين فناوری را بر سازماندهی نظام و مديريت شهری را مورد توجه قرار داده و شهر الکترونيک يا شهر هوشمند را محصول اين فناوری دانسته.نهايتا در اين مقاله به بررسی ويژگی های تعاملات تجاری در اين گونه شهر ها خواهد پرداخت  - حجم فايل 189 کيلوبايت - انتشار يافته در اولين کنفرانس بين المللی شهرداری الکترونيک
Image and video hosting by TinyPic
نوشته شده در تاريخ ۸۷/۱۲/۲۷ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
شهرداری الکترونيک و تاثير آن بر کيفيت ارائه خدمات

سامی ساعی و بهارک احمدی پور و محمد قاسم زاده در اين مقاله به موضوع مربوط به شهرداری الکترونيک و جايگاه آن در دولت الکترونيک پرداخته و در بررسی ها نشان داده که مفهوم شهرداری الکترونيک يک نياز حتمی امروز و آينده بشر و به هدف صرفه جويي در هزينه ها و کارايي زندگی بشر است . در نهايت به محوريت بومی ايران 5 مرحله راهکار برای پياده سازی در ساختار سازمانی ارائه می گردد. حجم فايل142 کيلوبايت - ارائه شده در اولين کنفرانس ملی شهرداری الکترونيک

استفاده از GPRS Tracking در ارائه خدمات شهرداری

پيام گوران لوريمی در اين مقاله ضمن معرفی فناوری با قابليت های خاص راهکارهايي در جهت بهينه سازی سرويس های حال حاضر شهرداری که با استفاده از وسايل نقليه انجام می شود به همراه پيشنهادات جديد برای سرويس های شهرداری را ارائه می کند.حجم فايل 192 کيلوبايت - انتشار يافته در اولين کنفرانس بين المللی شهرداری الکترونيک 

بررسی ويژگی های تجارت در شهرهای الکترونيکی

دکتر محمد فتحيان در اين مقاله با بيان اين نکته که فناوری اطلاعات در مديريت و خدمات شهری اثرات زيادی خواهد داشت درک مفهوم و اثرات اين فناوری را بر سازماندهی نظام و مديريت شهری را مورد توجه قرار داده و شهر الکترونيک يا شهر هوشمند را محصول اين فناوری دانسته.نهايتا در اين مقاله به بررسی ويژگی های تعاملات تجاری در اين گونه شهر ها خواهد پرداخت  - حجم فايل 189 کيلوبايت - انتشار يافته در اولين کنفرانس بين المللی شهرداری الکترونيک

نوشته شده در تاريخ ۸۷/۱۲/۲۵ توسط 87- جناب آقاي شفیعا

نقش مراکز کار از راه دور در ارتقاء شهرداری الکترونیکی 
    مهندس کشتکار در اين مقاله به طور مختصر سعی در بررسی ابعاد مختلف روش کار از راه دور در قالب يک مرکز دورکاری توسط شهرداری ها پرداخته و آثار همکاری شهرداری ها و ايجاد شهرداری الکترونيکی را موثر در آلودگی هوا ,اشتغال زايي, صرفه جويي در هزينه سوخت و کاهش ترافيک دانسته .همچنين مزايا و فوايد بکارگيری کار از راه دور و مرکز دورکاری به عنوان شيوه ای از اجرای پياده سازی آن , در ارگان های دولتی از جمله شهرداری ها مورد بررسی و تجزيه و تحليل قرار گرفت .انتشار يافته در اولين کنفرانس بين المللی شهرداری الکترونيکی - حجم فايل 100 کيلوبايت
   
شاخص های لازم در موفقيت و امنيت شهرداری دولت الکترونیکی 
    در اين مقاله دکتر علی اکبر جلالی و همکاران موفقيت دولت الکترونيکی   در شهرداری ها را به تراکنش های برخط وابسته دانسته و متذکر شده اند که دولت الکترونيکی بايد اعتماد مشتريان را در يک شهرداری بدست آورده تا بتواند به سمت تراکنش های بر خط هدايت شود . بطور کلی فعاليت های موجود در شهرداری الکترونيکی در فضای دولت الکترونيکی به دو بخش قرار دادن اطلاعات دولت الکترونيکی به صورت بر خط و ايجاد تراکنش های بر خط تقسيم می شود . در اين مقاله يک پروژه موفق در آلمان را به طور مختصر تشريح نموده است . انتشار يافته در اولين کنفرانس بين المللی شهرداری الکترونيکی - حجم فايل 192 کيلوبايت
   
نقش و ضرورت استقرار شهر الکترونيک در توسعه پايدار 
    دکتر مجتبی اميری و مهندس امير قادری در اين مقاله با تشريح مفهوم توسعه پايدار و ايجاد ذهنيت کلی از شهر الکترونيک به بررسی دستاورد های شهر الکترونيکی و ارتباط آنها با توسعه پايدار پرداخته و مزايای مديريتی ,محيط زيستی ,فرهنگی خدماتی و اقتصادی آن را به طور خلاصه فهرست نموده و در نهايت نقش و اهميت آموزش برای ايجاد بستر های مساعد برای پايه  گذاری چنين سيستم هايي را امری لازم ارزيابی می نمايد . انتشار يافته در اولين کنفرانس بين المللی شهرداری الکترونيکی - حجم فايل 214 کيلوبايت

نوشته شده در تاريخ ۸۷/۱۲/۲۱ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
بررسی ضرورت های جنبش نرم افزاری در توليد علم شهرداری ها

 مجيد محنايي و تهمينه عباسی زاده در اين مقاله با محور قرار دادن تحولات جديد نرم افزاری قاره ششم جهان را با تاثير پذيری از اين تحولات معرفی نموده و در راستای اين تحولات الزاماتی را برای توليد علم برمشرده که شهرداری ها برای عقب نماندن از اين مسير , بايستی به سمت و سوی آن حرکت نمايند . حجم فايل 847 کيلوبايت - انتشار يافته در ماهنامه 83 شهرداری ها

ضرورت توجه به طراحی شهری در ايران

اين ديدگاه توسط سميه فتحی کارشناس ارشد طراحی شهری در مورد فضاهای غير قابل دفاع و وجود اثرات اجتماعی بر اساس بی مالک و متصدی بودن اين فضاها در شهر مطرح شده و ضرورت تامل طراحان شهری در ابعاد اين شهر را متذکر می شود . حجم فايل 631 کيلوبايت - انتشار يافته در ماهنامه 83 شهرداری ها

مشکلی نه چندان تازه در قابی کهنه

اين مقاله مختصر از اسناد شهرداری تهران استخراج شده که شرايط شهر تهران را در زمان بهرامی پس از فروپاشی حکومت 100 روزه سيد ضياء از ابعاد سکونت در منازل و وضعيت بهداشتی به تصوير می کشد . در اين مقاله از سند باقی مانده از آن زمان, که قياس بين قوانين شهری اروپا و ايران را در آن می توان مشاهده کرد استفاده شده است و خواننده در جو شهر و زندگی شهری و پاکيزگی شهری در آن زمان قرار می گيرد – حجم فايل 1.1 مگابايت – انتشار يافته در ماهنامه شمار 82 شهرداری ها

بام های سبز

در اين مقاله که توسط مرکز پژوهش های شورای اسلامی مشهد تهيه شده است سعی در بررسی موضوع جديدی به نام بام های سبز شده و با بيان مثال هايي از اروپا و امريکا و کاربرد آن در بهبود فضای شهری موقعيت قابل تامل آن را در محيط های شهری متذکر شده است . حجم فايل 939 کيلوبايت

پياده روهای لاستيک فرش

در اين مقاله که توسط مرکز پژوهش های شورای اسلامی مشهد تهيه شده است برای حفظ محيط زيست شهری و دوام کف پوش های پياده رو ها از لاستيک های ماشين ها که به عنوان دور ريز در محيط زيست مشکلاتی را ايجاد می نمايند استفاده شده تا کف پوش هايي با قابليت بهتر و روابط بهتر با ريشه های درختان ايجاد گردد . ريشه های درختان ديگر رشد بی جهت به دليل نبود آب نکرده و سطح معابر کمتر از قبل دچار دست انداز و نا همواری ها می گردد . حجم فايل 870 کيلوبايت

نوشته شده در تاريخ ۸۷/۱۲/۰۶ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
نقش شهرداری در بحران آب کجاست ؟

 به نظر می رسد آنچه کارشناسان و وضع موجود آب در کشور بر آن تاکيد می کنند ضعف مديريت و نبود قوانين روشن و کاربردی در حوزه مديريت منابع آب است که باعث شده هر يک از نهاد ها و سازمان های مرتبط به صورت گسترده و نا هماهنگ در اين زمينه عمل کنند و نتيجه واحدی که بحران خشکسالی است از اقدامات ناهماهنگ بگيرند .
محبوبه ولی در اين مقاله با استفاده از روش مصاحبه سعی در بررسی جايگاه شهرداری ها در کشور برای مديريت آب و مسائل آب در خشکسالی و وظايف و مسئوليت های آن دارد .حجم مقاله 620 کيلوبايت - انتشار يافته در شماره 90 شهرداری ها

برنامه ريزی و توسعه شهری در تهران

دکتر علی مدنی پور در اين مقاله به طور کامل و جامع روند برنامه ريزی شهری که در تهران از ابتدای دوران قاجار و پايتخت شدن تا بعد از انقلاب اسلامی را مورد بررسی تاريخی, سياسی قرار داده و برنامه های جامع تهران را در دوران مختلف مورد بررسی قرار داده است . در انتهای اين مقاله نمای شفافی از برنامه ريزی شهری که تهران را در موقعيت فعلی قرار داده است ارائه می شود . حجم مقاله 922 کيلو بايت – انتشار يافته در ماهنامه 83 شهرداری ها

نوشته شده در تاريخ ۸۷/۱۲/۰۲ توسط 87- جناب آقاي شفیعا


سرشت استراتژيک برنامه ريزی و مديريت شهری
دکتر احمد سعيد نيا در اين مقاله به طور اجمالی به بررسی جايگاه استراتژی در مديريت و برنامه ريزی شهری پرداخته و با عنايت به رويکرد های جديدی که پس از طرح های جامع رايج شده است رويکرد تصميم گيری و برنامه ريزی استراتژيک در محيط عمومی و شهر را   تشريح مختصر تاريخی نموده و الگوی مديريت استراتژيک را در قالب سيستماتيک آينده نگری - برنامه ريزی اجرايي - سازماندهی - طراحی سيستم مورد بررسی قرار داده است . حجم فايل1.82 مگابايت - انتشار يافته در فصلنامه مديريت شهری شماره

اين مقاله هفته آينده در  کلاس برنامه ريزی شهری ارائه خواهد شد . انشاالله

نوشته شده در تاريخ ۸۷/۱۱/۲۸ توسط 87- جناب آقاي شفیعا


شهرداری ها و مديريت حريم جلال معصوم در اين مقاله سعی در بررسی مشکلات شهرداری ها در اداره حريم ها دارد که به سه حوزه قوانين ,برنامه ريزی – طرح ريزی و مديريت تقسيم می گردد که با بررسی اين سه بخش نهايتا در پی راهکار هايي برای جدی تر گرفتن مسائل حريم شهری و اثرگذاری اين نقاط بر شهر و شهر بر آنها می باشد . در اين مقاله از صحبت های دکتر کاظميان ,ابوالفضل موسوی و دکتر ماجدی استفاده شده است – حجم فايل 663 کيلو بايت – انتشار يافته در شماره 65 شهرداری ها


مشارکت شهروندان در مديريت شهری از طريق اينترنت اين مقاله که در بخش آشنايي با مديريت شهری (تجارب جهانی) جای دارد و توسط مرکز پژوهش شورای اسلامی شهر مشهد به چاپ رسيده است به تعريف مشارکت پرداخته و با مطرح نمودن اينترنت و کيفيت اطلاعات سعی به بررسی ميزن کاربرد اطلاعات در مديريت شهری نموده و نهايتا مدل تعريفی - ادراکی مشارکت آنلاين شهروندان را مطرح می نمايد – حجم فايل 1.64 مگابايت

نوشته شده در تاريخ ۸۷/۱۱/۲۵ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
مقدمه ای بر شورای شهر و شهرداری ها

 مقاله خلاصه ای از مباحث پايه ای شورای شهر و قوانين آن و مسئوليت های آن به همراه پيشينه شهرداری و تاسيس آن در ايران و قوانين و مسئوليت های شهرداری در ايران است که به طور مختصر نگاه جامعی از بند های قانونی و توانمندی های پيشبينی در شورای شهر و شهرداری ها را نمايش می دهد . تهيه کنند سرکار خانم شاه محمدی - حجم فايل 192 کيلوبايت - يکی از منابع درس سازمان های محلی دانشگاهی

دولت شهر ها در ايران

دکتر علی رضا آيت اللهی در اين مقاله با بررسی پيشينه اصطلاحاتی چون کلانتر,شهرداری ,بلدي,نقيب,محتسب ,به بررسی جمعيت شهر های بزرگ ايران در عصر زنديه پرداخته و سه دولت شهر در ايران را مورد بررسی قرار داده است . حجم فايل 565 کيلو بايت – انتشار يافته در شماره 80 شهرداری ها

نگاهی به صد سال مديريت شهری نوين در ايران

دکتر غلامرضا کاظميان در گفتگويي که در شماره 80 شهرداری ها به چاپ رسيد به تحليل مباحث زير پرداختند : 1- مديريت شهری سنتی و قطع آن با قانون بلديه و آسيب های آن در مديريت شهری فعلی 2- بررسی روند 100 ساله قانون های شهری در ايران 3- چگونگی درون زا کردن تئوری های حکمرانی خوب شهری در ايران 4- چگونگی مشارکت مردم با وجود قوانين موجود 5- بررسی موضوع مشارکت مناسب مردمی در انتخابات شورا ها 6- مختصری در باب مديريت واحد و يکپارچه ی شهری در کشور – حجم فايل 628 کيلوبايت – انتشار يافته در شماره 80 شهرداری ها

از محله گرايي تا جهانی شدن

محمد کارکنان مصرآبادی در اين مقاله با محورييت بحث شهرداری و شورای شهر و مباحث جهانی شدن سعی در برقراری ارتباط بين محله گرايي و جهانی شدن داشته و نهايتا راهبرد هايي را برای شهرداری در جهت حفظ هويت شهری و توسعه شهری ارائه می نمايد – حجم فايل 689 کيلوبايت – انتشار يافته در شماره 89 شهرداری ها

جايگاه مرکز شهر در نظريه ها و برنامه ريزی شهری

دکتر خدر فرج کرده در اين مقاله با بهره گيری از نظريات نظريه پردازان برنامه ريزی شهری به صورت جامع نقش و ويژگی های اصلی مرکز شهر را در آنها بررسی نموده – حجم فايل 1.250 مگابايت – انتشار يافته در شماره 89 شهرداری ها

بررسی الگوی مشارکتی شوراياری ها در محلات تهران

دکتر غلامرضا کاظميان و رضا شادمان فر در اين مقاله با تعاريف مختصر از شوراياری ها و ظايف آنها و با استفاده از روش تحقيق توصيفی و استفاده از پرسشنامه جامعه شهروندان و شورياران به يافته هايي تامل بر انگيز در مورد مشارکت مردمی و متغيير های مختلف دست يافته اند. حجم فايل 796 کيلوبايت – انتشار يافته در شماره 89 شهرداری ها

نوشته شده در تاريخ ۸۷/۱۱/۲۰ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
با سلام و احترام توضيحات مقالات جديد در سايت urbanmanagement.ir به صورت زير نويس قرار داده شده است.

نقش و جايگاه مديريت فرهنگی در مديريت شهری (1)

طراحی شهری شهروندگرا

چشم انداز توسعه مونيخ رويکرد راهبردی (1)
نوشته شده در تاريخ ۸۷/۱۱/۱۳ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
با سلام و احترام

از دوستی که مقاله رو درخواست کردند ممنونم.... درخواست دارم دوستان با عنايت به گرايشاتشون مقاله های مناسب رو به آدرس info@urbanmanagement.ir ارسال نمايند

در پناه حق

نگرشی بر نقش شهرهای کوچک و ميانی در توسعه منطقه ای (دکتر هوشنگ سرور و دکتر منيژه لاله پور )


نوشته شده در تاريخ ۸۷/۱۱/۱۰ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
ابتدا از دکتر ايمانی جاجرمی نهايت تشکر را دارم که زمان خود را برای سايت اختصاص داده و مقالات خود را در اختيار سايت قرار دادند ....

ضمنا دکتر کاظميان نيز محبت کردند راهنمايي هايي برای بهبود سايت کردند که انشاا.. به مرور زمان در سايت اعمال خواهد شد.

تحليلی بر وضعيت تبليغاتی دوره سوم شورای شهر تهران(دکتر رحمت ا... صديق سروستانی و دکتر احمد فيروزآبادی و دکتر حسين ايمانی جاجرمی)


نوشته شده در تاريخ ۸۷/۱۱/۰۹ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
اين هم مقاله جديد در مورد مناطق حاشيه ای ..... با محوريت موضوع اسلامشهر

جايگاه مجموعه های زيستی پيرامون شهرهای بزرگ در اسکان(دکتر سيد محسن حبيبی)


نوشته شده در تاريخ ۸۷/۱۱/۰۸ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
نوشته شده در تاريخ ۸۷/۱۱/۰۵ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
عرض سلام و احترام دارم به دوستان خوبم

رويكرد حكمروايي شهري و ضرورت آن در مديريت منطقه كلانشهري تهران


همانطور که معلوم است ,اين مقاله رو دکتر کاظمیان لطف کردند و در اختیار سایت قرار دادند که برای ایشان آرزوی توفیق دارم...... یا علی


نوشته شده در تاريخ ۸۷/۱۰/۰۶ توسط 87- جناب آقاي شفیعا

با دقت توی مسائل مديريت شهری که نگاه می کنيم مباحث مهمی مثل محيط زيست تا گرفتارمون نکنه براشون دلمون نمی سوزه انگار!!

به عقيده متخصص دوره ما تو موضوع محيط زيست که اين مقاله رو هم در اختيار سايت قرار داد ,داشتن اطلاعات اوليه در اين مورد برای هر مدير شهری اگه واجب نباشه لازم هست. توصيه می کنم اين مقاله رو هم دريافت کنيد

مشخصات فضای سبز شهر


نوشته شده در تاريخ ۸۷/۱۰/۰۲ توسط 87- جناب آقاي شفیعا

توی مقالات مجله شهرداری ,موضوع کوتاهی در مورد خلاقيت در مديريت شهری بود که البته فعلا قسمت اولش را قرار دادم داخل سايت ,ضمنا دوستانی امروز مراجعه کرده بودند و نمی دونستند چطور از مقالات سایت استفاده کنند. لطف کنيد در بالای صفحه که نوشته ثبت نام کلیک کرده و به راحتی عضو شوید و پس از ورود با وارد نمودن نام کاربری که انتخاب کردید و پسورد مد نظر در قسمت دريافت مقالات به تمامی مقالات دسترسی دارید

اصول و مبانی خلاقيت در مديريت شهری(بخش 1)


نوشته شده در تاريخ ۸۷/۱۰/۰۱ توسط 87- جناب آقاي شفیعا

داخل مقالات که نگاه می کردم ديدم بحث گياهان دارويي بومی کشور ما موضوع جالبی است که با عنايت به توضيحات برادر عزيز حاجی کريمی در مورد برند می تونه يک فاکتور متمايز کننده باشه. بحث شهر سبز يا شهر گياهان دارويي جالب بود برام . شهر سبز را ديده بودم اما شهر گياهان دارويي يک طرح جديده

يک مقاله گذاشتم برای گياهان دارويي==>  استفاده از گياهان دارويي در فضاي سبز شهري


نوشته شده در تاريخ ۸۷/۰۹/۳۰ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
يک مقاله جديد قرار گرفته داخل سايت مرجع که يک پروژه ict در مورد دخيل کردن مردم محله در تصميمات شهری است. همانطور که می دونيد موضوع محله و برنامه ريزی برای درگير کردن اون به عنوان عنصر کوچک و اثرگذار در تصميمات شهری مدتی است مورد توجه قرار گرفته . ازفکرتااجرا:مداخله محله در شهر با ict(نوریان,هنرهای زيبا)

موفق باشيد


نوشته شده در تاريخ ۸۷/۰۹/۲۹ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
سلام مجدد . سعی کردیم حجم فایل ها رو به نحوی کم کنیم تا دوستان راحت تر دریافت کنند

یکپارچگی مدیریت شهر تنها یک گره از چالشهای مدیریت  موضوعی است که جدیدا داخل ایت قرار دادیم

مدیریت شهری تا آغاز مشروطیت(امید سیاوش,مردم سالاری این هم مقاله کوتاه و جلبی بود که روند تاریخی مدیریت شهری را مختصر توضیح داده بود

ممنونم از توجه دوستان


نوشته شده در تاريخ ۸۷/۰۹/۲۷ توسط 87- جناب آقاي شفیعا

کرم خاکی برای بازیافت

یکی از گزارشهای نشست های علمی – تخصصی دومين جشنواره انتخاب برترين پژوهش و نوآوری در حوزه مديريت شهری بود که در مورد کرم خاکی و استفاده آن در شهرداری تهران صحبت شده بود ....برای خوندن این مطلب نیازی به ثبت نام ندارید

شهرهاي دانش(حامد رستگار,کنفرانس ملی مديريت دانش) این مقاله هم تازه اضافه شده . ارزش دیدن رو داره....

مديريت‌ شهري; اهداف‌ و راهبردها (هاشم‌ داداش‌پور) این مقاله هم زیاد دانلود شده بود . اونهایی که نخوندن دریافتش کنند

برای دریافت کل این مقالات نیاز به ورود از صفحه اصلی سایت دارید

ممنونم از مقالات ارسالی ... شاد باشید


نوشته شده در تاريخ ۸۷/۰۹/۲۶ توسط 87- جناب آقاي شفیعا
توصیه می کنم  مقاله مهاجرت داخلی و مسئله مديريت شهری(صرافی,مديريت شهری) که مربوط به فصلنامه مدیریت شهری در دوران مسئولیت دکتر کاظمیان هست را بخونید.

ضمنا مدخل های پيدايش شهر(گروه تحقيق انديشه ایرانشهر) هم داخل سايت قرار داره که استاد توصيه کردند مطالعه بشه . دوستانی که مجله رو تهیه نکردند یا ندارند می توانند دریافت کنند .

مدل سازی دورکاری استراتژی مديريت تقاضای حمل و نقل اين هم مقاله ای بود که داخل جشنواره امسال مدیریت شهری مجددا ارائه شد و خانم محجبی فایلش رو لطف کردند.

برای مراجعه و دریافت مقاله لطفا  به منوی ثبت نام مراجعه کرده و عضو شوید .

از مقالات ارسال شده دوستان ممنونم انشاالله در اولین فرصت قرار داده خواهد شد .نوشته شده در تاريخ ۸۷/۰۹/۲۴ توسط 87- جناب آقاي شفیعا